Bestuurskunde. De kunst van het twijfelen

Op verkenning tussen wetenschap en praktijk | Reflecties bij een emeritaat

Bestuurskunde: de kunst van het twijfelen
Auteur: De Rynck Filip
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1850 6
Aantal bladzijden:146
Verschijningsjaar: 2020
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
24 EUR
bestel
Studentenprijs (incl. btw | gratis verzending) *
20 EUR
bestel
* Studenten kunnen een kopie van hun studentenkaart opsturen naar contact@vandenbroele.be.

Beschrijving

In zijn nieuwe boek "Bestuurskunde. De kunst van het twijfelen" geeft Filip De Rynck een stand van zaken van het debat rond 8 bestuurskundige thema's. Twee van die thema's licht hij verder toe in twee boeiende webinars die hij opnam naar aanleiding van de verschijning van zijn boek:

Participatie: 1980 - 2020   De graal van de schaal
     
Participatie: 1980 - 2020
Generaties van participatie
  De graal van de schaal
Bestuurskracht van gemeenten en schaalvergroting
     
In deze webinar werpt Filip De Rynck een kritische blik op de manier waarop in 1980 naar burgerparticipatie werd gekeken, en naar de manier waarop we dat nu doen. Het is een blik die vragen oproept, over o.a. de impact van het populisme, van het neoliberale denken, van de diversiteit, … : allemaal factoren waar in de jaren tachtig te weinig rekening mee gehouden werd, maar die nu heel sterk doorwerken en die de agenda van burgerparticipatie op z’n minst complexer maken …

Bekijk de volledige webinar.
  In deze webinar gaat Filip De Rynck dieper in op de schaal van de gemeenten. Enerzijds zet hij uiteen waarom de wetenschap geen antwoord kan geven op de vraag of een fusie nodig is en op welke schaal dan eventueel. Anderzijds pleit hij resoluut voor een grootschalige fusieoperatie in Vlaanderen die niet alleen nodig is om sterkere gemeenten te maken, maar die evenzeer onmisbaar is om vele Vlaamse doelstellingen, bv. inzake duurzaamheid, te kunnen realiseren.

Bekijk de volledige webinar.
     

-------------------
“Ik durf met grote zekerheid te stellen dat professor De Rynck niet zomaar een steen heeft verlegd op het vlak van binnenlands bestuur in Vlaanderen, maar mee de koers van de rivier heeft bepaald. Ook nu, meer dan 20 jaar na de Commissie Bestuurlijke Organisatie, zet hij in dit boek opnieuw de lijnen uit voor enkele blijvende prangende bestuurlijke uitdagingen. Ik zal er alvast dankbaar gebruik van maken."

Bart Somers
Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
-------------------
  
Het woord kunde in bestuurskunde wijst op de ambitie om vanuit de wetenschap bij te dragen tot beter openbaar bestuur. Dat betekent dat bestuurskundigen de confrontatie met de bestuurspraktijk moeten opzoeken. Dat is het handelsmerk van Filip De Rynck. Hij heeft zich als wetenschapper in het publieke debat gemengd, veel projecten begeleid in de openbare sector en hij heeft een actieve rol gespeeld als beleidsadviseur in stuurgroepen en commissies.

Op de brug tussen wetenschap en praktijk mag ruimte zijn voor twijfelen: bestuurskundigen laten zich als wetenschapper vanuit de bestuurspraktijk bevragen en dagen zelf mensen in de bestuurspraktijk uit. Nieuwe inzichten groeien uit die interactie. Het is deel van de bijzondere wetenschap die de bestuurskunde is om creatief met die twijfels om te gaan.

In dit boek komen acht thema’s aan bod uit de carrière van Filip De Rynck. Er wordt teruggekeken, niet uit nostalgie, maar met een kritische reflex. De blik staat op vooruit: welke agenda dient zich aan, bijvoorbeeld voor de toekomst van de publieke sector; voor de schaalvergroting van gemeenten; voor de zogenaamde ‘smart cities’...

Acht thema’s, acht bijdragen tot het publieke debat. Geen ‘liber amicorum’ (een boek van vrienden) maar een ‘liber ad amicos’: een boek voor vrienden, voor iedereen dus die ijvert voor een beter openbaar bestuur in ons land. En emeritus of niet: het zijn thema’s die van Filip De Rynck een actieve senior maken.
  

Over de auteur

Filip De Rynck (1956) is emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de UGent en de Hogeschool Gent. Hij bouwde academisch onderzoek uit op het snijpunt met de bestuurspraktijk rond thema’s zoals lokale besturen, stedenbeleid, binnenlands bestuur, beleidsnetwerken en burgerparticipatie.


Inhoudstafel

Voorwoord
Inleiding
 
I. Bestuurskunde: de kunst van het twijfelen - Pendelen tussen wetenschap en praktijk
1. Wetenschap en kunde
2. Wetenschap en praktijk
3. Bestuurskunde en macht
4. De grenzen van de bestuurskunde
5. Slot
6. Bibliografie
   
II. Adam, Mariana en Myriam - Over het publieke
1. Adam
2. Mariana
3. Myriam
4. Slot
5. Bibliografie
   
III. De graal van de schaal - Bestuurskracht van gemeenten en schaalvergroting
1. De voorgeschiedenis
2. Een analyse van buitenlands onderzoek
3. Het buitenland als wapen
4. Het debat over bestuurskracht in Vlaanderen
5. Samenwerken of fuseren?
6. Medebewind en schaal
7. Slot
8. Bibliografie
   
IV. Van streek geraken - Gebiedsgericht beleid in Vlaanderen
1. De Westhoek als proeftuin
2. Weg van de Westhoek
3. Tijd voor de balans
4. De positie van de provinciebesturen
5. Intergemeentelijke samenwerking
6. Stad en platteland
7. Vlaanderen en zijn gebieden
8. Slot
9. Bibliografie
   
V. Stadslucht maakt vrij - Steden en stedenbeleid
1. If Mayors Ruled the World
2. Stadsgeschiedenis
3. Stedenbeleid in Vlaanderen
4. Op Vlaams niveau
5. De stadsbesturen
6. De binnenkant van de lokale politiek
7. Zaalbeheer en arbeidsveiligheid
8. Kotjescultuur
9. De sterkste mensen?
10. Slot
11. Bibliografie
   
VI. Over participatie
1. De tussentijdse balans
2. De lokale besturen: 1980 - 2020
3. Beleidsparticipatie
4. Maatschappelijk middenveld: 1980 - 2020
5. Burgers: 1980 - 2020
6. Iedereen is informatieambtenaar
7. Het politieke landschap: 1980 - 2020
8. Slot
9. Bibliografie
   
VII. Gij zult netwerken - Over netwerken
1. Wat is een netwerk?
2. Formele en informele netwerken
3. 'Garbage can' en netwerken
4. Netwerken zijn in de mode
5. Netwerken, politiek en democratie
6. Slot
7. Bibliografie
   
VIII. Van fiches naar smart cities - Over ICT in Vlaamse gemeenten
1. Denken in processen
2. Alignment: organisatie en ICT
3. De Vlaamse overheid
4. De afwezige burger
5. ICT en capaciteit
6. Slot
7. Bibliografie
   
Ten uitgeleide
   
   

Aanverwante producten:

Handboek Bestuurskunde - Derde editie Handboek Bestuurskunde 
Organisatie en werking van het openbaar bestuur

Deel van reeks: GPRC , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: (ed.) Hondeghem Annie, (ed.) Van Dooren Wouter, (ed.) Verschuere Bram, (ed.) Fobé Ellen
ISBN: 978 90 496 1958 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Handboek Overheidsmanagement Handboek Overheidsmanagement 
Samen werken aan een overheid in beweging

Deel van reeks: GPRC , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: (ed.) Bouckaert G., (ed.) Hondeghem Annie, (ed.) Voets J., (ed.) Op de Beeck S., (ed.) Verhoest K., (ed.) Ruebens M.
ISBN: 978 90 4961 702 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re)termijnvisie?! Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re)termijnvisie?! 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 4961 769 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Lokaal DNA ontleed Lokaal DNA ontleed 
Inspirerend vuur voor en door lokale bestuurders

Deel van reeks: MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 496 1916 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Inspiratiegids ad Tijdelijk onbeschikbaar | Inspiratiegids voor de (adjunct) algemeen directeur in lokale besturen 

Deel van reeks: MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Denis Sandra, Eggermont Joëlle, Lambrechts Kathleen, Parmentier Kurt, Vancleynenbreugel William, Verhaert Roel
ISBN: 978 90 4961 909 1
Publicatievorm: Boek , Online in Connect