Handboek Bestuurskunde

Organisatie en werking van het openbaar bestuur

Handboek Bestuurskunde - Editie 2017
Editor: Hondeghem A. , Van Dooren W. , De Rynck Filip , Verschuere B. , Op de Beeck S. ,
Met bijdrages van: De Caluwé C. , Decorte J. , Maesschalck J. , Matthys Joery , Rommel J. , Vancoppenolle D. , Wauters Bram , Wayenberg E. , Willems T. , Schram Frankie , Van de Walle S. , Van Dooren W.
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1616 8
Aantal bladzijden:493
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    BlueConnect - Basismodule , GPRC , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
45 EUR
bestel
Studentenprijs (incl. btw | gratis verzending) *
29 EUR
bestel
* Studenten kunnen een kopie van hun studentenkaart opsturen naar contact@vandenbroele.be.

Beschrijving

De bestuurskunde bestudeert de efficiënte en democratische werking van de overheid. Bestuurskunde gaat echter over meer dan enkel het overheidsapparaat. Immers, grote maatschappelijke problemen laten zich niet besturen door de overheid alleen. De overheid is slechts één, zij het een belangrijke, actor in het openbaar bestuur. Ook burgers, private markt en verenigingsleven spelen een rol. De sturing van de maatschappij is met andere woorden steeds meer een gedeelde verantwoordelijkheid.

Dit handboek biedt een toegankelijke inleiding in de organisatie en werking van het openbaar bestuur. Het boek introduceert op een eenvoudige en boeiende manier de basisbegrippen en de theorieën in de bestuurskunde. Het laat de lezer bovendien kennismaken met de recente ontwikkelingen in het vakgebied. Dit alles wordt geïllustreerd met herkenbare voorbeelden uit de federale, Vlaamse en lokale besturen.

Het handboek bestuurskunde bestaat uit vier delen. Het eerste deel omvat een situering van de bestuurskunde als discipline. Hoe kunnen we bestuurskunde omschrijven? Waarom is een aparte studie van het openbaar bestuur noodzakelijk? Hoe is de bestuurskunde als discipline gegroeid? Wat is het basisorganisatiemodel voor het openbaar bestuur? Het tweede deel tracht inzicht te geven in het complex van bestuurskundige organisaties op de verschillende bestuursniveaus in België: federaal, regionaal, lokaal. Het derde deel gaat in op de organisatie, de processen en de actoren binnen het openbaar bestuur. Hierin komen vraagstukken zoals regulering aan bod, en wordt de relatie met verschillende actoren besproken: politiek-ambtelijke verhoudingen, bestuur en burger, bestuur en maatschappelijk middenveld. Deel vier ten slotte gaat in op kwaliteitsmaatstaven van het openbaar bestuur en op de vraag hoe ‘goed’ bestuur kan omschreven worden.

Dit boek is er voor iedereen met interesse in het openbaar bestuur. Het is een referentiewerk voor studenten, ambtenaren, beleidsprofessionals, en journalisten. Ook burgers die het openbaar bestuur beter willen begrijpen, kunnen in dit boek terecht.

Het “Handboek bestuurskunde” is het resultaat van een samenwerking tussen drie instellingen: de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. Deze instellingen zijn de belangrijkste academische kenniscentra voor bestuurskunde in Vlaanderen.

 

 

MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

  • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
  • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 

Inhoudstafel

I. Situering van de bestuurskunde
1. Introductie tot de bestuurskunde: sferen in de samenleving
2. De bestuurskunde als discipline
3. Publieke versus private organisaties
4. Maatschappij, bestuur en bestuurskunde: een historische schets
5. Van bureaucratie over New Public Management naar New Public Governance
II. Cartografie en ontwikkelingen in het openbaar bestuur
6. De federale overheid
7. De regionale overheid: Vlaamse overheid
8. De lokale besturen
III. Organisatie, processen en actoren in het openbaar bestuur
9. Regulering
10. Politiek-ambtelijke verhoudingen
11. Bestuur en burger
12. Bestuur en maatschappelijk middenveld
IV. Kwaliteitsmaatstaven in het openbaar bestuur
13. Goed bestuur
14. Integriteit
   
   

Maakt deel uit van de reeks

blueconnect BlueConnect - Basismodule 
De online bibliotheek voor de politie

De innovatieve online bibliotheek die alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

GPRC GPRC 
Guaranteed Peer Reviewed Content

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Handboek Overheidsmanagement Handboek Overheidsmanagement 
Samen werken aan een overheid in beweging

Deel van reeks: BlueConnect - Basismodule , GPRC , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: (ed.) Bouckaert G., (ed.) Hondeghem A., (ed.) Voets J., (ed.) Op de Beeck S., (ed.) Verhoest K., (ed.) Ruebens M.
ISBN: 978 90 4961 702 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Bestuurskunde: de kunst van het twijfelen Bestuurskunde. De kunst van het twijfelen 
Op verkenning tussen wetenschap en praktijk | Reflecties bij een emeritaat

Auteur: De Rynck Filip
ISBN: 978 90 496 1850 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig