Lokale belastingen op economische activiteiten

Klein modellenboek met grote inspiratie

Lokale belastingen op economische activiteiten
Auteur: De Braekeleer Sarah , Matthys Joris
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 731 8
Aantal bladzijden:126
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
35 EUR
bestel

Beschrijving

In een notendop

Na het lezen van dit boek kent u het antwoord op volgende vragen:

  • Hoe maak ik een goed belastingreglement voor het belasten van economische activiteiten in mijn gemeente op?
  • Wat is de huidige stand van rechtspraak en rechtsleer inzake lokale economische belastingen?


Zet uw belastingreglementen op punt

2019 is een belangrijk jaar voor de lokale belastingen. De meeste gemeenten zullen hun belastingreglementen herbekijken of herschrijven in het kader van de goedkeuring ervan door de nieuwe beleidsploegen.

Een focus op economische belastingen

Het boek “Lokale belastingen op economische activiteiten” verschaft u inspiratie en informatie voor een aantal reglementen die betrekking hebben op economische activiteiten die in de gemeente worden uitgevoerd. Hier is een goede reden voor: het belasten van economische activiteiten in de gemeente kan immers een interessant alternatief vormen om in belastingontvangsten te voorzien, zonder dat (noodzakelijkerwijze) de eigen inwoners hierdoor worden geraakt.

Modellen met actuele rechtspraak en rechtsleer

Voor deze publicatie deden de auteurs onderzoek naar welke gemeentebelastingen op economische activiteiten in Vlaanderen vaak voorkomen en een belangrijke impact hebben op de gemeentelijke schatkist. Voor deze belastingen bieden ze u een model van belastingreglement aan. De modellen zijn aangevuld met een uitgebreid overzicht van de meest recente rechtspraak en rechtsleer.

Dit boek is dan ook onmisbaar voor besturen die met kennis van zaken in 2019 hun belastingen op economische activiteiten willen herbekijken.

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FINCONNECT > FINANCIËN
Inclusief alle bijhorende modellen, die gemakkelijk gedownload en bewerkt kunnen worden.

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

Woord vooraf
1. Belasting op economische bedrijvigheid
2. Belasting op barpersoneel
3. Belasting op de bank en daarmee gelijkgestelde instellingen
4. Belasting op vaste en mobiele reclame
5. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten
6. Belastingen op overnachtingen in logiesverstrekkende bedrijven
7. Jaarlijkse belasting op nachtwinkels
8. Openingsbelasting op nachtwinkels
9. Belasting op vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden
10. Belasting op de brandstofdistributieapparaten
11. Belasting op masten en pylonen

Bijlage : Checklist belastingreglement op economische activiteiten

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
finconnect FinConnect > Financiën 

Online kennispunt financiën

Publicatievorm: Online
Groene Reeks Groene Reeks 

In de Groene Reeks wordt stilgestaan bij alle aspecten van het financieel beleid en beheer van de gemeenten. Op basis van de geldende wetgeving worden de verschillende deelaspecten in detail uitgewerkt door (onder meer) de grootste specialisten uit de lokale besturen en de toezichthoudende overheden.

Aanverwante producten:

Gemeentebelastingen Gemeentebelastingen (losbladig) 
Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Astaes Jan
ISBN: 978 90 5753 353 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Astaes Jan
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit 

Deel van reeks: Collectie Publiekrecht (CPR) , FinConnect , FinConnect > Financiën
Auteur: Astaes Jan, Van Dooren E.
ISBN: 978 90 4961 399 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Lokale fiscaliteit in de praktijk Lokale fiscaliteit in de praktijk 

Deel van reeks: Groene Reeks
Auteur: Raes P., Astaes Jan, Van Dooren E.
ISBN: 978 90 8584 306 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Modellen van gemeentebelastingen en gemeenteretributies Modellen van gemeentebelastingen en gemeenteretributies 
Editie 2020

Deel van reeks: FinConnect , Groene Reeks
Auteur: Matthys Joris, De Braekeleer Sarah
ISBN: 978 90 496 1851 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Patrimoniumbelastingen Patrimoniumbelastingen 

Deel van reeks: FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Astaes Jan
ISBN: 978 90 4961 214 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij lokale en provinciale belastingen en retributies Eerste hulp bij lokale en provinciale belastingen en retributies 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën
Auteur: Brouckaert Cathy, Deceuninck Mieke, Engelen Bart, Plets Nicole, Van den Brande Goedele, Astaes Jan
ISBN: 978 90 496 1780 6
Publicatievorm: Boek