Loketboek Nationaliteit

Nationaliteit
Auteur: Lievens Nele
Publicatievorm:    Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:
Aantal bladzijden:275
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.

 

Op 1 januari 2013 is de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek Belgische nationaliteit in werking getreden. De bedoeling was de verwerving van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken. De procedure werd aanzienlijk moeilijker gemaakt door een aantal integratiecriteria op te leggen.

De administratieve vereenvoudiging die de wetgever voor ogen had, blijkt in praktijk toch anders uit te vallen. De opdracht van de ambtenaar van de burgerlijke stand is ruimer en omslachtiger geworden. Naast het correct informeren van de burger en de controle van alle stavingsstukken moet de ambtenaar ook instaan voor de volledigheid van de nationaliteitsverklaring wat een grondige en tijdrovende analyse vergt.

Dit loketboek nationaliteit gidst u op een schematische en een bevattelijke wijze van a tot z door de procedure en de begrippenlijst. Aan de hand van enkele voorbeelden, documenten, FAQ’s wordt de wetgeving naar de praktijk vertaald. De meest recente wetswijzigingen werden verwerkt en er werden nieuwe voorbeelddocumenten toegevoegd. 

 

Deze uitgave vindt u exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

 

Inhoudstafel

Deel 1: Nationaliteitsverklaring
1. Enkele algemene begrippen van het wetboek Belgische nationaliteit
2. Verkrijgen Belgische nationaliteit voor de leeftijd van 18 jaar
3. Verkrijgen Belgische nationaliteit vanaf de leeftijd van 18 jaar
4. Procedure – stappenplan
5. Herkrijgen van de Belgische nationaliteit
6. Herkrijgen van de Belgische nationaliteit nadat deze was ingetrokken na onterecht te zijn verleend
7. Afstand doen van de Belgische nationaliteit
8. Verlies van de Belgische nationaliteit
9. Akte van nationalisatie

Deel 2: Naturalisatie
1. Regelgeving en schema
2. Aanvraag op basis van buitengewone verdiensten
3. Aanvraag als erkende staatloze
4. Verloop van de naturalisatieprocedure

Deel 3: Wetgeving en verwijzingen
1. Wetgeving
2. Rechtsleer
3. Rechtspraak

 

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Loketboek Hoe een buitenlandse akte beoordelen en interpreteren Loketboek Hoe een buitenlandse akte beoordelen en interpreteren 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Lievens Nele
Publicatievorm: Online in Connect