Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re)termijnvisie?!

Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re)termijnvisie?!
Editor: Reynaert Herwig ,
Met bijdrages van: Adriaens Daniël , Brouckaert Cathy , De Ceuninck Koenraad , De Smet Albert , Evens Bram , Frederickx Ronny , Hillaert Geert , Hoskens Herwig , Jolie Luc , Kupers Luc , Matthijs Herman , Paridaens Raoul , Peters Klaartje , Renson Thibaut , Reynaert Herwig , Smits Johan , Steyvers Kristof , Valcke Tony , Van de Voorde Nicolas , Van Schuylenbergh Piet , Van Speybroeck Jean Pierre , Vandenwijngaert Geert , Verhelst Tom , Verhulst Luc , Vermeiren Eric , Windey Jeroen
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 769 1
Aantal bladzijden:250
Verschijningsjaar: 2019
Deel van reeks:    Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en gratis verzending)
30 EUR
bestel

Beschrijving

Een verrekijker zorgt ervoor dat wat zich op een afstand bevindt dichterbij wordt gehaald. Ook voor de lokale besturen kan een verrekijker nuttig zijn. Af en toe achterom kijken is immers goed. Vooruit kijken is echter vaak beter. Het verleden kennen om het heden/de toekomst beter te begrijpen, te kunnen inschatten.

Dit boek gaat in op een aantal fundamentele veranderingen die zich de voorbije jaren bij de lokale besturen voordeden:

  • de fusies van gemeenten
  • de integratie gemeente-OCMW
  • de afslanking van de provincies
  • de toenemende burgerparticipatie
  • de Europeanisering van de lokale besturen
  • de rol van de gemeenteraad
  • de burgemeester als stemmenkanon en cumulard
  • de functies van algemeen en financieel directeur
  • de relatie lokaal bestuur en verzekeraar
  • de rol van het Agentschap Binnenlands Bestuur

Er wordt echter meer gedaan dan alleen maar terugblikken. Ook de vraag hoe het allemaal verder kan evolueren, komt uitgebreid aan bod.

Deze publicatie probeert dan ook een antwoord te formuleren op heel wat lokale vraagstukken. Het boek biedt een boeiende mix aan bijdragen uit de academische wereld en vanuit het werkveld.

 

Inhoudstafel

1. Verrekijkers voor lokale besturen
  Herwig Reynaert
2. 2019. Scharnierjaar voor het schaaldebat in Vlaanderen
  Koenraad De Ceuninck
3. De rol van het bijzonder comité voor de sociale dienst in het lokaal sociaal beleid
  Piet Van Schuylenbergh
4. Provincies in Vlaanderen. Toekomst van het intermediair bestuursniveau
  Tony Valcke
5. Participatie in de dorpsstraat: een alternatief verhaal over Nainggolan en het circulatieplan
  Thibaut Renson
6. Vlaamse steden en gemeenten in de EU: van onverschillig naar proactief? Een stand van zaken anno 2019
  Tom Verhelst
7. De gemeenteraad in Vlaanderen: evoluties en toekomstscenario's
  Tom Verhelst, Koenraad De Ceuninck en Klaartje Peters
8. Burgemeesters in Vlaanderen: lokale voorkeursstemmen en nationale mandaten?
  Herwig Reynaert, Kristof Steyvers en Nicolas Van de Voorde
9. Van geheimschrijver over gemeentesecretaris naar algemeen directeur. Een (r)evolutieschets over de eerste gemeentelijke ambtenaar in Vlaanderen
  Luc Verhulst
10. Het werkveld van de gemeentesecretaris / algemeen directeur: centrumstad versus landelijke gemeente?
  Geert Hillaert
11. Bestuurskrachtige gemeenten: een halve eeuw evolutie
  Johan Smits
12. De algemeen directeur als notulist: van perkament tot het semantische web
  Eric Vermeiren
13. Van wettenvreter tot people manager
  Raoul Paridaens
14. De leidinggevende aldi - elke dag verrassend
  Daniël Adriaens
15. De financiële dimensie in gemeentebeleid: van conflict- naar samenwerkingsmodel
  Herwig Hoskens
16. Reflecties op bijna 3 decennia als OCMW-secretaris in relatie tot de gemeentesecretaris/algemeen directeur
  Luc Kupers
17. Provinciegriffier 2003-2018: een parallelle evolutie maar in een afgeslankte context
  Albert De Smet
18. Het Tijdschrift der Gemeentesecretarissen: de collegiale verbinding vóór het digitale tijdperk
  Jean Pierre Van Speybroeck
19. De gemeentesecretaris / algemeen directeur in internationaal perspectief
  Ronny Frederickx
20. Inspiratie over de grens voor de ambtelijke leiding van de gemeenten? Een toekomstvisie
  Herman Matthijs
21. Samen sterk: het verenigingsparcours der gemeentesecretarissen
  Johan Smits
22. Sluitstuk van vele hervormingen: van federatie over expertisecentrum naar Exello.net
  Luc Jolie
23. De evolutie van de financiële functie in lokale besturen 1998 - 2018
  Cathy Brouckaert
24. Lokaal bestuur en verzekeraar, het huwelijkscontract wordt aangepast
  Geert Vandenwijngaert en Didier Reynaerts
25. Het Agentschap Binnenlands Bestuur: achterom kijken om vooruit te blikken
  Jeroen Windey en Bram Evens
   
   

Aanverwante producten:

Gemeentelijke fusies in Vlaanderen Gemeentelijke fusies in Vlaanderen 
Een inkijk in het besluitvormingsproces

Auteur: (ed.) De Ceuninck Koenraad
ISBN: 978 90 4961 706 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Bestuurskunde: de kunst van het twijfelen Bestuurskunde. De kunst van het twijfelen 
Op verkenning tussen wetenschap en praktijk | Reflecties bij een emeritaat

Auteur: De Rynck Filip
ISBN: 978 90 496 1850 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 496 1858 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Lokale kiezers hebben hun voorkeur Lokale kiezers hebben hun voorkeur 
De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geanalyseerd

Auteur: (ed.) Dandoy Régis, (ed.) Dodeigne Jérémy, (ed.) Steyvers Kristof, (ed.) Verthé Tom
ISBN: 978 90 496 1845 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
(Lokaal) besturen in coronatijden (Lokaal) besturen in coronatijden 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig, (ed.) Verhelst Tom
ISBN: 978 90 496 1914 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig