Bevolking - Wonen

Bevolking - Wonen
Auteur: Klompers Cindy
Publicatievorm:    Online in Connect
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.

In deze publicatie draait alles om de verblijfplaats en de registratie ervan door lokale besturen. Auteur Cindy Klompers leert u in deze publicatie alles over: 

 • De procedure tot adreswijzing bij een verhuis in de gemeente, van of naar een andere gemeente, van of naar het buitenland, … ; 
 • De vaststelling van de hoofdverblijfplaats; 
 • De registratie van bijzondere gevallen: bejaarden, militairen, gevangen, minderjarigen, adoptiekinderen, zorgwonen, … ; 
 • De inschrijving en afvoering van ambtswege; 
 • Hoe de verschillende modellen moeten worden ingevuld;

Bijzondere aandacht gaat uit naar de registratie van de minderjarige en het ouderlijk gezag. Bij complexe gezinssituaties is belangrijk dat het kind de juiste verblijfplaats krijgt toegekend.

De thema’s referentieadressen en tijdelijke afwezigheid werden aangepast naar de meest recente wijzigingen.

Wie vragen heeft rond de straatnamen, vindt alle info in ‘Namen voor nieuwe wegen en pleinen’.

 

Deze uitgave vindt u exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

 • Dan kunt u deze digitale uitgave exclusief raadplegen.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Adreswijziging

 1. Wettelijk kader
 2. Definities 
 3. Principe 
 4. Vaststelling hoofdverblijfplaats 
 5. Wijze aangifte adreswijziging 
 6. Aankomst uit een andere gemeente 
 7. Adreswijziging binnen de gemeente 
 8. Adreswijziging naar het buitenland 
 9. Inschrijving van ambtswege 
 10. Afvoering van ambtswege 
 11. Speciale gevallen 
 12. Speciale woonvormen 
 13. De verschillende modellen

Hoofdstuk 2. Ambtshalve afvoering en ambtshalve inschrijving 

 1. Wettelijk kader 
 2. Principe 
 3. Onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats 
 4. Ambtshalve schrapping 
 5. Ambtshalve inschrijving

Hoofdstuk 3. Minderjarigen 

 1. Wettelijk kader 
 2. Principe 
 3. Ouderlijk gezag 
 4. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige 
 5. De aangifte van de overbrenging van de hoofdverblijfplaats van een niet-ontvoogde minderjarige

Hoofdstuk 4. Namen voor nieuwe wegen en pleinen 

 1. Wettelijk kader 
 2. Principe 
 3. Omschrijving 
 4. Hoofdrolspelers 
 5. Procedure 
 6. Gebruik eigennamen als straatnaam

Hoofdstuk 5. Referentieadres 

 1. Wettelijk kader 
 2. Wat is een referentieadres? 
 3. Wie kan gebruik maken van een referentieadres? 
 4. De inschrijving in de registers 
 5. Referentieadres bij een natuurlijke persoon 
 6. Referentieadres bij een rechtspersoon 
 7. De personen die in een mobiele woning verblijven (woonwagenbewoners, zigeuners, foorreizigers, circusartiesten, binnenschippers) 
 8. Personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben 
 9. De bedreigde getuigen ten aanzien van wie de getuigenbeschermingscommissie bijzondere beschermingsmaatregelen heeft toegekend 
 10. Inschrijving van gedetineerden op een referentieadres 
 11. Melding opsluiting en vrijlating van gedetineerden aan de gemeente 
 12. Personen die, om beroepsredenen, geen hoofdverblijfplaats meer hebben worden op hun vraag ingeschreven op een referentieadres voor een maximale duur van 1 jaar 
 13. Registratie rijksregister 
 14. Einde referentieadres 
 15. Aanvraag en afgifte identiteitskaart Registratie rijksregister 
 16. Einde referentieadres 
 17. Aanvraag en afgifte identiteitskaart

Hoofdstuk 6. Tijdelijke afwezigheid 

 1. Wettelijk kader 
 2. Principe 
 3. Omschrijving 
 4. Tijdelijke afwezigheid 
 5. Einde tijdelijke afwezigheid 
 6. Registratie in het rijksregister

Hoofdstuk 7. Voorlopige inschrijving 

 1. Wettelijk kader 
 2. Wat is een voorlopige inschrijving? 
 3. De voorlopige inschrijving 
 4. Definitieve inschrijving

BIJLAGEN

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Bevolking - De bevolkingsregistratie Bevolking - De bevolkingsregistratie 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Klompers Cindy
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Het rijksregister Bevolking: Het Rijksregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
Publicatievorm: Online in Connect
Bevolking 4: Codex bevolking Bevolking 4: Codex Bevolking 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Uitgeverij Vanden Broele
Publicatievorm: Online in Connect
Bevolking 5: Codex verkiezingen Bevolking 5: Codex Verkiezingen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Uitgeverij Vanden Broele
Publicatievorm: Online in Connect
Bevolking - Strafregister Bevolking - Het strafregister 
Nieuwe regels voor het beheer van het gemeentelijk strafregister

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Vits Mark
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
loketboek bevolking Loketboek Bevolking 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Vercammen Inge
Publicatievorm: Online in Connect
Bevolking - Registratie getuigschriften en uittreksels Bevolking - Registratie/Getuigschriften en uittreksels 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Klompers Cindy
Publicatievorm: Online in Connect
Bevolking - Identiteitsdocumenten Bevolking - Identiteitsdocumenten 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Vercammen Inge
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Loketboek Strafregister Loketboek Strafregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
Publicatievorm: Online in Connect