Bevolking 2: Rijksregister

Bevolking 2: Rijksregister
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 074 7
Aantal bladzijden:578
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
219 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
175 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

Dit handige werkinstrument verschaft alle noodzakelijke kennis over de basis van het Rijksregister: de informatietypes en de structuren. Een inleidend deel bevat alle relevante aspecten inzake de toegang tot en de manipulaties van het Rijksregister, evenals de mogelijkheden die het Rijksregister biedt voor de gemeentelijke bevolkingsdiensten.

Een tweede deel beslaat 61 verschillende hoofdstukken die alle belangrijke informatietypes op dezelfde manier ontrafelen: het wettelijk kader, de algemene onderrichtingen, de operactiecodes, de structuren, … komen telkens duidelijk en helder aan bod.

Afsluiten doet deze uitgave met een overzicht van de ondervragingscodes en de verwerpingslijst, de werkwijze om de informatiecodes bij te houden, de bijzondere structuren, enz.

 

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > BEVOLKING

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > BEVOLKING?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > BEVOLKING?

 


Inhoudstafel

I. Toegang tot het rijksregister
II. De informatietypes
1. I.T.000 - Identificatienummer
2. I.T.001 - De gemeente van verblijf
3. I.T.002 - Referentiedossier
4. I.T.003 - Bepaling van de hoofdverblijfplaats
5. I.T.004 - De geslachtsverandering
6. I.T.005 - Verklaring van inschrijving
7. I.T.006 - Land en plaats van herkomst
8. I.T.007 - Tijdelijke aanwezigheid
9. I.T.008 - Recht op terugkeer
10. I.T.010 - Familienaam en voornamen
11. I.T.011 - Het pseudoniem
12. I.T.012 - De adellijke titel
13. I.T.013 - Wijziging van de naam, van de voornamen en van de adellijke titel
14. I.T.018 - I.T.019 - I.T.020 - I.T.022 - I.T.026 - Adres
15. I.T.024 - Referentieadres
16. I.T.027 - Wettelijke verblijfplaats
17. I.T.028 - Voorlopige inschrijving
18. I.T.031 - Nationaliteit en rechtvaardiging
19. I.T.032 - De meervoudige nationaliteit
20. I.T.040 - I.T.046 - Identificatiegegevens afkomstig van het register van afgevoerden van de KSZ
21. I.T.070 - Het beroep
22. I.T.073 - De pensioenbrevetten
23. I.T.074 - Speciale pensioenbrevetten
24. I.T.100 - Geboorteplaats
25. I.T.101 - Geboortedatum
26. I.T.110 - De afstamming
27. I.T.111 - Statuut van de persoon die wordt vertegenwoordigd of bijgestaan
28. I.T.113 - De persoon die vertegenwoordigt of bijstaat
29. I.T.120 - Burgerlijke staat
30. I.T.121 - Geboorteplaats van de echtgenoot
31. I.T.122 - Huwelijkscontracten en vermogensrechtelijke contracten
32. I.T.123 - Wettelijke samenwoning
33. I.T.130 - De kiesgegevens
34. I.T.131 - Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen en aan de Europese verkiezingen door vreemde onderdanen die in België verblijven
35. I.T.132 - Registratie van het stemrecht van de Belgen die gevestigd zijn in het buitenland, voor de verkiezingen van de Federale Wetgevende Kamers
36. I.T.140 - Samenstelling van het gezin
37. I.T.141 - Samenstelling van het gezin
38. I.T.150 - Overlijden (de plaats en datum van het overlijden) - Gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden
39. I.T.151 - Beslissing tot verklaring van afwezigheid
40. I.T.152 - Wijze van teraardebestelling
41. I.T.153 - Wijze van lijkbezorging en rituelen
42. I.T.160 - Militie
43. I.T.180 - Bestaan van het identiteits- en handtekeningscertificaat
44. I.T.190 - De erkenning van titels
45. I.T.191 - Rijbewijs
46. I.T.192 - Wegneming en transplantatie van organen na overlijden
47. I.T.193 - Leurderskaart
48. I.T.195 - Het identiteitsbewijs
49. I.T.196 - Sociale Zekerheidskaart
50. I.T.197 - I.T.198 - I.T.200 - De informaties betreffende vreemdelingen
51. I.T.199 - Paspoort
52. I.T.202 - De bijzondere informatie
53. I.T.205 - I.T.206 - I.T.207 - Wachtregister
54. I.T.210 - Vermelding van het register
55. I.T.214 - Opgegeven adres
56. I.T.240 - Boek- en bladnummer
57. I.T.246 - De gemeentelijke informaties
58. I.T.252 - Registratieperiode "niet mededeelbaar adres"
59. I.T.253 - Collectedatum
60. I.T.254 - Datum van laatste bijwerking
61. I.T. 251 - Datum bijwerking hoofdverblijfplaats
III. Het bijhouden van informatietypes
1. De algemene werkwijze
2. Het bijhouden van de informatiegegevens
3. Bijzondere structuren
4. Codificatie van openbare wegen
5. Verwerpingslijst
6. Ondervragingscodes
   

 

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online
OranjeConnect > Bevolking	OranjeConnect > Bevolking 

Alle kennis voor en door de dienst Bevolking, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online
Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek

Aanverwante producten:

Privacybescherming bij e-government in België Privacybescherming bij e-government in België 
Een kritische analyse van het Rijksregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de elektronische identiteitskaart

Deel van reeks: Collectie Publiekrecht (CPR)
Auteur: De Bot D.
ISBN: 978 90 5946 899 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking 4: Codex bevolking Bevolking 4: Codex Bevolking 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Duquaine J.M.
ISBN: 978 90 4960 583 4
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Losbladig
Loketboek Bevolking Loketboek Bevolking 
Editie 2020

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vercammen Inge
ISBN: 978 90 496 1855 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking - De bevolkingsregistratie Bevolking - De bevolkingsregistratie 
Editie 2020

Deel van reeks: OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Bevolking
Auteur: Vankrunckelsven Ludo, Klompers Cindy
ISBN: /
Publicatievorm: Online
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking - Wonen Bevolking - Wonen 
Editie 2020

Deel van reeks: OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo, Klompers Cindy
ISBN: /
Publicatievorm: Online
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking - Registratie getuigschriften en uittreksels Bevolking - Registratie/Getuigschriften en uittreksels 
Editie 2020

Deel van reeks: OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo, Klompers Cindy
ISBN: /
Publicatievorm: Online
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking - Identiteitsdocumenten Bevolking - Identiteitsdocumenten 
Editie 2020

Deel van reeks: OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vercammen Inge
ISBN: /
Publicatievorm: Online
Kenmerken: Vastbladig
Loketboek Strafregister Loketboek Strafregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Bevolking
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4961 677 9
Publicatievorm: Online