De gemeenteraad

Editie 2022

De gemeenteraad - Editie 2022
Auteur: Van der Schoot Wim
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1923 7
Aantal bladzijden:402
Verschijningsjaar: januari 2022
Deel van reeks:    Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
95 EUR
85 EUR (2 - 99 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending) *
75 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Nieuw | Komen aan bod in deze editie 2022

 • Alle actuele bepalingen van het decreet ter versterking van de lokale democratie;
 • De toepassing van het decreet lokaal bestuur in de context van de gemeenteraad;
 • Digitaal en hybride beraadslagen en stemmen;
 • De constructieve motie van wantrouwen (individueel en collectief);

Over het boek

De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. Niet verwonderlijk dus, dat zijn samenstelling en werking aan heel wat regels zijn onderworpen.

Die regels worden van naaldje tot draadje uit de doeken gedaan in “De gemeenteraad – Editie 2022”. Op die manier biedt deze uitgave in twee grote delen een actueel inzicht in de ins en outs van de gemeenteraad …

 • … afgestemd op de meest recente ontwikkelingen (zoals de implementatie van het decreet over het lokaal bestuur en het decreet over de versterking van de lokale democratie);
 • … toegespitst op de huidige context waarin de raad zijn taak moet vervullen;
 • … met aandacht voor de installatie van de nieuwe gemeenteraden na de verkiezingen van oktober 2024.

In een eerste deel houdt Wim Van der Schoot de samenstelling van de gemeenteraad onder het vergrootglas. Daarbij staat hij eveneens stil bij de presentiegelden, het einde of de onderbreking van het mandaat, het politiek verlof en de toekenning van eretitels en eretekens.

In een tweede deel gaat de auteur dieper in op de werking van de gemeenteraad. Daarbij snijdt hij eerst en vooral het taakveld van de gemeenteraad aan, om vervolgens ook ruim aandacht te besteden aan de bijeenroeping, de vergadering zelf, de deelname aan (digitale) beraadslagingen en stemmingen.

Bijdragen over het huishoudelijke reglement, de deontologische code, de prerogatieven van gemeenteraadsleden en de constructieve motie van wantrouwen vervolledigen het geheel.

Concrete cases en praktische tips maken van deze uitgave niet alleen een onmisbaar werkinstrument waarmee zowel net verkozen als ervaren raadsleden mee aan de slag kunnen. De bijzonder interessante combinatie van regelgeving, commentaar, praktijkvoorbeelden en gerechtelijke uitspraken resulteert in een leerrijk handboek voor iedereen die (al dan niet nauw) betrokken is bij de goede werking van de gemeenteraad.

 

MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is de online bibliotheek bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in MATConnect
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

 • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
 • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 


Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale organisatie en werking | MATConnect".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

Voorwoord
I.
De samenstelling
1.
Aantal gemeenteraadsleden en leden van de raad voor maatschappelijk welzijn
2.
Geldigverklaring van de verkiezing
3.
Afstand van mandaat
4.
Installatie
5.
Verlof voor het uitoefenen van het politiek mandaat van gemeenteraadslid
6.
Presentiegelden
7.
Einde of onderbreking van het mandaat van gemeenteraadslid
8.
Eretitels en eretekens
II.
De werking
1.
Taakveld van de gemeenteraad
2. Bijeenroeping van de gemeenteraad
3.
Gemeenteraadsfracties, gemeenteraadscommissies en adviesraden
4.
De vergadering van de gemeenteraad
5.
Verbod tot deelname aan beraadslagingen en stemming en het stellen van bepaalden handelingen
6.
Voorzitter van de gemeenteraad
7.
De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad
8.
Het huishoudelijk reglement
9.
Prerogatieven van de gemeenteraadsleden
10. De (collectieve of individuele) constructieve motie van wantrouwen
11. Deontologische code
12. Bestuurlijk toezicht
Bijlage - Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 4, § 3, en artikel 42, § 1, van het decreet over het lokaal bestuur
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

Deel van reeks: (Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen , Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten , Het college van burgemeester en schepenen
MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

Deel van reeks: Gemeentelijke Administratieve Sancties
informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

DLB 2022 Het Decreet lokaal bestuur 
Editie 2022 - een analyse

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Ackaert Johan, DeCock Marie, Fransen Dennis, Huts Gerbrand, Lancksweerdt Eric, Verschave Alexander, Van der Auwermeulen Loth, (ed.) Hennau Sofie, (ed.) Keunen Stef, (ed.) Van Garsse Steven
ISBN: 978 90 496 1891 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Lokaal DNA ontleed Lokaal DNA ontleed 
Inspirerend vuur voor en door lokale bestuurders

Deel van reeks: MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 496 1916 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 
Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Lambrechts Kathleen
ISBN: 978 90 496 1837 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Delegatie van bevoegdheden binnen lokale besturen Delegatie van bevoegdheden binnen lokale besturen  
Cases, modellen en afwegingskaders

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Denis Sandra, Lambrechts Kathleen, Lievens Nele, Vermeiren Luc
ISBN: 978 90 4961 946 6
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Het college van burgemeester en schepenen Het college van burgemeester en schepenen  
Editie 2022

Het college van burgemeester en schepenen is het collegiale orgaan dat op gemeentelijk niveau fungeert als uitvoerende macht. In deze publicatie worden de samenstelling en de werking ervan van naaldje tot draadje uit de doeken gedaan. Daarbij komt ook het vast bureau als OCMW-pendant ten volle mee aan bod.

Auteur: Van der Schoot Wim
ISBN: 978-90-496-1960-2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische leidraad voor de algemeen directeur in lokale besturen 2022 Juridische leidraad voor de algemeen directeur in lokale besturen 
Een bestuurlijke galop voor het schaap op vijf poten

Auteur: Vancleynenbreugel William
ISBN: 978-90-496-1959-6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig