Ruimtelijke beleidsplanning: de do's-and-don'ts

Ruimtelijke beleidsplanning: de do's-and-don'ts
Auteur: Sebreghts Floris , Van de Weyer Pieter-Jan
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1866 7
Aantal bladzijden:58
Verschijningsjaar: 2020
Deel van reeks:    OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
17 EUR
bestel

Beschrijving

Met de Codextrein van 8 december 2017 werd het oude systeem van de ruimtelijke structuurplanning vervangen door de nieuwe rechtsfiguur van de beleidsplannen. Bestaande uit een strategische visie en operationele beleidskaders reiken deze beleidsplannen het kader aan voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau.

De beleidsplanning heeft o.m. tot doel om het dynamisch karakter van het ruimtelijk beleid te verhogen, door meer ruimte te laten voor gelijkwaardige samenwerking tussen beleidsniveaus. Kernwoorden hierbij zijn flexibiliteit, samenwerking en overleg.

Ondertussen trad de nieuwe regelgeving reeds meer dan twee jaar geleden in werking. Hoewel de figuur van de beleidsplanning potentieel heeft, lijkt het erop dat de overgang van structuur naar beleidsplannen nog enige tijd zal aanslepen. Het is dan ook reikhalzend uitkijken naar de eerste praktijkervaringen.

In afwachting van die eerste praktijkervaringen staat dit handige boekje alvast stil bij de belangrijkste kenmerken van de nieuwe rechtsfiguur. De auteurs gaan daarbij in op de verschillende procedures die zowel slaan op de opmaak en de herziening van beleidsplannen als op de opheffing van beleidskaders. Alle belangrijke aspecten belichten ze voor het gewestelijke, provinciale en gemeentelijke niveau.

Het resultaat? Een handig boekje dat alle do's-and-don'ts inzake ruimtelijke beleidsplanning klaar en duidelijk onder de loep neemt. Een meerwaarde voor alle betrokken actoren: besturen, ambtenaren ruimte, studiebureaus, ruimtelijke planners, schepenen ruimte, architecten, ...

 

OmgevingConnect > Vergunningen

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT

OmgevingConnect bevat een waaier van informatie voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

OmgevingConnect is een gebruiksvriendelijk online kennispunt dat iedere medewerker van uw bestuur toelaat om snel en efficiënt de nodige relevante kennis te vergaren. Wetgeving, (digitale) boeken, FAQ, ... : alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OmgevingConnect.

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

I. Inleiding: van ruimtelijke structuurplannen naar ruimtelijke beleidsplannen
1. Basis voor overschakeling naar ruimtelijke beleidsplannen: regeerakkoord 2014-2019
2. Beleidsnota Omgeving 2014-2019
3. Het oude systeem van de ruimtelijke structuurplanning
4. Kritiek op het systeem van de ruimtelijke structuurplanning
II. Vernieuwing van het systeem van de beleidsplanning: ruimtelijke beleidsplannen als opvolgers van de ruimtelijke structuurplannen
1. Strategische visie en een of meerdere beleidskaders
2. Cyclisch planningsproces
3. Beleidsplanning op drie niveaus: van een hiërarchisch naar een (gecorrigeerd) partnerschapsmodel
4. Doorwerking beleidsplannen
5. Plan-MER plicht?
6. Overgangsregeling
III. Proces tot opmaak en herziening van beleidsplannen en opheffing van beleidskaders
1. Gemeenschappelijke vereisten
2. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
3. Provinciaal beleidsplan ruimte
4. Gemeentelijk beleidsplan ruimte
5. Intergemeentelijke ruimtelijke beleidsplanning
IV. Besluit
   

 

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online in Connect
Begrippen uit het omgevingsrecht Begrippen uit het omgevingsrecht 

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
Auteur: Pettens Hildegard
ISBN: 978 90 496 1847 6
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Leidraad voor de GECORO Leidraad voor de GECORO 

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
Auteur: Sebreghts Floris, Pettens Hildegard
ISBN: 978 90 496 1747 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Woonuitbreidingsgebieden - Tijd om kleur te bekennen? Woonuitbreidingsgebieden 
Tijd om kleur te bekennen?

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
Auteur: Sebreghts Floris, Van de Weyer Pieter-Jan, Depaepe Helena, Vanheddegem Didier
ISBN: 978 90 496 1801 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig