Bevolking - Wonen

Editie 2018

Bevolking - wonen
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 655 7
Aantal bladzijden:138
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
58 EUR
56 EUR (2 - 5 stuks)
54 EUR (6 - 10 stuks)
52 EUR (11 - 50 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
49 EUR
47 EUR (2 - 5 stuks)
45 EUR (6 - 10 stuks)
43 EUR (11 - 50 stuks)
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

In deze publicatie draait alles om de verblijfplaats en de registratie ervan door lokale besturen. Auteur Ludo Vankrunckelsven leert u in deze publicatie alles over: 

 • De procedure tot adreswijzing bij een verhuis in de gemeente, van of naar een andere gemeente, van of naar het buitenland, … ; 
 • De vaststelling van de hoofdverblijfplaats; 
 • De registratie van bijzondere gevallen: bejaarden, militairen, gevangen, minderjarigen, adoptiekinderen, zorgwonen, … ; 
 • De inschrijving en afvoering van ambtswege; 
 • Hoe de verschillende modellen moeten worden ingevuld;

Bijzondere aandacht gaat uit naar de registratie van de minderjarige en het ouderlijk gezag. Bij complexe gezinssituaties is belangrijk dat het kind de juiste verblijfplaats krijgt toegekend.

De thema’s referentieadressen en tijdelijke afwezigheid werden aangepast naar de meest recente wijzigingen.

Wie vragen heeft rond de straatnamen, vindt alle info in ‘Namen voor nieuwe wegen en pleinen’.

 

 

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > BEVOLKING

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > BEVOLKING?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > BEVOLKING?

 


Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Adreswijziging

 1. Wettelijk kader
 2. Definities 
 3. Principe 
 4. Vaststelling hoofdverblijfplaats 
 5. Wijze aangifte adreswijziging 
 6. Aankomst uit een andere gemeente 
 7. Adreswijziging binnen de gemeente 
 8. Adreswijziging naar het buitenland 
 9. Inschrijving van ambtswege 
 10. Afvoering van ambtswege 
 11. Speciale gevallen 
 12. Speciale woonvormen 
 13. De verschillende modellen

Hoofdstuk 2. Ambtshalve afvoering en ambtshalve inschrijving 

 1. Wettelijk kader 
 2. Principe 
 3. Onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats 
 4. Ambtshalve schrapping 
 5. Ambtshalve inschrijving

Hoofdstuk 3. Minderjarigen 

 1. Wettelijk kader 
 2. Principe 
 3. Ouderlijk gezag 
 4. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige 
 5. De aangifte van de overbrenging van de hoofdverblijfplaats van een niet-ontvoogde minderjarige

Hoofdstuk 4. Namen voor nieuwe wegen en pleinen 

 1. Wettelijk kader 
 2. Principe 
 3. Omschrijving 
 4. Hoofdrolspelers 
 5. Procedure 
 6. Gebruik eigennamen als straatnaam

Hoofdstuk 5. Referentieadres 

 1. Wettelijk kader 
 2. Wat is een referentieadres? 
 3. Wie kan gebruik maken van een referentieadres? 
 4. De inschrijving in de registers 
 5. Referentieadres bij een natuurlijke persoon 
 6. Referentieadres bij een rechtspersoon 
 7. De personen die in een mobiele woning verblijven (woonwagenbewoners, zigeuners, foorreizigers, circusartiesten, binnenschippers) 
 8. Personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben 
 9. De bedreigde getuigen ten aanzien van wie de getuigenbeschermingscommissie bijzondere beschermingsmaatregelen heeft toegekend 
 10. Inschrijving van gedetineerden op een referentieadres 
 11. Melding opsluiting en vrijlating van gedetineerden aan de gemeente 
 12. Personen die, om beroepsredenen, geen hoofdverblijfplaats meer hebben worden op hun vraag ingeschreven op een referentieadres voor een maximale duur van 1 jaar 
 13. Registratie rijksregister 
 14. Einde referentieadres 
 15. Aanvraag en afgifte identiteitskaart Registratie rijksregister 
 16. Einde referentieadres 
 17. Aanvraag en afgifte identiteitskaart

Hoofdstuk 6. Tijdelijke afwezigheid 

 1. Wettelijk kader 
 2. Principe 
 3. Omschrijving 
 4. Tijdelijke afwezigheid 
 5. Einde tijdelijke afwezigheid 
 6. Registratie in het rijksregister

Hoofdstuk 7. Voorlopige inschrijving 

 1. Wettelijk kader 
 2. Wat is een voorlopige inschrijving? 
 3. De voorlopige inschrijving 
 4. Definitieve inschrijving

BIJLAGEN

Maakt deel uit van de reeks

Oranjeconnect OranjeConnect 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijk online portaal.

Publicatievorm: Online
OranjeConnect > Bevolking OranjeConnect > Bevolking 

Alle kennis voor en door de dienst Bevolking, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online module.

Publicatievorm: Online
Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek

Aanverwante producten:

De bevolkingsregistratie Bevolking - De bevolkingsregistratie 
Editie 2018

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4961 657 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking 2: Rijksregister Bevolking 2: Rijksregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4960 074 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Bevolking 4: Codex bevolking Bevolking 4: Codex Bevolking 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Duquaine J.M.
ISBN: 978 90 4960 583 4
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Losbladig
Bevolking 5: Codex verkiezingen Bevolking 5: Codex Verkiezingen 

Deel van reeks: MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking , OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
ISBN: 978 90 5753 402 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Bevolking - Strafregister Bevolking - Het strafregister 
Nieuwe regels voor het beheer van het gemeentelijk strafregister

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vits Mark
ISBN: 978 90 4961 531 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij bevolking 2017 Eerste hulp bij Bevolking 
Editie 2017

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Holvoet Greta
ISBN: 978 90 4961 548 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Loketboek Bevolking Loketboek Bevolking 
Editie 2019

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo, Vercammen Inge
ISBN: 978 90 4961 751 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking registratie getuigschriften en uittreksels Bevolking - Registratie/Getuigschriften en uittreksels 
Editie 2018

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4961 656 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Identiteitsdocumenten Bevolking - Identiteitsdocumenten 
Editie 2018

Deel van reeks: OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4961 669 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Loketboek Strafregister Loketboek Strafregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4961 677 9
Publicatievorm: Online