Bevolking - Het strafregister

Nieuwe regels voor het beheer van het gemeentelijk strafregister

Bevolking - Strafregister
Auteur: Vits Mark
Publicatievorm:    Exclusief online in Connect
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.

Dit naslagwerk vormt een onmisbaar hulpinstrument bij het dagelijks beheer van het strafregister. Auteur Mark Vits biedt heldere antwoorden op de vele vragen over de praktische toepassing van de meest actuele regels ter zake.

Zo verneemt u alles over de wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister. Danzkij deze uitgave kent u het onderscheid tussen de drie modellen van uittreksels, weet u wie welk model mag ontvangen en wat wel of niet vermeld moet worden, … Het praktische karakter van dit boek wordt benadrukt door de opname van een verklarende woordenlijst van gebruikte vaktermen.

Het boek werd wel volledig geüpdatet naar aanleiding van het verschijnen op 2 februari 2017 van het koninklijk besluit van 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren. Dit KB bepaalt met name:

  1. hoe de toegang van de gemeenten tot het Centraal Strafregister tot stand komt;
  2. op welke wijze de applicatie van het Centraal Strafregister wordt gebruikt door de gemeenten;
  3. de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften in het kader van de privacybescherming en informatiebeveiliging;
  4. de gegevens die dienen te worden vermeld op de uittreksels uit het strafregister afgeleverd door de gemeentebesturen

Het KB “modaliteiten” vormt bijgevolg een belangrijk instrument en houvast voor de gemeentebesturen die progressief in 2017 allemaal zullen worden aangesloten op het Centraal Strafregister.

 

Deze uitgave vindt u exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

  • Dan kunt u deze digitale uitgave exclusief raadplegen.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

I. Inleiding tot het straf(proces)recht
1. De strafwetgeving
2. De rechterlijke organisatie
3. De straffen
4. Rechtsmiddelen in het straf(proces)recht
5. Het uitstel, de opschorting en de probatiemaatregelen
6. Het strafregister als schakel in de strafrechtelijke keten
II. Het strafregister
1. Algemeen
2. Gemeenschappelijke kenmerken van het Centraal en het gemeentelijk strafregister
3. Het Centraal Strafregister
4. Het gemeentelijk strafregister
5. De strafregisters en de privacywetgeving
III. De uittreksels uit het gemeentelijk strafregister
1. Algemeen
2. De uittreksels bestemd voor particulieren
3. Algemene regels bij de opmaak en afgifte van uittreksels voor particulieren
4. De inhoud van het uittreksel voor particulieren
5. De opmaak en afgifte van andere modellen van uittreksels voor particulieren
6. De kostprijs en termijn van geldigheid
7. Enkele problemen bij de afgifte van uittreksels aan particulieren
8. De uittreksels voor particulieren en de vermelding van de werkstraf
9. De inlichtingenbulletins
10. Het IB voor de handelsvennootschappen
11. De uittreksels voor openbare overheden
12. Het uittreksel uit het Centraal Strafregister
13. Administratieve handelingen die soms verbonden worden met het gemeentelijk strafregister
IV. De regels van uitwissing, niet-vermelding en eerherstel
1. De ontzettingen
2. De uitwissing
3. De uitwissingsregels
4. De regels van niet-vermelding
5. Herstel in eer en rechten
V. Specifieke onderwerpen
1. De geldboete in euro vermeerderd met opdeciemen
2. Enkele sancties uit de verkeerswetgeving
3. De kieswetgeving en het gemeentelijk strafregister
4. De genade
5. Amnestie
6. De strafuitvoeringsrechtbanken
VI.  Praktijkvragen beantwoord
Gebruikte Begrippen
Bijlagen
 

 

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

loketboek bevolking Loketboek Bevolking 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Vercammen Inge
Publicatievorm: Online in Connect
Bevolking - De bevolkingsregistratie Bevolking - De bevolkingsregistratie 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Klompers Cindy
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Bevolking - Wonen Bevolking - Wonen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Klompers Cindy
Publicatievorm: Online in Connect
Bevolking - Registratie getuigschriften en uittreksels Bevolking - Registratie/Getuigschriften en uittreksels 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Klompers Cindy
Publicatievorm: Online in Connect
Bevolking - Identiteitsdocumenten Bevolking - Identiteitsdocumenten 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Vercammen Inge
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Loketboek Strafregister Loketboek Strafregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
Publicatievorm: Online in Connect