Bevolking - De bevolkingsregistratie

Editie 2018

De bevolkingsregistratie
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 657 1
Aantal bladzijden:146
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
58 EUR
56 EUR (2 - 5 stuks)
54 EUR (6 - 10 stuks)
52 EUR (11 - 50 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
49 EUR
47 EUR (2 - 5 stuks)
45 EUR (6 - 10 stuks)
43 EUR (11 - 50 stuks)
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Deze publicatie omvat alle informatie over het houden van het bevolkingsregister voor lokale besturen. Als lezer krijgt u uitgebreid antwoord op volgende vragen: 

  • Welke registers bestaan er? En wie wordt in welk register geregistreerd? 
  • Welke gegevens worden geregistreerd? 
  • Zijn er vrijstellingen? 
  • Hoe gebeurt deze registratie? 
  • Wat is de rol van de gemeenteraad, de burgemeester en zijn college, de medewerkers burgerzaken, de politie, … ? 
  • Welke privacyregels dienen gerespecteerd te worden? 

De meeste aandacht gaat uit naar de informatie die moet worden opgenomen in het register. Per informatietype verneemt u wat het wettelijk kader is en hoe de registratie in de registers gebeurt.

Belangrijke begrippen zoals hoofdverblijfplaats, gezin, referentiepersoon, referentieadres, … worden vanuit de context van bevolkingsregistratie uitgelegd.

 

 

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > BEVOLKING

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > BEVOLKING?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > BEVOLKING?

 


Inhoudstafel

 

Hoofdstuk 1. De registers 
1. Wettelijk kader
2. Het houden van de registers
3. Nut van het houden van de registers
4. Verantwoordelijkheden
5. Het bevolkingscijfer
6. Wie wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters?
7. Wie wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister?
8. Wie wordt ingeschreven in het wachtregister?
9. Vrijgesteld van registratie
10. De registers
11. Informatietypes en formulieren gebruikt bij de bevolkingsregistratie
12. Vrijstelling houden papieren registers
13. Inspectie van de registers
14. Elementaire begrippen
Hoofdstuk 2. De informatie die in de registers opgenomen wordt
1. Wettelijk kader
2. Algemeen
3. Informatie die opgenomen wordt in de registers
Hoofdstuk 3. Het permanent bijwerken van de registers
A. Inschrijvingen
1. Wettelijk kader
2. Principe
3. Inschrijving op basis van de geboorteakten
4. Inschrijvingen op basis van het bekomen van de Belgische nationaliteit
5. Inschrijving door de verandering van hoofdverblijfplaats in eenzelfde gemeente
6. Inschrijving door de verblijfsverandering van een persoon die van een andere gemeente komt
7. Inschrijving ten gevolge van terugkeer uit het buitenland van een Belgische onderdaan die reeds in België verbleven heeft
8. nschrijving na terugkeer uit het buitenland van een vreemde onderdaan die reeds in België verbleven heeft
9. Inschrijving ten gevolge van terugkeer uit het buitenland van een Belgische onderdaan die nooit in België verbleven heeft
10. Inschrijving van een vreemdeling die nooit in België verbleven heeft
11. Inschrijving van ambtswege op basis van een beslissing tot inschrijving van ambtswege van het college van burgemeester en schepenen
12. Inschrijving van ambtswege op basis van een beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken of zijn gemachtigde
13. Inschrijving in het vreemdelingenregister door de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk
14. Inschrijving op een referentieadres
15. Inschrijving in een vluchthuis
16. Inschrijving in een kraakwoning
B. Afvoeringen
1. Wettelijk kader
2. Afvoeringen op basis van de overlijdensakten
3. De verandering van verblijfplaats
4. Vertrek naar het buitenland
5. Afvoering van ambtswege op basis van een beslissing van het college van burgemeester en schepenen
6. Afvoering van ambtswege op basis van een beslissing van de minister van binnenlandse zaken of de minister bevoegd inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen of van zijn gemachtigde
C. Geschillen betreffende de verblijfplaats
Hoofdstuk 4. Het wachtregister
1. Wettelijk kader
2. Historiek
3. Recht op toegang en verbetering
4. Mededeling van informatiegegevens die in het gemeentelijk wachtregister zijn opgenomen
Afdeling I. Vreemdelingen die een asielaanvraag indienen en niet in een andere hoedanigheid in de registers zijn ingeschreven
Afdeling II. Burgers van de Europese Unie die een verklaring van inschrijving aanvragen in afwachting van de uitvoering van een woonstcontrole
1. Procedure
2. Afleveren van uittreksels of getuigschriften
Afdeling III Buitenlandse onderdanen die niet over een rijksregisternummer beschikken en die in het huwelijk willen treden of een wettelijke samenwoning willen aangaan
1. Procedure
2. Toegang tot de inlichtingen
3. Schrapping uit het wachtregister
BIJLAGEN 

 

Maakt deel uit van de reeks

Oranjeconnect OranjeConnect 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijk online portaal.

Publicatievorm: Online
OranjeConnect > Bevolking OranjeConnect > Bevolking 

Alle kennis voor en door de dienst Bevolking, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online module.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

Loketboek Bevolking Loketboek Bevolking 
Editie 2019

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo, Vercammen Inge
ISBN: 978 90 4961 751 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking 2: Rijksregister Bevolking 2: Rijksregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4960 074 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Bevolking 4: Codex bevolking Bevolking 4: Codex Bevolking 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Duquaine J.M.
ISBN: 978 90 4960 583 4
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Losbladig
Bevolking 5: Codex verkiezingen Bevolking 5: Codex Verkiezingen 

Deel van reeks: MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking , OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
ISBN: 978 90 5753 402 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Bevolking - Strafregister Bevolking - Het strafregister 
Nieuwe regels voor het beheer van het gemeentelijk strafregister

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vits Mark
ISBN: 978 90 4961 531 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij bevolking 2017 Eerste hulp bij Bevolking 
Editie 2017

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Holvoet Greta
ISBN: 978 90 4961 548 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
OranjeConnect > Bevolking OranjeConnect > Bevolking 

Alle kennis voor en door de dienst Bevolking, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online module.

Publicatievorm: Online
Bevolking - wonen Bevolking - Wonen 
Editie 2018

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4961 655 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking registratie getuigschriften en uittreksels Bevolking - Registratie/Getuigschriften en uittreksels 
Editie 2018

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4961 656 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Identiteitsdocumenten Bevolking - Identiteitsdocumenten 
Editie 2018

Deel van reeks: OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4961 669 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Loketboek Strafregister Loketboek Strafregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4961 677 9
Publicatievorm: Online