Snelgids gemeentelijke werking

Overzicht van bevoegdheden en delegatiemogelijkheden

snelgids
Auteur: Lambrechts K. , Verhaert R.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 723 3
Aantal bladzijden:290
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    Lokaal management & beleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten) VOORUITBESTELLING
39 EUR
36 EUR (2 - 99 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzending) VOORUITBESTELLING
36 EUR
bestel

Beschrijving

< Verschijnt binnenkort >

Het Decreet lokaal bestuur zet de lijnen uit voor de werking van de lokale besturen en bepaalt met ingang van 1 januari 2019 de specifieke bevoegdheden voor de politieke en ambtelijke organisatie.

De Snelgids gemeentelijke werking vat de essentie van het decreet voor u samen. Daarbij komen eerst en vooral de krachtlijnen van het Decreet lokaal bestuur aan bod, kernachtig en to the point.

Het tweede – en lijvigste – deel van deze publicatie omvat per orgaan en per functie een gebruiksvriendelijk overzicht van alle bevoegdheden die in het decreet aan bod komen, netjes bijeengebracht – soms uit de uithoeken van het decreet – en helder gestructureerd volgens belang en thema. De auteurs halen daarbij waar nodig ook de directe verbanden met verwante bevoegdheden aan om zo steeds het globale plaatje tot zijn recht te laten komen. Verder wordt elke bevoegdheid vergezeld van een verwijzing naar de vindplaats in het decreet en staat daarenboven de gebeurlijke mogelijkheid (of mogelijkheden) tot delegatie – of het expliciete verbod daartoe – aangegeven.

In een derde deel wordt de werking van bestuursorganen uit de doeken gedaan, met focus op de logisch te doorlopen stappen na installatie enerzijds en enkele specifieke uitweidingen anderzijds. Deel 4 biedt als uitsmijter een quiz voor doe-het-zelvers.

Kortom, de ideale metgezel om snel te vinden wat u zoekt, zonder risico door de bomen het bos niet meer te zien.

 

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur. 

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect. 

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

  • Contacteer ons via 050 64 28 18 of ask@vdbconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.

 

 

Inhoudstafel

DANKWOORD
HOE WERKT DEZE SNELGIDS?
DEEL 1 – KRACHTLIJNEN DECREET LOKAAL BESTUUR

1. Doelstellingen van het decreet lokaal bestuur
2. Essentie van het decreet lokaal bestuur
3. Uitgangspunt = integratie gemeente en OCMW, politiek en ambtelijk
4. Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn hebben dezelfde leden
5. College burgemeester en schepenen en vast bureau hebben dezelfde leden
6. Bijzonder comité voor de sociale dienst met eigen taak
7. Eén algemeen directeur en één financieel directeur voor gemeente én OCMW
8. Overgangsregels eerste algemeen directeur en financieel directeur
9. Gezamenlijk managementteam en organogram gemeente en OCMW
10. Ondertekening en delegatie handtekeningbevoegdheid
11. Actieve openbaarmaking op website van gemeente
12. Inspraak en participatie van de burger
13. Bestuurlijk toezicht wordt vereenvoudigd en verloopt digitaal
14. Gezamenlijke beleidsrapporten voor gemeente en OCMW
15. Organisatiebeheersing en klachtenbehandeling
16. Audit
17. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filiale
18. Gemeentelijke verzelfstandiging
19. OCMW- verzelfstandiging
20. Statuut mandatarissen
21. Districten
22. Personeel
DEEL 2 – BEVOEGDHEDEN
1. Gemeenteraad
2. Voorzitter gemeenteraad
3. Raad voor maatschappelijk welzijn
4. Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
5. College van burgemeester en schepenen
6. Burgemeester
7. Vast bureau
8. Voorzitter vast bureau
9. Bijzonder comité voor de sociale dienst
10. Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
11. Managementteam
12. Algemeen directeur (en adjunct-algemeendirecteur)
13. Financieel directeur
14. Maatschappelijk werker
DEEL 3 – WERKING VAN DE BESTUURSORGANEN
1. Gemeenteraad
2. College van burgemeester en schepenen
3. Raad voor maatschappelijk welzijn
4. Vast bureau
5. Bijzonder comité voor de sociale dienst
DEEL 4 – OEFENING BAART KUNST: DE DLB-QUIZ
1. De politieke organisatie
2. De ambtelijke organisatie
3. Verzelfstandiging
4. De beleids- en beheercyclus
5. De werking van het lokaal bestuur
6. De participatie van de burger
7. Het bestuurlijk toezicht
De oplossingen

 

 

Maakt deel uit van de reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

Aanverwante producten:

De gemeenteraad De gemeenteraad 
Editie 2016

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online kennispunt managementteam
Auteur: Van der Schoot W.
ISBN: 978 90 4961 364 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen 
Editie 2019

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online kennispunt managementteam
Auteur: Verhulst M.
ISBN: 978 90 4961 719 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking 
Editie 2016

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online kennispunt managementteam
Auteur: Verhulst M.
ISBN: 978 90 4961 504 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij openbaarheid van bestuur Eerste hulp bij openbaarheid van bestuur 

Deel van reeks: Lokaal management & beleid
Auteur: Schram F.
ISBN: 978 90 4960 516 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig