De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen

Editie 2019

De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen
Auteur: Verhulst Marc
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 719 6
Aantal bladzijden:382
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    Lokaal management & beleid , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking

Beschrijving

<tijdelijk onbeschikbaar - nieuwe editie verschijnt binnenkort>

Met het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (verder afgekort als DLB) werden de bepalingen van het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (DIS) opgenomen in een alomvattend decreet voor de lokale besturen.

Dat leidde uiteraard tot een volledige hernummering van de bestaande bepalingen maar ook opnieuw tot een aantal nieuwe klemtonen, die in belangrijke mate betrekking hebben op de samenstelling van de bestuursorganen.

In deze uitgave worden de basisprincipes van de hedendaagse intergemeentelijke samenwerking, zoals die neergelegd werden in het DIS en nadien het DLB, uiteengezet. Daarbij werd ruimschoots geput uit de parlementaire voorbereidende werken. Bedoeling daarbij is zoveel mogelijk inzicht te geven in de concrete bedoelingen van de decreetgever. Op die manier krijgen sommige onduidelijke bepalingen een meer concrete betekenis.

Auteur Marc Verhulst laat u via deze uitgave uitgebreid kennis maken met de vier intergemeentelijke samenwerkingsvormen:

  • de interlokale of interbestuurlijke vereniging
  • de projectvereniging
  • de dienstverlenende vereniging
  • de opdrachthoudende vereniging

Hij belicht alle belangrijke aspecten van deze samenwerkingsvormen en leert u alles over oprichtingsprocedures, organisatie en werking, bestuursorganen, statuten en doelstellingen, financiële beleid, personeelsbeleid, …

Deze uitgave vormt een actueel en onmisbaar werkinstrument voor iedereen die wenst in te spelen op de vele mogelijkheden die samenwerkingsverbanden hen biedt.

 

MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

  • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
  • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 

Inhoudstafel

Inleiding
I. Historisch overzicht
1. CBO-advies
2. Pact met de gemeenten
3. Voorontwerp van decreet - juli 2000
4. Ontwerp van decreet - januari 2001
5. Parlementaire behandeling
6. Decreet van 6 juli 2001 - Krachtlijnen
7. Omzendbrief van 11 januari 2002
8. Rechtsgedingen
9. Decreet van 18 januari 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het DIS
10. Decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005
11. Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
II. De interlokale vereniging
1. Begripsomschrijving
2. Procedure van oprichting
3. Leden
4. Duurtijd
5. Statuten
6. Structuur
7. Werking
8. Toezicht
9. Overzicht
III. De projectvereniging
1. Begripsomschrijving
2. Procedure van oprichting
3. Leden
4. Duurtijd
5. Statuten
6. Structuur
7. Werking
8. Toezicht
9. Overzicht
IV. De dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging 
1. Begripsomschrijving 
2. Organisatie en werking 
3. Financieel beleid 
4. Personeelsbeleid 
5. Participatiemogelijkheden in andere rechtspersonen 
6. Bestuurlijk toezicht 
V. (Gewest)overschrijdende samenwerking 
1. Grensoverschrijdende samenwerking 
2. Gewestoverschrijdende samenwerking 
VI. Overgangsregeling 
1. Overgangsregeling DIS
2. Overgangsregeling DLB
Bijlagen
1. Regelgeving
2. Modelbesluiten
3. Graden en eretekens
4. Lijst dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking 

informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking 
Editie 2019

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
Auteur: Verhulst Marc
ISBN: 978 90 4961 768 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Decreet lokaal bestuur Het Decreet lokaal bestuur 

Auteur: Ackaert J., DeCock M., Fransen D., Lancksweerdt E., Maes A., Verbist S. , Verschave A. , (ed.) Hennau S., (ed.) Keunen S., (ed.) Van Garsse S.
ISBN: 978 90 4961 692 2
Publicatievorm: Boek
snelgids Snelgids gemeentelijke werking 
Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

Deel van reeks: Lokaal management & beleid
Auteur: Lambrechts Kathleen, Verhaert Roel
ISBN: 978 90 4961 723 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
impuls 20201 Eén jaar Decreet over het lokaal bestuur. Een balans. (DLB- special Impuls – 2020-1) 

ISBN: /
Publicatievorm: Tijdschrift