Modellen van gemeentebelasting en retributieverordening

Editie 2018

Modellen van gemeentebelasting en retributieverordening
Auteur: Matthys Joris
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 670 0
Aantal bladzijden:520
Deel van reeks:    Groene Reeks
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
179 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
149 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

In de aanloop naar het nieuwe meerjarenplan, en met de voorbereiding van BBC 2.0 in het achterhoofd, doet ieder bestuur er goed aan zijn inkomstenstromen te herbekijken en verder te optimaliseren.

Echter, de uitwerking van een coherente (en juridisch correcte) set van belastingreglementen en retributieverordeningen is geen sinecure, niet het minst door de complexe wetgeving en rechtspraak ter zake. Dankzij “Modellen van gemeentebelasting en retributieverordening” wordt deze belangrijke opdracht alvast een stuk eenvoudiger.

Al meer dan 25 jaar bundelt dit praktische naslagwerk de modellen van de meest gebruikte gemeentebelastingen en retributieverordeningen. Voor deze nieuwe bijwerking werd het boek opgedeeld in:
   
Een methodologisch luik

Dit luik gaat niet alleen dieper in op de algemene voorschriften voor belastingreglementen. Het staat ook stil bij de concrete procedureformaliteiten om een reglement te laten aanvaarden door de gemeenteraad en om het vervolgens te publiceren. En het wijdt een volledig deel aan het toezicht op belastingreglementen.
   
Een thematisch geordende inventaris van modellen van belastingen en van retributieverordeningen,
aangevuld met een handig trefwoordenregister

Daarbij gaat elk model gepaard met een tekst die als uitgangspunt kan dienen om een juridisch coherent en correct reglement / verordening op te maken. Inclusief varianten die een reglement op maat mogelijk maken, rekening houdend met de eigenheid van de gemeente.

Auteur Joris Matthys vult de teksten verder aan met pertinente commentaren, zoals uitdiepingen op basis van wetgeving (omzendbrieven met actuele richtlijnen), verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, nuttige opmerkingen en tips over de interpretatie van het model, …
   
Kortom ...

“Modellen van gemeentebelasting en retributieverordening” is methodologisch onderbouwd, juridisch up-to-date én exhaustief. Anders gezegd: een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die bij de opstelling van belastingreglementen betrokken is.


Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FINCONNECT > FINANCIËN
Inclusief alle bijhorende modellen, die gemakkelijk gedwonload en bewerkt kunnen worden.

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?


Inhoudstafel

I. Methodologie - Een goed belastingreglement
1. Inleiding
2. Voorschriften met betrekking tot het belastingreglement
3. Formaliteiten
4. Administratief toezicht
5. Bijlage: Belastingreglement - Schematische voorstelling
II. Modellen van gemeentebelasting en retributieverordening
1. Inleidende opmerkingen
2. Modellen van gemeentelijke belastingverordeningen
3. Modellen van retributieverordening
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Groene Reeks Groene Reeks 

In de Groene Reeks wordt stilgestaan bij alle aspecten van het financieel beleid en beheer van de gemeenten. Op basis van de geldende wetgeving worden de verschillende deelaspecten in detail uitgewerkt door (onder meer) de grootste specialisten uit de lokale besturen en de toezichthoudende overheden.

Aanverwante producten:

Patrimoniumbelastingen Patrimoniumbelastingen 

Deel van reeks: FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Astaes Jan
ISBN: 978 90 4961 214 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Lokale fiscaliteit in de praktijk Lokale fiscaliteit in de praktijk 

Deel van reeks: Groene Reeks
Auteur: Raes P., Astaes Jan, Van Dooren E.
ISBN: 978 90 8584 306 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit 

Deel van reeks: Collectie Publiekrecht (CPR) , FinConnect , FinConnect > Financiën
Auteur: Astaes Jan, Van Dooren E.
ISBN: 978 90 4961 399 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Gemeentebelastingen Gemeentebelastingen (losbladig) 
Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Astaes Jan
ISBN: 978 90 5753 353 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Astaes Jan
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Lokale belastingen op economische activiteiten Lokale belastingen op economische activiteiten 
Klein modellenboek met grote inspiratie

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: De Braekeleer Sarah, Matthys Joris
ISBN: 978 90 4961 731 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig