Lokaal management & beleid

Voor managers & leidinggevenden in beweging

Lokaal management & beleid
Deel van reeks:    (Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen , Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten , Het college van burgemeester en schepenen

Beschrijving

Lokale besturen evolueren steeds meer naar moderne en flexibele organisaties. Het belang van overheidsmanagement stijgt in evenredige lijn … en maakt een goed begrip van zijn verschillende facetten alleen maar crucialer. De boekenreeks “Lokaal Management & Beleid” helpt u gelijke tred te houden met de vele ontwikkelingen; zoals de integratie van OCMW en gemeente, de evolutie van politiek-ambtelijke verhoudingen, de interne werking met oog voor maatwerk,...
 
 
Toegankelijk, helder en praktijkgericht
“Lokaal Management & Beleid” staat voor een doordachte en evenwichtige reeks van praktijkgerichte uitgaven, waarin de organisatie van de lokale overheid telkens de hoofdrol vertolkt. Specialisten en ervaringsdeskundigen bieden de nodige informatie en inspiratie om tot een efficiënt bestuur van de eigen organisatie te komen.
 
Hoe divers de behandelde onderwerpen ook zijn, de boeken uit de reeks “Lokaal Management & Beleid” zijn toegankelijk voor iedereen. Een praktijkgerichte aanpak en een heldere uiteenzetting staan daarbij altijd centraal. Iedere uitgave heeft immers hetzelfde doel voor ogen: duidelijke antwoorden formuleren op de concrete vragen waar managementteams mee geconfronteerd worden.
 
 
Voor elk wat wils
Beknopte boekjes die de essentie van een welbepaald thema toelichten? Of uitgebreide naslagwerken die de werking van het lokale bestuur grondig onder loep nemen? “Lokaal Management & Beleid” verzamelt ze allemaal. Bovendien heeft iedere titel telkens één specifieke invalshoek: die kan juridisch, managementgericht of beleidsmatig van aard zijn.
 
Kwaliteit en innovatie, HRM, facility management, leiderschap en organisatiecultuur. Participatie, strategische planning of BBC. De regelgeving inzake aansprakelijkheid, GDPR en administratief toezicht. De wettelijke bepaling omtrent de functie van burgemeester, algemeen directeur of financieel directeur. Het zijn slechts enkele van de vele onderwerpen die in “Lokaal Management & Beleid” aan bod komen.
 
 

Producten binnen deze reeks

De gemeenteraad - Editie 2022 De gemeenteraad 
Editie 2022

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Van der Schoot Wim
ISBN: 978 90 496 1923 7
Verschijningsjaar: januari 2022
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Cover De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen 
Editie 2023

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Verhulst Marc
ISBN: 9789049619893
Verschijningsjaar: 2023
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Delegatie van bevoegdheden binnen lokale besturen Delegatie van bevoegdheden binnen lokale besturen  
Cases, modellen en afwegingskaders

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Denis Sandra, Lambrechts Kathleen, Lievens Nele, Vermeiren Luc
ISBN: 978 90 4961 946 6
Verschijningsjaar: 2022
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking 
Editie 2019

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Verhulst Marc
ISBN: 978 90 4961 768 4
Verschijningsjaar: 2019
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij procesmanagement voor lokale besturen Eerste hulp bij procesmanagement voor lokale besturen 

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Lombaert Stijn, Lombaert H.
ISBN: 978 90 4961 158 3
Verschijningsjaar: 2014
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Help ik word geleefd! Help ik word geleefd! 
Concrete selfcoaching tools om je leven in eigen handen te nemen

Deel van reeks: Lokaal management & beleid
Auteur: Willems I.
ISBN: 978 90 4961 500 0
Verschijningsjaar: 2017
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
DLB 2022 Het Decreet lokaal bestuur 
Editie 2022 - een analyse

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Ackaert Johan, DeCock Marie, Fransen Dennis, Huts Gerbrand, Lancksweerdt Eric, Verschave Alexander, Van der Auwermeulen Loth, (ed.) Hennau Sofie, (ed.) Keunen Stef, (ed.) Van Garsse Steven
ISBN: 978 90 496 1891 9
Verschijningsjaar: 2022
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 
Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Lambrechts Kathleen
ISBN: 978 90 496 1837 7
Verschijningsjaar: 2020
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Te mooi om (niet) waar te zijn Te mooi om (niet) waar te zijn 
Klantgericht organisatieontwerp in social profit

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Vandooren Tom
ISBN: 978 90 4961 642 7
Verschijningsjaar: 2018
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Verzelfstandiging Verzelfstandiging in gemeente en OCMW 

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Gysen Cies, Michiels Steven, Taelemans Stephanie, Henckens Lieven, Persoons Charlotte
ISBN: 978 90 496 1867 4
Verschijningsjaar: 2021
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig

Maakt deel uit van de reeks

(Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen (Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen 


‘To be, or not to be’ wordt wereldwijd in de mond genomen. Het is het meest bekende citaat uit de monoloog van Hamlet van William Shakespeare. De monoloog wordt beschouwd als een aporie, want hij eindigt niet met een conclusie en de protagonist blijft met de twijfel zitten over de acties die er moeten worden ondernomen. Geldt hetzelfde niet voor (politieke) participatie? To participate, or not to participate? Ook op deze vraag is er geen defi nitief antwoord en blijft de twijfel bestaan. Dit is de vraag die ook in het boek aan bod komt.

Auteur: Allegaert Lise, De Roover Jolijn, Goutry Willem, Reynaert Herwig, Steyvers Kristof, Verhelst Tom, Wauters Bram
ISBN: 978-90-496-1978-7
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten  
Vigerende regels voor Vlaamse provincies en lokale besturen

Openbare besturen zijn onderworpen aan een uitgebreide en complexe regelgeving voor wat het bewaren en archiveren van documenten betreft. Bovendien is door de onophoudelijke digitale transformatie de praxis van de edele kunst van het intelligent bijhouden en archiveren van bestuursdocumenten meer dan ooit in beweging. Wat moet bewaard worden en hoe doe je dat nu het best? Digitaal, papier of andere drager? Welke termijnen zijn van toepassing? Wat met het overdragen van archieven? En hoe ga je te werk voor het opschonen?

Auteur: David Beirens
ISBN: 978-90-496-1974-9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Het college van burgemeester en schepenen Het college van burgemeester en schepenen  
Editie 2022

Het college van burgemeester en schepenen is het collegiale orgaan dat op gemeentelijk niveau fungeert als uitvoerende macht. In deze publicatie worden de samenstelling en de werking ervan van naaldje tot draadje uit de doeken gedaan. Daarbij komt ook het vast bureau als OCMW-pendant ten volle mee aan bod.

Auteur: Van der Schoot Wim
ISBN: 978-90-496-1960-2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig

Aanverwante producten:

Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten  
Vigerende regels voor Vlaamse provincies en lokale besturen

Openbare besturen zijn onderworpen aan een uitgebreide en complexe regelgeving voor wat het bewaren en archiveren van documenten betreft. Bovendien is door de onophoudelijke digitale transformatie de praxis van de edele kunst van het intelligent bijhouden en archiveren van bestuursdocumenten meer dan ooit in beweging. Wat moet bewaard worden en hoe doe je dat nu het best? Digitaal, papier of andere drager? Welke termijnen zijn van toepassing? Wat met het overdragen van archieven? En hoe ga je te werk voor het opschonen?

Auteur: David Beirens
ISBN: 978-90-496-1974-9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect