Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit

Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit
Auteur: Astaes Jan , Van Dooren E.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 399 0
Aantal bladzijden:99
Verschijningsjaar: 2016
Deel van reeks:    Collectie Publiekrecht (CPR) , FinConnect | Online bibliotheek financieel management , FinConnect > Financiën
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
59 EUR
bestel

Beschrijving

Heel wat Vlaamse steden en gemeenten kampen met financiële schaarste. In die moeilijke context staan (extra) belastingen vaak hoog in het rijtje van pistes die besturen overwegen te volgen om hun inkomsten een duwtje in de rug te geven.

En dat is hun goed recht. Letterlijk zelfs. Want provincies en gemeenten beschikken over een grondwettelijk vastgesteld fiscaal zelfbeschikkingsrecht.

Alleen … die autonomie is niet onbegrensd. Ze wordt beperkt door een aantal (grond)wettelijke regels en door algemene rechtsbeginselen.

In het boek “Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit” geven Jan Astaes en Eric Van Dooren een duidelijk overzicht van de grondwettelijke principes die de contouren van de lokale fiscaliteit aangeven.

Daarbij staan ze uitgebreid stil bij het gelijkheids- en legaliteitsbeginsel. Ook het eenjarigheids- en het territorialiteitsbeginsel passeren de revue.

Dit boek, waarin de meest recente rechtspraak is vervat, stelt de lezer in staat om met grote kennis van zaken met deze beginselen om te gaan. Het helpt zo mogelijke (dure en nodeloze) geschillen voor de rechtbank te vermijden.

“Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit” vormt een onmisbare informatiebron voor iedereen die met lokale fiscaliteit te maken heeft of hier interesse in heeft: financieel beheerders, secretarissen, lokale mandatarissen, consultants, fiscalisten, rechters in fiscaal recht, … 

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FINCONNECT > FINANCIËN

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?


Inhoudstafel

I. Grondwettelijke bevoegdheidsbeperkingen
1. Grondwettelijke fiscale autonomie
2. Grondwettelijke beperkingsbevoegdheid
II. Het legaliteitsbeginsel
1. Het materieel legaliteitsbeginsel
2. Het formeel legaliteitsbeginsel
III. Het eenjarigheidsbeginsel
1. Algemeen
2. Het begrotingstechnisch eenjarigheidsbeginsel
IV. Het gelijkheidsbeginsel
1. Algemene beschouwingen
2. Inhoud van het fiscaal discriminatieverbod
3. Vereisten voor een rechtmatige fiscale differentiatie
4. Incorporatie van het gelijkheidsbeginsel in de belastingverordening
5. Conclusies
V. Het territorialiteitsbeginsel
1. Algemeen
2. Draagwijdte van het territorialiteitsbeginsel
3. Het territorium van de gemeente
4. Dubbele belastingheffing
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Collectie Publiekrecht (CPR) Collectie Publiekrecht (CPR) 

De CPR-reeks biedt een verzameling vastbladige uitgaven omtrent thema’s van publiekrecht, die gericht zijn op de toepassing in de praktijk van de advocaten, bestuursjuristen, magistraten, gerechtsdeurwaarders en notarissen.

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
finconnect FinConnect > Financiën 

Online bibliotheek financiën

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Astaes Jan
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Modellen van gemeentebelastingen en gemeenteretributies Modellen van gemeentebelastingen en gemeenteretributies 
Editie 2020

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management , Groene Reeks
Auteur: Matthys Joris, De Braekeleer Sarah
ISBN: 978 90 496 1851 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Lokale belastingen op economische activiteiten Lokale belastingen op economische activiteiten 
Klein modellenboek met grote inspiratie

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: De Braekeleer Sarah, Matthys Joris
ISBN: 978 90 4961 731 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig