Loketboek Hoe een buitenlandse akte beoordelen en interpreteren

Loketboek Hoe een buitenlandse akte beoordelen en interpreteren
Auteur: Lievens Nele
Publicatievorm:    Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:
Aantal bladzijden:166
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.

 

Het beoordelen van de echtheid van een buitenlandse akte en het beoordelen of aan alle voorwaarden is voldaan om een buitenlandse akte te erkennen, is een zeer complex gegeven. Hoewel het wetboek internationaal privaat recht (WIPR) heeft gekozen voor het principe van een de plano erkenning, moet elke administratieve overheid die een (gelegaliseerd) buitenlands document krijgt voorgelegd, steeds zelf nagaan of het document voldoet aan de voorwaarden voor erkenning.

Het blindelings aanvaarden van buitenlandse authentieke akten, slechts op basis van een controle van de ondertekenaar, is niet voldoende in het kader van fraudebestrijding. Alvorens een buitenlandse akte te erkennen is het dan ook aangewezen de akte grondig na te kijken, bijvoorbeeld door na te gaan of bepaalde grondvoorwaarden zijn nageleefd.

In dit boek begeleidt auteur Nele Lievens u aan de hand van een stappenplan om een aantal parameters te controleren. Alles wordt uitgelegd volgens de nieuwe DABS-werkwijze en aangevuld met voorbeeldaktes en praktijkvoorbeelden.

 

Deze uitgave vindt u exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

 

Inhoudstafel

DEEL 1. STAPPENPLAN
Stap 1. Wanneer moet een document gelegaliseerd worden?
Stap 2. Controle legalisatie
Stap 3. Wat met opmerkingen van de ambassade bij het buitenlands document?
Stap 4. Beoordeling van de akte aan de hand van een aantal uiterlijke kenmerken
Stap 5. Controle van grondvoorwaarden, wetsontduiking, openbare orde ….
Stap 6. Er blijven ernstige twijfels over de erkenning van de akte of beslissing?

DEEL 2. VERDUIDELIJKING AAN DE HAND VAN EEN AANTAL PRAKTIJKVOORBEELDEN
Voorbeeld 1. Duitse geboorteakte
Voorbeeld 2. Keniaanse geboorteakte
Voorbeeld 3. Zweedse geboorteakte
Voorbeeld 4: Roemeense huwelijksakte
Voorbeeld 5. Marokkaanse huwelijksakte
Voorbeeld 6. Turkse huwelijksakte
Voorbeeld 7. Marokkaanse echtscheidingsakte
Voorbeeld 8. Duitse echtscheidingsakte

DEEL 3. DE OVERHEID WEIGERT DE AKTE TE ERKENNEN
1. De overheid weigert de akte te erkennen op basis van eigen bevindingen of opmerkingen van de consulaire beroepspost
2. De overheid weigert de akte te erkennen op basis van eigen bevindingen of op basis van het negatief advies van de Centrale autoriteit Burgerlijke Stand of het parket
3. Voorbeeld weigeringsbrief

DEEL 4: GEVOLGEN VAN DE ERKENNING VAN DE AKTE
1. De buitenlandse akte voldoet en kan erkend worden
2. De buitenlandse akte kan gedeeltelijk erkend worden.
3. De buitenlandse akte bevat een materiële vergissing

 

 

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Nationaliteit Loketboek Nationaliteit 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Lievens Nele
Publicatievorm: Online in Connect