Burgerlijke Stand 10: Het Wetboek Internationaal Privaatrecht

De ambtenaar van de burgerlijke stand in het internationaal privaatrecht

Burgerlijke Stand 10: De ambtenaar burgerlijke stand in het Internationaal Privaatrecht
Met medewerking van: Erauw J. ,
Auteur: Van de Velde Jan , Veldeman M.
Publicatievorm:    Boek , Online
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 429 4
Aantal bladzijden:193
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
109 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
89 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

De behoefte aan betrouwbare informatie over de internationale regelgeving burgerlijke stand is groter dan ooit. Wilt u met zekerheid weten welke (Belgische of buitenlandse) regels u in een specifieke situatie met een internationaal element moet toepassen? Het antwoord vindt u in “Burgerlijke Stand 10: Het Wetboek Internationaal Privaatrecht”. 

In de eerste twee delen van deze actuele uitgave leggen de auteurs de belangrijkste begrippen en regels rond het internationaal privaatrecht op een bevattelijke manier uit. Een derde deel gaat dieper in op de bevoegdheden van de ambtenaar van de burgerlijke stand ten opzichte van vreemdelingen in België. Een vierde en tevens laatste deel bevat de basisteksten m.b.t. het internationaal privaatrecht: de tekst van de wet zelf, de omzendbrief van het Departement Justitie d.d. 23 september 2004 en de omzendbrief houdende instructies inzake legalisatie en onderzoek van vreemde documenten d.d. 14 januari 2015.

De som van deze delen? Een praktisch handboek voor iedereen die familierecht in een internationale context moet behandelen en waarin elke belanghebbende snel de te respecteren algemene regels terugvindt.
 

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

 

Inhoudstafel

I.
Algemene begrippen Internationaal Privaatrecht
1.
Inleiding
2.
Methode en begrippen
3.
Codificatie van het Belgisch internationaal privaatrecht
II.
Wetboek van internationaal privaatrecht
1.
Algemene bepalingen
2.
De persoon en zijn familiale banden
III.
Internationale burgerlijke stand 
1.
Vreemdelingen voor de Belgische ambtenaar
2. De inhoud van de akte
3. Aspecten ten gronde van de akten
4. Belgische akten bestemd voor het buitenland
5. De vreemde akten in België
6. Oorsprong van vreemde documenten
7. De consulaire Burgerlijke stand
IV. Bijlagen
1. Wetboek internationaal privaatrecht
2. Omzendbrief Justitie d.d. 23.09.2014
3. Omzendbrief Buitenlandse Zaken d.d. 14.01.2015
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

Burgerlijke Stand 7: Internationale Burgerlijke Stand - Conventies Burgerlijke Stand 7: Internationale Burgerlijke Stand - Conventies 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Veldeman M.
ISBN: 978 90 4960 930 6
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Losbladig