Woonuitbreidingsgebieden

Tijd om kleur te bekennen?

Woonuitbreidingsgebieden - Tijd om kleur te bekennen?
Auteur: Sebreghts Floris , Van de Weyer Pieter-Jan , Depaepe Helena , Vanheddegem Didier
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1801 8
Aantal bladzijden:96
Verschijningsjaar: 2019
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
19 EUR
bestel

Beschrijving

Met de introductie van woonuitbreidingsgebieden in het spectrum van bestemmingen wilde de toenmalige regering een antwoord bieden op een welbepaalde vrees: de vrees dat de beperking van de bouwgronden in de gewestplannen aanleiding zou geven tot schaarste in het aanbod en dus hogere bouw- en grondprijzen.

Met de gewestplannen werden de bouwmogelijkheden dan ook ernstig beperkt, terwijl voorheen in principe overal kon worden gebouwd. Bovenop de reële woonbehoefte werd bij de opmaak van de eerste gewestplannen daarom een overaanbod aan bouwgrond gecreëerd. Zo ontstonden de woonuitbreidingsgebieden.

Initieel was het de bedoeling van de regering om het aansnijden van die gebieden sterk in de hand te houden. In de praktijk bleek echter dat ze in sneltempo werden ontwikkeld. Er volgden door de jaren heen via toelichtingen, richtlijnen en omzendbrieven bijkomende voorwaarden voor de ontwikkeling ervan.

Tegelijkertijd is er ook de rechtspraak die bijkomende voorwaarden verbindt aan het ontwikkelen van woonuitbreidingsgebieden. De combinatie van al die normen en voorwaarden heeft door de jaren heen tot een onoverzichtelijk kluwen geleid.

In dit boek bespreken de auteurs uitvoerig de ontwikkelingsmogelijkheden in woonuitbreidingsgebieden volgens de huidige regelgeving.

Groepswoningbouw, het (bijzonder) plan van aanleg, verkavelingen, het ruimtelijk uitvoeringsplan, het sociaal woonaanbod of nog het principieel akkoord: het zijn maar enkele van de vele topics die ze onder de loep nemen.

Vervolgens blikken ze alvast vooruit: indien het voorontwerp van decreet van 14 december 2018 tot decreet zou worden gestemd, wat betekent dit dan voor de ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden in de toekomst?

Voor wie in deze tijden van betonstop en bouwshift alsnog in woonuitbreidingsgebieden wil ontwikkelen, biedt de publicatie dan ook een perfect overzicht van de huidige mogelijkheden en blikt het al vooruit op wat mogelijk zal wijzigen in de komende legislatuur.

OmgevingConnect > Vergunningen


Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT

OmgevingConnect bevat een waaier van informatie voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

OmgevingConnect is een gebruiksvriendelijk online kennispunt dat iedere medewerker van uw bestuur toelaat om snel en efficiënt de nodige relevante kennis te vergaren. Wetgeving, (digitale) boeken, FAQ, ... : alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OmgevingConnect.

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

Inleiding
I. Huidige ontwikkelingsmogelijkheden voor woonuitbreidingsgebied
1. Groepswoningbouw
2. Ordening van het gebied door middel van een BPA of globale verkaveling
3. Herbestemming van het woonuitbreidingsgebied naar woongebied door middel van een RUP of een plan van aanleg
4. Verwezenlijking van een sociaal woonaanbod door een sociale woonorganisatie
5. Principieel akkoord van de deputatie (PRIAK)
II. Woonuitbreidingsgebied in de praktijk
1. Is er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?
2. Is er een BPA?
3. Is er een bestaande, niet-vervallen verkaveling?
4. Is er noch een RUP, noch een BPA, noch een bestaande, niet-vervallen verkaveling?
5. Is de aanvrager een sociale woonorganisatie?
6. Is er een principieel akkoord (PRIAK)?
7. Is er noch een RUP, noch een BPA en noch een globale verkaveling? Is er evenmin een PRIAK of is de aanvrager geen sociale woonorganisatie?
8. Zonevreemd
9. Atlas woonuitbreidingsgebieden
III. Toekomstige (?) ontwikkelingsmogelijkheden voor woonuitbreidingsgebied
1. Herbestemming van het woonuitbreidingsgebied naar woongebied door middel van een RUP
2. Verwezenlijking van een sociaal woonaanbod door een sociale woonorganisatie
3. Gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan
4. Goedkeuring Vlaamse Regering van voorstel tot ontwikkeling
5. Reeds ontwikkelde delen van woonreservegebieden: wijziging van statuut naar woongebied
6. Zonevreemde woningen: wijziging van statuut naar woongebied
7. Restpercelen: wijziging van statuut naar woongebied
8. Ontwikkelingsmogelijkheden in functie van (hobby)landbouw en sociaal, educatief of recreatief gebruik
Besluit
   
   

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 
De innovatieve informatie- en inspiratiebron voor slim politiewerk

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren e-learnings en themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Leidraad voor de GECORO Leidraad voor de GECORO 

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
Auteur: Sebreghts Floris, Pettens Hildegard
ISBN: 978 90 496 1747 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Begrippen uit het omgevingsrecht Begrippen uit het omgevingsrecht 

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
Auteur: Pettens Hildegard
ISBN: 978 90 496 1847 6
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Ruimtelijke beleidsplanning: de do's-and-don'ts Ruimtelijke beleidsplanning: de do's-and-don'ts 

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
Auteur: Sebreghts Floris, Van de Weyer Pieter-Jan
ISBN: 978 90 496 1866 7
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig