Handboek Bestuurskunde

Organisatie en werking van het openbaar bestuur

Handboek Bestuurskunde - Derde editie
Editor: Hondeghem Annie , Van Dooren Wouter , Verschuere Bram , Fobé Ellen
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1958 9
Aantal bladzijden:510
Verschijningsjaar: 2022
Deel van reeks:    GPRC , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
52 EUR
bestel
Studentenprijs (incl. btw | gratis verzending) *
34 EUR
bestel
* Studenten kunnen een kopie van hun studentenkaart opsturen naar contact@vandenbroele.be.

Beschrijving

De bestuurskunde bestudeert de organisatie en de werking van de overheid. Een goede, efficiënte en democratische overheid is een hoeksteen van een welvarende maatschappij. Grote maatschappelijke uitdagingen laten zich echter niet langer beheersen door de overheid alleen. Complexe vraagstukken kunnen maar aangepakt worden door stelsels gevormd door overheid, markt, burgers en middenveld. De overheid is slechts één, zij het een belangrijke, actor die sturing geeft aan de samenleving. Dit boek wil de lezer inzicht verschaffen in de dynamiek van het openbaar bestuur. Kritische reflectie over de organisatie en werking van de overheid staat daarbij centraal.

Het Handboek Bestuurskunde biedt een toegankelijke inleiding tot de bestuurskunde en het openbaar bestuur. Het introduceert de basisbegrippen en theorieën in de bestuurskunde op een eenvoudige en boeiende manier, en laat de lezer kennis maken met de recente ontwikkelingen in dit vakgebied. De theorie wordt geïllustreerd met herkenbare voorbeelden uit de federale, regionale en lokale besturen. Het boek omvat een beschrijving van het bestuurlijke systeem, belicht de centrale vraagstukken en raakt aan enkele nieuwe trends in het openbaar bestuur, zoals de invloed van burgers op de beleidsvoering en de nieuwe invulling van het begrip ‘goed bestuur’.

Kortom, dit boek is een must voor al wie meer wil weten over de overheid en het openbaar bestuur.

Het Handboek Bestuurskunde is het resultaat van een samenwerking tussen drie instellingen: KU Leuven, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent. Deze instellingen zijn de belangrijkste academische kenniscentra voor bestuurskunde in Vlaanderen.

  

MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is de online bibliotheek bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale boekenplank boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

  • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
  • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 

Inhoudstafel

I. Situering van de bestuurskunde
1. Introductie tot de bestuurskunde: sferen in de samenleving
2. De bestuurskunde als discipline
3. Publieke en private organisaties
4. Maatschappij, bestuur en bestuurskunde: een historische schets
5. Van bureaucratie over New Public Management naar New Public Governance
II. Cartografie en ontwikkelingen in het openbaar bestuur
6. De federale overheid
7. De regionale overheid: Vlaamse overheid
8. De regionale overheid: Het Waalse en Brusselse Hoofdststedelijke Gewest en de Franse en Duitstalige Gemeenschap
9. De lokale besturen
III. Organisatie, processen en actoren in het openbaar bestuur
10. Overheidssturing en Regulering
11. Politiek-ambtelijke verhoudingen
12. Bestuur en burger
13. Bestuur en maatschappelijk middenveld
IV. Kwaliteitsmaatstaven in het openbaar bestuur
14. Goed bestuur
15. Integriteit
   
   

Maakt deel uit van de reeks

GPRC GPRC 
Guaranteed Peer Reviewed Content

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

Deel van reeks: Gemeentelijke Administratieve Sancties
informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Handboek Overheidsmanagement Handboek Overheidsmanagement 
Samen werken aan een overheid in beweging

Deel van reeks: GPRC , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: (ed.) Bouckaert G., (ed.) Hondeghem Annie, (ed.) Voets J., (ed.) Op de Beeck S., (ed.) Verhoest K., (ed.) Ruebens M.
ISBN: 978 90 4961 702 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Bestuurskunde: de kunst van het twijfelen Bestuurskunde. De kunst van het twijfelen 
Op verkenning tussen wetenschap en praktijk | Reflecties bij een emeritaat

Auteur: De Rynck Filip
ISBN: 978 90 496 1850 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig