Religiocodex - Editie 2013

Wetboek voor de rooms-katholieke eredienst

Religiocodex
Auteur: Van Dooren Bart
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 885 9
Aantal bladzijden:263
Verschijningsjaar: 2013
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
49 EUR
bestel

Beschrijving

De basiswetgeving inzake de erkende erediensten voor u gebundeld! Van de recent gewijzigde versie van het eredienstendecreet (aangevuld met interessante passages uit de memorie van toelichting) tot de laatste omzendbrief omtrent de boekhouding (BB 2013/01): u vindt iedere relevante wettekst in dit wetboek bij uitstek voor de rooms-katholieke eredienst, waarbij talrijke kruisverwijzingen alle verbanden voor u blootleggen.

Bovendien biedt de Religiocodex een panoramisch overzicht van alle overige regelgeving die voor uw kerkfabriek van belang kan zijn: wetgeving inzake vrijwilligers, gsm-masten, overheidsopdrachten, openbaarheid van bestuur,... aangevuld met een verhelderende duiding. Dankzij het uitgebreide trefwoordenregister vindt u in een handomdraai de gezochte informatie.

Als verzameling van wetgeving vormt de Religiocodex een handige aanvulling op de afzonderlijk verkrijgbare Religiopockets.

Lees hier de eerste pagina's van "Religiocodex - Wetboek voor de rooms-katholieke eredienst".

 

Inhoudstafel

Basiswetgeving (uittreksels) - o.a. :
 
DECREET van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten (Eredienstendecreet)
  BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten (erkenningsbesluit)
 
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de eredienst (boekhoudreglement)
 
MINISTERIEEL BESLUIT van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst
 
OMZENDBRIEF BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst
   
Overige regelgeving betreffende de erediensten (vermelding & duiding) - o.a.:
  Regelgeving m.b.t. het Eredienstendecreet
  Regelgeving m.b.t. de boekhouding
  Regelgeving m.b.t. de onroerende goederen
   
Andere regelgeving (vermelding & duiding) - o.a. :
  Regelgeving m.b.t. bestuur & administratie
  Regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten
  Regelgeving m.b.t. vrijwilligers
  Regelgeving m.b.t. onroerende goederen
   
Lijst met afkortingen
Register
   

Aanverwante producten:

Religiosoft: boekhoudsoftware voor besturen van de eredienst Religiosoft 

Zakboekje penningmeester - Editie 2023 Zakboekje penningmeester - Editie 2023 
Gids voor de boekhouding van de kerkfabriek

ISBN: 978 90 496 1987 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
/ Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau | Editie 2013 
Interactie en samenwerking kerkfabriek - centraal kerkbestuur - gemeente

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 851 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn Religiopocket 3 - Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn | Editie 2015 
Budget, meerjarenplan en planningswijzigingen

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Waeyaert S., Van Grasdorff M.
ISBN: 978 90 4961 248 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: investeringen van A tot Z Religiopocket 2 - Erediensten: investeringen van A tot Z | Editie 2015 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 209 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten | Editie 2018 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 666 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Lenaers J., De Pagie J.
ISBN: 978 90 4960 850 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopockets Religiopockets 

Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Groote M., Rommel R.
ISBN: 978 90 4960 945 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022 Zakboekje centraal kerkbestuur - Editie 2022 

Auteur: Van den Storme Jonas, Van Dooren Bart, Vertriest Roger, Vermeiren Luc, Zutterman Timothy
ISBN: 978 90 496 1947 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopoint: toegankelijke software voor een eenvoudige administratie Religiopoint