Btw en overheid

Btw en overheid
Auteur: Raes P.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 503 1
Aantal bladzijden:262
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management , Groene Reeks
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
119 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
99 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Btw … bent u nog mee?

Het idee dat een openbaar bestuur volledig buiten de btw-sfeer blijft, gaat niet helemaal op. In een aantal gevallen kan een bestuur btw terugvorderen en/of moet het btw aanrekenen. Elk bestuur dient dus zijn in- en uitgaande handelingen te analyseren en zich de vraag te stellen in welke mate het btw-plichtig wordt of schuldenaar is van de btw als het goederen of diensten aankoopt.

En dat terwijl de regels ter zake complex en volop in beweging zijn. Getuige daarvan de nieuwe circulaire, de bijkomende toelichtingen en de administratieve beslissingen die recent verschenen.

Btw, van a tot z

In die context, met bijzondere aandacht voor het lokale niveau, schreef Peter Raes het boek “Btw en overheid”: een handige gids die de openbare besturen bij hun btw-verplichtingen en -rechten helpt.

“Btw en overheid” behandelt het Europese en Belgische wetgevende kader, de uitgaande handelingen, de aankopen van goederen en diensten in het buitenland, de onroerende goederen en werk in onroerende staat, en de gevolgen van de btw-plicht.

Daarbij legt de auteur alle basisprincipes helder uiteen en illustreert hij die met vele concrete voorbeelden. Ook gaat hij dieper in op de gevolgen die de btw-plicht met zich meebrengt, zoals het aanvragen van een btw-identificatienummer, het uitreiken van facturen, het indienen van btw-aangiften enz.

Kortom: een heldere en praktische gids voor professionals

“Btw en overheid” vormt een onmisbaar werkinstrument voor professionals die te maken krijgen met de btw-regelgeving voor de overheid, en die niet voor (on)aangename verrassingen willen komen te staan.

Immers, Peter Raes toont aan de hand van 262 boeiende bladzijden dat btw niet alleen nadelen met zich meebrengt, maar ook heel wat opportuniteiten kan bieden.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FINCONNECT > FINANCIËN

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

Inleiding
I. Btw-plicht van de overheid
1. Europese wetgeving
2. Belgische wetgeving en administratieve commentaar
II. Uitgaande handelingen
1. Btw-plichtige
2. Belastbare handeling
3. Plaats van de belastbare handeling
4. Btw-vrijstellingen
5. Wie voldoet de btw als er geen btw-vrijstelling toepasselijk is?
III. Aankopen door publiekrechtelijke lichamen van goederen en diensten in het buitenland
1. Aankopen van goederen buiten de Europese Unie
2. Aankopen van goederen binnen de Europese Unie
3. Aankopen van diensten in het buitenland
4. De bijzondere btw-aangifte
IV. Onroerende goederen en werk in onroerende staat
1. Wat is een gebouw voor btw-doeleinden?
2. Btw-regime van gronden
3. Wanneer vallen de verkoop van een gebouw en het erbij horend terrein, de vestiging, overdracht of wederoverdracht van een zakelijk recht onder de btw?
4. Vestiging van een zakelijk recht op een gebouw of een gedeelte van een gebouw en het bijhorend terrein
5. Overdracht of wederoverdracht van een zakelijk recht op een gebouw of een gedeelte van een gebouw en het bijhorend terrein
6. Uitreiken van een factuur
7. Maatstaf van heffing
8. Onroerende verhuur
9. Onroerende financieringshuur
10. Werk in onroerende staat
11. Eigen werk in onroerende staat
12. Btw-tarieven
V. Gevolgen van btw-plicht
1. Algemeen
2. Btw-formaliteiten
3. Recht op aftrek
Bijlagen
Trefwoordenregister
   
   

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
Groene Reeks Groene Reeks 

In de Groene Reeks wordt stilgestaan bij alle aspecten van het financieel beleid en beheer van de gemeenten. Op basis van de geldende wetgeving worden de verschillende deelaspecten in detail uitgewerkt door (onder meer) de grootste specialisten uit de lokale besturen en de toezichthoudende overheden.

Aanverwante producten:

Gemeentebelastingen Gemeentebelastingen (losbladig) 
Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Astaes Jan
ISBN: 978 90 5753 353 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Lokale fiscaliteit in de praktijk Lokale fiscaliteit in de praktijk 

Deel van reeks: Groene Reeks
Auteur: Raes P., Astaes Jan, Van Dooren E.
ISBN: 978 90 8584 306 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig