Volledige catalogus

(on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? (ISBN: 978 90 496 1553 6) info/bestel
@burger (ISBN: /) info/bestel
Aan de onderhandelingstafel! (ISBN: 978 90 4961 758 5) info/bestel
Aan de slag met sociale economie (ISBN: 978 90 496 1816 2) info/bestel
Aankoopbeleid op punt (ISBN: 978 90 4961 619 9) info/bestel
ABC van de lokale besturen (ISBN: /) info/bestel
Alcohol en drugs in het verkeer info/bestel
Alcohol in het verkeer info/bestel
Arbeidswetgeving in de private sector info/bestel
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel (ISBN: 978 90 4960 939 9) info/bestel
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier deeltijdse arbeid (ISBN: 978 90 4961 627 4) info/bestel
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen (ISBN: 978 90 4961 379 2) info/bestel
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier nachtarbeid (ISBN: 978 90 4961 695 3) info/bestel
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon (ISBN: 978 90 4961 729 5) info/bestel
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen (ISBN: 978 90 4961 599 4) info/bestel
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust (ISBN: 978 90 4961 063 0) info/bestel
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier rust en pauzes (ISBN: 97890 496 1490 4) info/bestel
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd (ISBN: 978 90 4961 233 7) info/bestel
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten (ISBN: 978 90 4960 940 5) info/bestel
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid (ISBN: 978 90 4961 333 4) info/bestel
Arresten Grondwettelijk Hof (ISSN: 0779-9101) info/bestel
Autonome motorvoertuigen (ISBN: 978 90 4961 872 8) info/bestel
Begrippen uit het omgevingsrecht (ISBN: 978 90 496 1847 6) info/bestel
Beleidsinstrumenten voor het openbaar ministerie (ISBN: 978 90 8584 954 4) info/bestel
Beleidswerk door ambtenaren en kabinetsmedewerkers: Feiten achter de stereotypes (ISBN: 978 90 4960 004 4) info/bestel
Beroepsgeheim van OCMW-medewerkers (ISBN: 978 90 4961 390 7) info/bestel
Bescherming van de consument bij overeenkomsten op afstand (ISBN: 978 90 496 1402 7) info/bestel
Bestuurlijke hervormingen vanuit een politiek perspectief (ISBN: 978 90 8584 825 7) info/bestel
Bestuurskunde. De kunst van het twijfelen (ISBN: 978 90 496 1850 6) info/bestel
Beter in team (ISBN: 978 90 4961 509 3) info/bestel
Bevolking - De bevolkingsregistratie info/bestel
Bevolking - Het strafregister info/bestel
Bevolking - Identiteitsdocumenten info/bestel
Bevolking - Registratie/Getuigschriften en uittreksels info/bestel
Bevolking - Wonen info/bestel
Bevolking 2: Rijksregister info/bestel
Bevolking 4: Codex Bevolking info/bestel
Bevolking 5: Codex Verkiezingen info/bestel
Bijzondere verkeerssituaties info/bestel
Blockchain in de praktijk (ISBN: 978 90 4961 648 9) info/bestel
Blockchain is van levensbelang (ISBN: 978 90 496 1868 1) info/bestel
Blue Minds (ISSN: 2506-9705) info/bestel
BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie info/bestel
BlueConnect > Cybercrime info/bestel
BlueConnect > Tucht info/bestel
Brandweer in transitie (ISBN: 978 90 496 1846 9) info/bestel
Btw en overheid (ISBN: 978 90 496 1880 3) info/bestel
Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht info/bestel
Burgerlijke Stand 1: Algemeenheden info/bestel
Burgerlijke Stand 10: Het Wetboek Internationaal Privaatrecht info/bestel
Burgerlijke Stand 2: Geboorte en afstamming info/bestel
Burgerlijke Stand 3: Huwelijk en echtscheiding info/bestel
Burgerlijke Stand 7: Internationale Burgerlijke Stand - Conventies info/bestel
Burgerlijke Stand 8: Codex Burgerlijke Stand info/bestel
Burgerlijke Stand 9: Burgerlijk Wetboek info/bestel
Burgerparticipatie in Vlaamse steden (ISBN: 978 90 4960 009 9) info/bestel
Burgerparticipatie voorbij de representatie? (ISBN: 978 90 8584 572 0) info/bestel
Burgers in Vlaamse grootsteden (ISBN: 978 90 5946 927 3) info/bestel
CDPK - Chroniques de Droit Public | Publiekrechtelijke Kronieken (ISSN: 1379-0323) info/bestel
Codex gemeentefinanciën (ISBN: 978 90 5753 443 0) info/bestel
COL 17/2012 – Een bespreking info/bestel
Collectie Bedrijfsrecht info/bestel
Collectie Publiekrecht (CPR) info/bestel
Comparative Local Politics info/bestel
Continuïteit in de publieke sector (ISBN: 978 90 4960 593 3) info/bestel
Coproductie in de publieke sector (ISBN: 978 90 4961 663 2) info/bestel
CPS & Uitgeverij Vanden Broele info/bestel
De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden (ISBN: 978 90 4961 582 6) info/bestel
De balie van Brugge (ISBN: 978 90 4960 022 8) info/bestel
De begroting (ISBN: 978 90 5753 272 6) info/bestel
De belastingontvanger in de kunst (ISBN: 978 90 4961 591 8) info/bestel
De bevlogen organisatie (ISBN: 978 90 496 1781 3) info/bestel
De boekhouding en het beheer van de financiën: De besturen van de erkende erediensten (ISBN: 978 90 4961 807 0) info/bestel
De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktijkgids planning en budget (ISBN: 978 90 4961 808 7) info/bestel
De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktische leidraad voor advies over de jaarrekening van de kerkfabrieken (ISBN: 978 90 4961 809 4) info/bestel
De Burgemeester (ISBN: 978 90 8584 744 1) info/bestel
De Copernicushervorming in perspectief (ISBN: 978 90 8584 139 5) info/bestel
De elektronische overheid is dood! Lang leve de elektronische overheid? (ISBN: 978 90 8584 901 8) info/bestel
De financiële middelen (ISBN: 978 90 6267 435 0) info/bestel
De geldelijke rechtspositieregeling (ISBN: 978 90 4960 733 3) info/bestel
De gemeentelijke fusies van 1976 (ISBN: 978 90 4960 172 0) info/bestel
De gemeenteraad (ISBN: 978 90 4961 364 8) info/bestel
De Gentse Lezingen - The Ghent Lectures info/bestel
De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen (ISBN: 978 90 4961 849 0) info/bestel
De loopbaan in lokale besturen (ISBN: 978 90 4961 129 3) info/bestel
De milieuvergunning in het Vlaamse Gewest (ISBN: 978 90 4960 143 0) info/bestel
De omgevingsvergunning: help, wat nu? (ISBN: 978 90 4961 674 8) info/bestel
De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure (ISBN: 978 90 4961 762 2) info/bestel
De pensioenreglementering in lokale besturen (ISBN: 978 90 4961 725 7) info/bestel
De personeelsformatie en de administratieve rechtspositieregeling (ISBN: 978 90 4961 242 9) info/bestel
De provincieraden in Vlaanderen (ISBN: 978 90 5753 474 4) info/bestel
De tuchtprocedure in lokale besturen - Editie 2019 (ISBN: 978 90 4961 789 9) info/bestel
De verkiezingen van 14 oktober 2012. De kracht van verankering? (ISBN: 978 90 4960 908 5) info/bestel
De Vlaamse Omgevingsvergunning 2 (ISBN: 978 90 4960 714 2) info/bestel
De Wapenwet - Administratieve opdrachten (ISBN: 978 90 496 1574 1) info/bestel
De wapenwetgeving - Moraliteitsonderzoek n.a.v. het verwerven van een bezitsvergunning info/bestel
De wet op het politieambt - Commentaar info/bestel
Debiteurenbeheer van lokale besturen (ISBN: 978 90 4961 654 0) info/bestel
Dualistische en monistische gemeenten (ISBN: 978 90 8584 713 7) info/bestel
Dynamisch enthousiasmeren (ISBN: 978 90 496 1777 6) info/bestel
Eén jaar Decreet over het lokaal bestuur. Een balans. (DLB- special Impuls – 2020-1) (ISBN: 06LM004980) info/bestel
Een nieuwe kijk op integriteit (ISBN: 978 90 496 1889 6) info/bestel
Eerste hulp bij (management)rapportering info/bestel
Eerste hulp bij administratief toezicht info/bestel
Eerste hulp bij BBC 2020 (ISBN: 978 90 4961 689 2) info/bestel
Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking (ISBN: 978 90 4961 768 4) info/bestel
Eerste hulp bij lokale en provinciale belastingen en retributies (ISBN: 978 90 496 1780 6) info/bestel
Eerste hulp bij overheidsopdrachten (ISBN: 978 90 496 1832 2) info/bestel
Eerste hulp bij personeelsreglementering in lokale besturen - Editie 2019 (ISBN: 978 90 4961 791 2) info/bestel
Eerste hulp bij procesmanagement voor lokale besturen (ISBN: 978 90 4961 158 3) info/bestel
Eerste Hulp Bij Tucht & Tuchtonderzoeken info/bestel
Eervolle onderscheidingen (ISBN: 978 90 4960 858 3) info/bestel
eGovFlow® info/bestel
eID-lezer voor Religiopoint info/bestel
E-learning Wegwijs in de overheidsopdrachten info/bestel
Errata en addenda in het digitale Staatsblad (ISBN: 978 90 4960 785 2) info/bestel
eSignFlow info/bestel
Evaluatie in evolutie (ISBN: 978 90 496 1870 4) info/bestel
Facilitaire kosten van Vlaamse gemeenten (ISBN: 978 90 4961 461 4) info/bestel
Financieel Rechercheren (ISBN: 978 90 4961 660 1) info/bestel
FinConnect | Online bibliotheek financieel management info/bestel
Flexibelere werktijdregeling voor resultaatgericht werken in lokale besturen (ISBN: 978 90 496 1854 4) info/bestel
Focus op personeel info/bestel
Gekleurde steden (ISBN: 978 90 4960 021 1) info/bestel
Geluid in Vlaanderen (ISBN: 978 90 4961 521 5) info/bestel
Gemeenschappelijke secretaris voor gemeente en OCMW (ISBN: 978 90 4961 529 1) info/bestel
Gemeentebelastingen (losbladig) (ISBN: 978 90 5753 353 2) info/bestel
Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen info/bestel
Gemeentelijk tuchtrecht. Overzicht van rechtspraak 1996 - 2006 (ISBN: 978 90 8584 878 3) info/bestel
Gemeentelijke fusies in Vlaanderen (ISBN: 978 90 4961 706 6) info/bestel
Gezinshereniging info/bestel
GPRC info/bestel
Groeiboeken Duurzame BedrijvenTerreinen (ISBN: 978 90 8584 344 3) info/bestel
Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit (ISBN: 978 90 4961 399 0) info/bestel
Handboek Bestuurskunde (ISBN: 978 90 496 1616 8) info/bestel
Handboek Overheidsmanagement (ISBN: 978 90 4961 702 8) info/bestel
Handboek Politiefinanciën (ISBN: 978 90 4961 523 9) info/bestel
Helder schrijven (ISBN: 978 90 4961 460 7) info/bestel
Help ik word geleefd! (ISBN: 978 90 4961 500 0) info/bestel
Het arbeidsreglement in lokale overheden (ISBN: 978 90 496 1621 2) info/bestel
Het beheer van het gemeentelijk patrimonium (ISBN: 978 90 4961 100 2) info/bestel
Het beheer van het patrimonium van het OCMW (ISBN: 978 90 4961 437 9) info/bestel
Het Bosdecreetboek (ISBN: 978 90 496 1412 6) info/bestel
Het college van burgemeester en schepenen (ISBN: 978 90 4961 212 2) info/bestel
Het Decreet lokaal bestuur (ISBN: 978 90 4961 692 2) info/bestel
Het gebruik van camera’s door politiediensten info/bestel
Het tuchtstatuut - De deontologische code (ISBN: 978 90 496 1876 6) info/bestel
Het verdachtenverhoor (ISBN: 978 90 496 1830 8) info/bestel
Het Vlaamse gemeentedecreet (ISBN: 978 90 8584 219 4) info/bestel
Het volk in beweging | Beweging voor het volk (ISBN: 978 90 4961 433 1) info/bestel
Het zorgbedrijf (ISBN: 978 90 4961 629 8) info/bestel
Homeopathie voor baby & kind (ISBN: 978 90 5753 768 4) info/bestel
Homeopathie, een nieuwe kijk op uw praktijk (ISBN: 978 90 8584 719 9) info/bestel
HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen info/bestel
Impuls (ISSN: 20345992) info/bestel
Inleiding tot het boekhouden conform de beleids- en beheerscyclus (BBC) (ISBN: 978 90 496 1790 5) info/bestel
Inleiding tot overheidsopdrachten van lokale besturen info/bestel
Integer werken, agressievrije klanten (ISBN: 978 90 4960 968 3) info/bestel
Intervisie met impact (ISBN: 978 90 4961 630 4) info/bestel
Inzicht in de wapenreglementering – Een praktische benadering info/bestel
JEZ11 in beeld (ISBN: 978 90 4961 600 7) info/bestel
Judicial Reforms in Central and Eastern Europe (ISBN: 978 90 8584 679 6) info/bestel
Juridische knelpunten: de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst (ISBN: 978 90 4960 837 8) info/bestel
Juridische knelpunten: De factuur (ISBN: 978 90 4960 975 7) info/bestel
Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? (ISBN: 978 90 4960 872 9) info/bestel
Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur (ISBN: 978 90 4960 830 9) info/bestel
Juridische knelpunten: Onroerende goederen (ISBN: 978 90 496 1391 4) info/bestel
Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen (ISBN: 978 90 4961 127 9) info/bestel
Kan dat in een vrouwensacoche? (ISBN: 978 90 8584 407 5) info/bestel
Kerkfabrieken in Vlaanderen (ISBN: 978 90 4961 240 5) info/bestel
Kleine gids voor dementie (ISBN: 978 90 4961 787 5) info/bestel
Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden (ISBN: 978 90 4961 340 2) info/bestel
Kwaliteit, creativiteit en innovatie (ISBN: /) info/bestel
Landschappen - Het onvoltooide (ISBN: 978 90 4961 835 3) info/bestel
Leidraad openbaarheid van bestuur (ISBN: 978 90 4961798 1) info/bestel
Leidraad voor de GECORO (ISBN: 978 90 496 1747 9) info/bestel
Lokaal management & beleid info/bestel
Lokale belastingen op economische activiteiten (ISBN: 978 90 4961 731 8) info/bestel
Lokale besturen in de Lage Landen (ISBN: 978 90 4961 675 5) info/bestel
Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek info/bestel
Lokale fiscaliteit in de praktijk (ISBN: 978 90 8584 306 1) info/bestel
Lokale kiezers hebben hun voorkeur (ISBN: 978 90 496 1845 2) info/bestel
Lokale overheidsinvesteringen goed beheren (ISBN: 978 90 496 1806 3) info/bestel
Lokale politiek als katalysator van vertrouwen ? (ISBN: 978 90 8584 051 0) info/bestel
Loketboek Bevolking (ISBN: 978 90 496 1855 1) info/bestel
Loketboek Hoe een buitenlandse akte beoordelen en interpreteren (ISBN: 978 90 4961 786 8) info/bestel
Loketboek Lijkbezorging en Begraafplaatsen info/bestel
Loketboek Nationaliteit (ISBN: 978 90 496 1871 1) info/bestel
Loketboek Rijbewijs (ISBN: 978 90 496 1869 8) info/bestel
Loketboek Strafregister info/bestel
Loketboek Vreemdelingen (ISBN: 978 90 496 822 3) info/bestel
Mandaatopdracht: sluitstuk voor strategisch management (ISBN: 978 90 496 1761 5) info/bestel
MATConnect – Installatiedossiers info/bestel
MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid info/bestel
Meerjarenplanning in de Vlaamse gemeenten (ISBN: 978 90 4961 133 0) info/bestel
Memoires Roger Blanpain (ISBN: 978 90 8584 893 6) info/bestel
Minderjarigen en politie: toetsing aan de politiewerking info/bestel
Minnelijke verwerving en onteigening door lokale besturen (ISBN: 978 90 496 1862 9) info/bestel
Misdrijven in verband met de staat van faillissement (ISBN: 978 90 4961 776 9) info/bestel
Modellen van gemeentebelastingen en gemeenteretributies (ISBN: 978 90 496 1851 3) info/bestel
Naar een versterkte lokale en provinciale democratie? (ISBN: 978 90 8584 367 2) info/bestel
Naar springlevende lokale besturen? (ISBN: 978 90 4961 421 8) info/bestel
Notitieschrift FinConnect info/bestel
Olympians in flanders fields (ISBN: 978 90 4961 598 7) info/bestel
Olympiërs in Flanders Fields (ISBN: 978 90 4961 116 3) info/bestel
OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid info/bestel
OmgevingConnect > Ruimte & Planning info/bestel
OmgevingConnect > VVOR info/bestel
Onze omgeving info/bestel
Op stap met de roze bril (ISBN: 978 90 496 1756 1) info/bestel
Op weg naar een goed proces-verbaal (ISBN: 978 90 4961 607 6) info/bestel
Openbare aanbiedingen en prospectus (ISBN: 978 90 8584 606 2) info/bestel
Opleiding DABS - migreren hoeft niet complex te zijn info/bestel
Optimaal belonen binnen lokale besturen (ISBN: 978 90 496 1505 5) info/bestel
OranjeBoek info/bestel
OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken info/bestel
Ouderen in beeld info/bestel
Over dienstbaarheid (ISBN: 978 90 496 1864 3) info/bestel
Overheidsopdrachten van lokale besturen (ISBN: 978 90 4961 716 5) info/bestel
Overheidsopdrachten: De teksten en officiële commentaren info/bestel
Panoramacodex Stedenbouw (ISBN: 978 90 4960 183 6) info/bestel
Participatie: what's in a name? (ISBN: 978 90 4960 755 5) info/bestel
Personeelsbeleid in lokale besturen (ISBN: 978 90 4960 632 9) info/bestel
Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases (ISBN: /) info/bestel
Politiek-ambtelijke verhoudingen in gemeenten (ISBN: 978 90 4961 576 5) info/bestel
Politieke partijen: brug tussen burgers en lokale politici? (ISBN: 978 90 4960 065 5) info/bestel
Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie (ISBN: 978 90 496 1863 6) info/bestel
Prioritair rijden – Een leidraad voor hulpdiensten info/bestel
Privacybescherming bij e-government in België (ISBN: 978 90 5946 899 3) info/bestel
Psychosociaal welzijn op de werkvloer (ISBN: 978 90 4961 345 7) info/bestel
Religiocodex - Editie 2013 (ISBN: 978 90 4960 885 9) info/bestel
Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau | Editie 2013 (ISBN: 978 90 4960 851 4) info/bestel
Religiopocket 2 - Erediensten: investeringen van A tot Z | Editie 2015 (ISBN: 978 90 4961 209 2) info/bestel
Religiopocket 3 - Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn | Editie 2015 (ISBN: 978 90 4961 248 1) info/bestel
Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten | Editie 2018 (ISBN: 978 90 4961 666 3) info/bestel
Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen (ISBN: 978 90 4960 850 7) info/bestel
Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad (ISBN: 978 90 4960 945 0) info/bestel
Religiopocket 7 - Onroerend erfgoed (ISBN: 978 90 4961 589 5) info/bestel
Religiopocket 8 – Veiligheidszorg voor parochiekerken (ISBN: 978 90 4961 722 6) info/bestel
Religiopocket 9 - Erediensten: vrijwilligers (ISBN: 978 90 4961 736 3) info/bestel
Religiopockets info/bestel
Religiopockets - Abonneer u hier! info/bestel
Religiopoint info/bestel
Religiosoft info/bestel
Resultaatgericht management in lokale besturen (ISBN: 978 90 4961 517 8) info/bestel
Revolution or Renovation? (ISBN: 978 90 5946 983 9) info/bestel
Roddelen op de werkvloer (ISBN: 978 90 496 1218 4) info/bestel
Ruimtelijke beleidsplanning: de do's-and-don'ts (ISBN: 978 90 496 1866 7) info/bestel
Ruimtelijke ordening en stedenbouw info/bestel
Ruimtelijke Ordening herbekeken (ISBN: 978 90 4960 281 9) info/bestel
ScanSearch® info/bestel
Schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoning info/bestel
Seksuele Agressie Set info/bestel
Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 (ISBN: 978 90 496 1837 7) info/bestel
Sociaal vernieuwen met burenhulp (ISBN: 978 90 496 1580 2) info/bestel
Sociale Landkaart - Editie 2021 info/bestel
Start Loving Smart (ISBN: 978 90 496 1535 2) info/bestel
Stedelijk activisme in Vlaanderen en Nederland (ISBN: 978 90 8584 366 5) info/bestel
Stijloefening of stratego? (ISBN: 978 90 8584 849 3) info/bestel
't Westvlams duo over de Lage Landen (ISBN: 978 90 4960 100 3) info/bestel
Tante Mariette en haar fiets (ISBN: 978 90 4961 595 6) info/bestel
Te mooi om (niet) waar te zijn (ISBN: 978 90 4961 642 7) info/bestel
Ten strijde tegen armoede (ISBN: 978 90 4961 724 0) info/bestel
Tobit | Levensvragen voor ouderen (ISBN: 978 90 496 1419 5) info/bestel
TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (ISSN: 2034-8460) info/bestel
Toolbox Dementie (ISBN: 978 90 4961 779 0) info/bestel
Towards DIY-Politics? (ISBN: 978 90 8584 484 6) info/bestel
Traumatiserende incidenten – Draaiboek voor de opvang van collega’s info/bestel
Tussen droom en daad (ISBN: 978 90 8584 161 6) info/bestel
Uitdagingen voor de lokale besturen 2015 - 2019 (ISBN: 978 90 4961 284 9) info/bestel
Uitgeverij Vanden Broele: Oog voor kwaliteit info/bestel
Vademecum Milieubeleidsevaluatie (ISBN: 978 90 8584 256 9) info/bestel
Van Burger tot Burgervader (ISBN: 978 90 5946 592 3) info/bestel
Van dorpsstraat tot Straatsburg (ISBN: 978 90 4960 092 1) info/bestel
Van harte gegund! (ISBN: 978 90 4961 676 2) info/bestel
Veranderende lokale besturen voor en door de mensen?! (ISBN: 978 90 4961 549 9) info/bestel
Verhoor - Wettelijk kader en context info/bestel
Verkeerssignalisatie (ISBN: 978 90 4961 211 5) info/bestel
Verlies je lezer niet (ISBN: 978 90 496 1567 3) info/bestel
Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re)termijnvisie?! (ISBN: 978 90 4961 769 1) info/bestel
Vertrouwen en betrokkenheid op lokaal en provinciaal vlak (ISBN: 978 90 5946 672 2) info/bestel
VIEWZ (ISSN: 2506-8717) info/bestel
VIEWZ - Publicaties (ISBN: /) info/bestel
VIEWZ 2020/4 - Sociale economie info/bestel
VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg info/bestel
Virtuele valuta, blockchain en criminaliteit (ISBN: 978 90 4961 884 1) info/bestel
Vlaams milieubeleid: in staat van/tot vernieuwing? (ISBN: 978 90 8584 233 0) info/bestel
Vlaams Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel (ISBN: 978 90 4961 413 3) info/bestel
Vlaamse Milieureglementering info/bestel
Vreemdelingen - De beroepsprocedure voor de RvV info/bestel
Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen info/bestel
Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de niet EU-onderdanen info/bestel
Vreemdelingen - Vreemdelingenkaarten, attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten (ISBN: 978 90 4961 840 7) info/bestel
Vreemdelingen 2: Bijlagen info/bestel
Vreemdelingen 3: Praktische handleiding voor de administratie info/bestel
Vreemdelingen 4: Codex Vreemdelingen 1 & 2 info/bestel
Vreemdelingen 4: Codex Vreemdelingen 3 info/bestel
Vreemdelingen 4: Codex Vreemdelingen 4 info/bestel
Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten (ISBN: 978 90 4961 743 1) info/bestel
Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht (ISBN: 978 90 496 1831 5) info/bestel
Wegwijs in uw gemeente (ISBN: 978 90 4961 684 7) info/bestel
Welke Grondwet na 2019? info/bestel
Welzijn en Zorg info/bestel
Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden (ISBN: 978 90 496 1858 2) info/bestel
Werkplanning in de zorgsector info/bestel
Werkplanning in de zorgsector 1: De wettelijke regeling rond arbeidsduur (ISBN: 978 90 4961 587 1) info/bestel
Werkplanning in de zorgsector 2: Een wettig uurrooster op maat van uw organisatie opstellen (ISBN: 978 90 496 1601 4) info/bestel
Werkplanning in de zorgsector 3: Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen (ISBN: 978 90 4960 955 9) info/bestel
Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren (ISBN: 978 90 4960 972 6) info/bestel
Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie (ISBN: 978 90 4961 597 0) info/bestel
Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon (ISBN: 978 90 4961 602 1) info/bestel
Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid (ISBN: 978 90 4961 603 8) info/bestel
Werkplanning in de zorgsector 8: Arbeidstijdreglementering voor bijzondere categorieën van werknemers (ISBN: 978 90 4961 286 3) info/bestel
Werkplanning in de zorgsector 9: Het arbeidsreglement (ISBN: 978 90 4961 604 5) info/bestel
Woonuitbreidingsgebieden (ISBN: 978 90 496 1801 8) info/bestel
Zakboekje Archiveren (ISBN: 978 90 5946 753 8) info/bestel
Zakboekje centraal kerkbestuur (ISBN: 978 90 4961 121 7) info/bestel
Zakboekje kerkraadsleden (ISBN: 978 90 496 1388 4) info/bestel
Zakboekje penningmeester (ISBN: 978 90 4960 735 7) info/bestel
Zorg voor communicatie (ISBN: 978 90 4961 383 9) info/bestel