Handboek Overheidsmanagement

Samen werken aan een overheid in beweging

Handboek Overheidsmanagement
Editor: Bouckaert G. , Hondeghem Annie , Voets J. , Op de Beeck S. , Verhoest K. , Ruebens M.
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 702 8
Aantal bladzijden:486
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    GPRC , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (inclusief btw en verzendkosten)
45 EUR
bestel
Studentenprijs (inclusief btw en verzendkosten) *
29 EUR
bestel
* Studenten kunnen een kopie van hun studentenkaart opsturen naar contact@vandenbroele.be.

Beschrijving

Voor sommigen is de overheid een deel van het probleem, wij beschouwen ze in dit handboek als een deel van de oplossing, op voorwaarde dat ze goed werkt. Immers, de tijd dat dé overheid bestond, vaak beschouwd als één groot en log monolithisch blok dat erg rigide en bureaucratisch functioneert, ligt al een hele tijd achter ons. Klassieke stereotypes hebben de afgelopen decennia plaats gemaakt voor een flexibele organisatie waar begrippen als ‘efficiënt en effectief’, ‘dynamisch en innovatief’ en ‘performant en slagkrachtig’ centraal zijn komen te staan. Door de introductie van moderne managementtechnieken heeft de overheid op velerlei vlakken veranderingen ondergaan. Er is meer aandacht gekomen voor strategie en het behalen van doelstellingen, er wordt bewuster omgegaan met personeel en financiën en er wordt meer nadruk gelegd op veranderings- en transitiemanagement.

Onder druk van een samenleving die steeds meer verwacht van haar overheid en die aan het functioneren ervan ook steeds hogere eisen stelt, is de overheid in al deze thema’s geëvolueerd naar een moderne organisatie. Dit boek is dan ook bedoeld om geïnteresseerden (studenten, ambtenaren en anderen) inzicht te verschaffen in de dynamiek die vandaag heerst in overheidsorganisaties. Doorheen de verschillende thema’s laten we het complexe karakter van overheidsmanagement zien, geïllustreerd met recente voorbeelden uit het lokale, Vlaamse of federale bestuur. Het boek wil komaf maken met aloude denkbeelden en kapstokken aanreiken om de blik te leiden naar wat vandaag reeds is. Evenzeer wil het inspireren voor een overheid van de toekomst en stilstaan bij de uitdagingen die deze stelt. In lijn met de meest recente ontwikkelingen in de discipline en het veld worden in deze tweede, herziene editie van het handboek overheidsmanagement dan ook geactualiseerde inzichten en verschillende nieuwe thematieken opgenomen.

Voor iedereen die interesse heeft in het functioneren van haar overheid en voor allen die willen bijdragen aan een betere werking ervan, is dit boek een aanrader.
 
 
MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

  • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
  • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 

Inhoudstafel

DEEL I INLEIDING

Hoofdstuk 1. Overheid, management en omgeving
1. Inleiding
2. ‘Public administration’, ‘public management’, ´public governance´?
3. Dynamische Europese visies op governance
4. Visies op de breedte van het overheidsmanagement
5. Besluit – Van micro tot systemisch: overzicht en implicaties
6. Verdere informatie
7. Referenties
Hoofdstuk 2. Management in een politieke omgeving
1. Inleiding
2. Vier speelvelden voor overheidsmanagement
3. Ambtelijk speelveld
4. Politiek-bestuurlijk speelveld
5. Multi-actor speelveld
6. Maatschappelijk speelveld
7. Besluit
8. Verdere informatie
9. Referenties

DEEL 2 MANAGEMENTDOMEINEN

Hoofdstuk 3. Strategisch management
1. Inleiding
2. Maatschappelijke waardecreatie en -distributie: de bestaansreden van elke publieke organisatie
3. Maatschappelijke waardecreatie stimuleren: de concepten ‘strategie’, strategisch management en strategische planning
4. Evoluties in het vakgebied ‘strategie in een publieke context’
5. Besluit
6. Verdere informatie
7. Referenties
Hoofdstuk 4. Organiseren en organisatieontwerp
1. Inleiding
2. Organisaties en organisatieontwerp?
3. Evolutie van het organisatiedenken: van Taylor tot de grenzeloze organisatie
4. Organisatiemodellen: vier klassiekers, drie nieuwkomers
5. Trends, ontwikkelingen en vraagstukken
6. Besluit
7. Verdere informatie
8. Referenties
Hoofdstuk 5. Organisatiecultuur
1. Inleiding
2. Organisatiecultuur als verklarende en te verklaren variabele
3. Wat is organisatiecultuur?
4. Klassieke modellen van organisatiecultuur
5. Het managen van organisatiecultuur
6. Besluit
7. Verdere informatie
8. Referenties
Hoofdstuk 6. Human resource management
1. Inleiding
2. HRM als één specifieke benadering van personeelsbeleid
3. Strategisch HRM: HRM en prestaties
4. HRM in de publieke sector
5. Recente ontwikkelingen: De shift naar duurzaam HRM
6. Besluit
7. Verdere informatie
8. Referenties
Hoofdstuk 7. Financieel management
1. Inleiding
2. De cycli: beleid, financiën en contracten
3. De financiële cyclus uitgediept
4. Focus: begroting, boekhouding en audit
5. Besluit
6. Verdere informatie
7. Referenties
Hoofdstuk 8. Prestatiemanagement
1. Inleiding
2. Prestatiemanagement: drijfveren, motieven, strategieën, instrumenten en actuele uitdagingen
3. Productie van prestatie-informatie
4. Prestatie-management in de praktijk
5. Besluit
6. Verdere informatie
7. Referenties
Hoofdstuk 9. Veranderingsmanagement
1. Inleiding
2. Organisatieverandering binnen de publieke sector
3. Wat is veranderingsmanagement?
4. Besluit
5. Verdere informatie
6. Referenties

DEEL 3 GENERIEKE THEMA'S

Hoofdstuk 10. Innovatie
1. Inleiding
2. Wat is innovatie?
3. Innovatie in de overheid, kan dat wel?
4. Katalysatoren van innovatie
5. Collaboratieve innovatie in de overheid
6. Besluit
7. Verdere informatie
8. Referenties
Hoofdstuk 11. Leiderschap
1. Inleiding
2. De complexiteit van het begrip leiderschap
3. Kernvariabelen van leiderschap
4. Theorieën in verband met leiderschap
5. Leiderschap in de overheid
6. Nieuwe uitdagingen inzake leiderschap
7. Besluit
8. Verdere informatie
9. Referenties
Hoofdstuk 12. Interorganisationele coördinatie en netwerkmanagement
1. Inleiding
2. Coördinatie binnen de publieke sector: een begrippenkader
3. Coördinatie als een noodzaak: specialisatie als grond voor coördinatieproblemen
4. Coördinatiemechanismen
5. Netwerkmanagement als een oplossing voor coördinatieproblemen
6. Besluit
7. Verdere informatie
8. Referenties
Hoofdstuk 13. Digitale Overheid
1. Inleiding
2. Visie en onderliggende beginselen van een digitale overheid
3. Digitale overheidscomponenten
4. Digitale doelstellingen voor de toekomst
5. Trends en uitdagingen
6. Besluit
7. Verdere informatie
8. Referenties
Hoofdstuk 14. Governance van transities
1. Inleiding
2. De achtergrond: de zoektocht naar duurzaamheid
3. Transities, zijn ze te begrijpen?
4. Invloed uitoefenen: kan het, en hoe dan?
5. Wat moeten we maken van dat alles?
6. Besluit
7. Verdere informatie
8. Referenties

 

Maakt deel uit van de reeks

GPRC GPRC 
Guaranteed Peer Reviewed Content

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

Deel van reeks: Gemeentelijke Administratieve Sancties
informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Handboek Bestuurskunde - Derde editie Handboek Bestuurskunde 
Organisatie en werking van het openbaar bestuur

Deel van reeks: GPRC , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: (ed.) Hondeghem Annie, (ed.) Van Dooren Wouter, (ed.) Verschuere Bram, (ed.) Fobé Ellen
ISBN: 978 90 496 1958 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Bestuurskunde: de kunst van het twijfelen Bestuurskunde. De kunst van het twijfelen 
Op verkenning tussen wetenschap en praktijk | Reflecties bij een emeritaat

Auteur: De Rynck Filip
ISBN: 978 90 496 1850 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig