Handboek Bestuurskunde

Organisatie en werking van het openbaar bestuur

Handboek Bestuurskunde - Editie 2017
Editor: Hondeghem A. , Van Dooren W. , De Rynck F. , Verschuere B. , Op de Beeck S. ,
Met bijdrages van: De Caluwé C. , Decorte J. , Maesschalck J. , Matthys Joery , Rommel J. , Vancoppenolle D. , Wauters B. , Wayenberg E. , Willems T. , Schram F. , Van de Walle S. , Van Dooren W.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 616 8
Aantal bladzijden:493
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    BlueConnect | Online kennispunt voor de politie , MATConnect | Online kennispunt managementteam
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
45 EUR
bestel
Studentenprijs (incl. btw en verzendkosten) *
29 EUR
bestel
* Studenten kunnen een kopie van hun studentenkaart opsturen naar contact@vandenbroele.be.

Beschrijving

De bestuurskunde bestudeert de efficiënte en democratische werking van de overheid. Bestuurskunde gaat echter over meer dan enkel het overheidsapparaat. Immers, grote maatschappelijke problemen laten zich niet besturen door de overheid alleen. De overheid is slechts één, zij het een belangrijke, actor in het openbaar bestuur. Ook burgers, private markt en verenigingsleven spelen een rol. De sturing van de maatschappij is met andere woorden steeds meer een gedeelde verantwoordelijkheid.

Dit handboek biedt een toegankelijke inleiding in de organisatie en werking van het openbaar bestuur. Het boek introduceert op een eenvoudige en boeiende manier de basisbegrippen en de theorieën in de bestuurskunde. Het laat de lezer bovendien kennismaken met de recente ontwikkelingen in het vakgebied. Dit alles wordt geïllustreerd met herkenbare voorbeelden uit de federale, Vlaamse en lokale besturen.

Het handboek bestuurskunde bestaat uit vier delen. Het eerste deel omvat een situering van de bestuurskunde als discipline. Hoe kunnen we bestuurskunde omschrijven? Waarom is een aparte studie van het openbaar bestuur noodzakelijk? Hoe is de bestuurskunde als discipline gegroeid? Wat is het basisorganisatiemodel voor het openbaar bestuur? Het tweede deel tracht inzicht te geven in het complex van bestuurskundige organisaties op de verschillende bestuursniveaus in België: federaal, regionaal, lokaal. Het derde deel gaat in op de organisatie, de processen en de actoren binnen het openbaar bestuur. Hierin komen vraagstukken zoals regulering aan bod, en wordt de relatie met verschillende actoren besproken: politiek-ambtelijke verhoudingen, bestuur en burger, bestuur en maatschappelijk middenveld. Deel vier ten slotte gaat in op kwaliteitsmaatstaven van het openbaar bestuur en op de vraag hoe ‘goed’ bestuur kan omschreven worden.

Dit boek is er voor iedereen met interesse in het openbaar bestuur. Het is een referentiewerk voor studenten, ambtenaren, beleidsprofessionals, en journalisten. Ook burgers die het openbaar bestuur beter willen begrijpen, kunnen in dit boek terecht.

Het “Handboek bestuurskunde” is het resultaat van een samenwerking tussen drie instellingen: de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. Deze instellingen zijn de belangrijkste academische kenniscentra voor bestuurskunde in Vlaanderen.


Inhoudstafel

I. Situering van de bestuurskunde
1. Introductie tot de bestuurskunde: sferen in de samenleving
2. De bestuurskunde als discipline
3. Publieke versus private organisaties
4. Maatschappij, bestuur en bestuurskunde: een historische schets
5. Van bureaucratie over New Public Management naar New Public Governance
II. Cartografie en ontwikkelingen in het openbaar bestuur
6. De federale overheid
7. De regionale overheid: Vlaamse overheid
8. De lokale besturen
III. Organisatie, processen en actoren in het openbaar bestuur
9. Regulering
10. Politiek-ambtelijke verhoudingen
11. Bestuur en burger
12. Bestuur en maatschappelijk middenveld
IV. Kwaliteitsmaatstaven in het openbaar bestuur
13. Goed bestuur
14. Integriteit
   
   

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online kennispunt voor de politie 

Het innovatieve online platform dat alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online kennispunt managementteam 

informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Handboek Overheidsmanagement Handboek Overheidsmanagement 
Samen werken aan een overheid in beweging

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie , MATConnect | Online kennispunt managementteam
Auteur: (ed.) Bouckaert G., (ed.) Hondeghem A., (ed.) Voets J., (ed.) Op de Beeck S., (ed.) Verhoest K., (ed.) Ruebens M.
ISBN: 978 90 4961 702 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig