Leidraad voor de GECORO

Leidraad voor de GECORO
Auteur: Sebreghts F. , Pettens H.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 747 9
Aantal bladzijden:76
Verschijningsjaar: 2019
Deel van reeks:    OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
19 EUR
bestel

Beschrijving

Het belang van een breed gedragen visie op de gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling is niet te onderschatten: een goed ruimtelijk ontwikkelingsbeleid legt het fundament van een duurzame ontwikkeling in de gemeenten, heeft een belangrijke impact op de lokale leefomgevingskwaliteit en biedt kansen om de uitdagingen van klimaat en energie aan te pakken.

Het Vlaamse beleidsniveau biedt met de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een kader voor de lokale ruimtelijke ontwikkeling. De beslissingen die gemeenten nu nemen hebben een belangrijke impact op het Vlaanderen van morgen.

De start van een nieuwe legislatuur is een goed moment om alle GECORO-leden te voorzien van een handboek of Leidraad. Deze publicatie vormt het eerste deel in een reeks speciaal voor de GECORO-leden. Het is snel raadpleegbaar tijdens vergaderingen en wil zo een goede basis bieden. We hopen u door onze steun aan deze publicatie hiertoe een duwtje in de rug te kunnen geven.

 

OmgevingConnect > Vergunningen

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT

OmgevingConnect bevat een waaier van informatie voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

OmgevingConnect is een gebruiksvriendelijk online kennispunt dat iedere medewerker van uw bestuur toelaat om snel en efficiënt de nodige relevante kennis te vergaren. Wetgeving, (digitale) boeken, FAQ, ... : alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OmgevingConnect.

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

 


Inhoudstafel

I. Kenmerken en het belang van de GECORO
II. Reglementair deel
1. Overzicht specifieke regelgeving
2. Overzicht regelgeving met gevolgen voor de GECORO
3. Korte bespreking regelgeving
III. Praktisch deel
1. Altijd een GECORO
2. Bevoegdheden en initiatiefrecht
3. Samenstelling
4. Specifieke samenstelling
5. (Her)benoeming
6. Werking
IV. GECORO: het kan ook anders (dan nu)

 

 

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid 

Het innovatieve online kennispunt boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online