De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen

Editie 2023

Cover
Auteur: Verhulst Marc
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:9789049619893
Aantal bladzijden:388
Verschijningsjaar: 2023
Deel van reeks:    Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs
115 EUR
bestel

Beschrijving

Wat gemeenten samen doen, doen ze dikwijls beter. Dat uitgangspunt ligt aan de basis van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, dat ondertussen geïntegreerd werd in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Deze allesomvattende uitgave zet de basisprincipes van de intergemeentelijke samenwerking helder uiteen.

Auteur Marc Verhulst laat u via deze uitgave uitgebreid kennismaken met de vier intergemeentelijke samenwerkingsvormen: de interlokale of interbestuurlijke vereniging, de projectvereniging, de dienstverlenende vereniging en de opdrachthoudende vereniging.

Hij belicht alle belangrijke aspecten van deze samenwerkingsvormen en leert u alles over oprichtingsprocedures, organisatie en werking, bestuursorganen, statuten en doelstellingen, financiële beleid, personeelsbeleid, …

 

In deze heruitgave komen ook de meest recente wetswijzigingen aan bod.

 

Zo werd de regelgeving inzake de intergemeentelijke samenwerking geconformeerd aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarnaast komen nog enkele bijkomende wijzigingen aan bod zoals de veralgemeende herinvoering van de mogelijkheid van voortijdige uittreding en de hernieuwde mogelijkheid om een dubbel presentiegeld toe te kennen aan de voorzitters van de raden van bestuur en hun vervangers. Andere wijzigingen hebben betrekking op de verplichting een bestuurdersaansprakelijkheid af te sluiten, de schrapping van de neerleggingsformaliteiten van de jaarrekening bij de Nationale Bank, de introductie van ‘selectieve’ toetredingsmogelijkheden bij een opdrachthoudende vereniging, de mogelijkheid van gedeeltelijke uittreding, de mogelijkheid van overdracht van personeel, en de verplichte vermelding van het voorwerp in de statuten.

Er wordt ook ingegaan op het decreet dat de regiovorming via referentieregio’s behandelt. Dat zijn gebiedsafbakeningen die voortaan het afstemmingsniveau vormen voor alle vormen van intergemeentelijke samenwerking.

Een belangrijke nieuwigheid tot slot is de vervanging van het goedkeuringstoezicht door een voorafgaand niet-bindend advies voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die voldoen aan de principes van regioconform samenwerken.

 

Deze vernieuwde uitgave vormt een actueel en onmisbaar werkinstrument voor iedereen die wenst in te spelen op de vele mogelijkheden die samenwerkingsverbanden bieden.

 

Over de auteur

Marc Verhulst volgt al sinds 1988 de intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen op. De afgelopen 35 jaar was hij betrokken bij alle regelgevende initiatieven die met deze materie te maken hadden. Over het onderwerp schreef hij ook de handige uitgave “Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking”, eveneens verschenen bij Uitgeverij Vanden Broele.

 

 

MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

  • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
  • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale organisatie en werking | MATConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

Inleiding

Hoofdstuk 1. Historisch overzicht

1.            CBO-advies

2.            Pact met de gemeenten

3.            Voorontwerp van decreet - juli 2000

4.            Ontwerp van decreet - januari 2001

5.            Parlementaire behandeling

6.            Decreet van 6 juli 2001 - Krachtlijnen

7.            Omzendbrief van 11 januari 2002

8.            Rechtsgedingen

9.            Decreet van 18 januari 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het DIS

10.         Decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

              en het Provinciedecreet van 9 december 2005

11.         Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

12.         Decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie

13.         Decreet van 3 februari 2023 over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

14.         Decreet van 17 februari 2023 tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 

Hoofdstuk 2. De interlokale vereniging

1.            Begripsomschrijving

2.            Procedure van oprichting

3.            Leden

4.            Duurtijd

5.            Statuten

6.            Structuur

7.            Werking

8.            Toezicht

9.            Overzicht

 

Hoofdstuk 3. De projectvereniging

1.            Begripsomschrijving

2.            Procedure van oprichting

3.            Leden

4.            Duurtijd

5.            Statuten

6.            Structuur

7.            Werking

8.            Toezicht

9.            Overzicht

 

Hoofdstuk 4. De dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging 

1.            Begripsomschrijving 

2.            Organisatie en werking 

3.            Financieel beleid 

4.            Personeelsbeleid 

5.            Participatiemogelijkheden in andere rechtspersonen 

6.            Bestuurlijk toezicht 

 

Hoofdstuk 5. (Gewest)grensoverschrijdende samenwerking 

1.            Grensoverschrijdende samenwerking 

2.            Gewestoverschrijdende samenwerking 

 

Hoofdstuk 6. Andere samenwerkingsverbanden

1.            Algemene principes

2.            Toestand bij het verstrijken van de overgangsperiode op 1 januari 2003

 

Hoofdstuk 7. Regiovorming

1.            Principes

2.            Uitzonderingen

3.            Afwijkingen

4.            Overgangsregeling

 

Bijlagen

1.            Regelgeving

2.            Modelbesluiten

3.            Graden en eretekens

4.            Lijst dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen

5.            Indeling in referentieregio’s als vermeld in artikel 5, tweede lid, Regiodecreet van 3 februari 2023

 

 

Maakt deel uit van de reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

Deel van reeks: (Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen , Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten , Het college van burgemeester en schepenen
MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

Deel van reeks: Gemeentelijke Administratieve Sancties
informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking 
Editie 2019

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Verhulst Marc
ISBN: 978 90 4961 768 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
DLB 2022 Het Decreet lokaal bestuur 
Editie 2022 - een analyse

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Ackaert Johan, DeCock Marie, Fransen Dennis, Huts Gerbrand, Lancksweerdt Eric, Verschave Alexander, Van der Auwermeulen Loth, (ed.) Hennau Sofie, (ed.) Keunen Stef, (ed.) Van Garsse Steven
ISBN: 978 90 496 1891 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 
Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Lambrechts Kathleen
ISBN: 978 90 496 1837 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
impuls 20201 Eén jaar Decreet over het lokaal bestuur. Een balans. (DLB- special Impuls – 2020-1) 

ISBN: 06LM004980
Publicatievorm: Tijdschrift
Verzelfstandiging Verzelfstandiging in gemeente en OCMW 

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Gysen Cies, Michiels Steven, Taelemans Stephanie, Henckens Lieven, Persoons Charlotte
ISBN: 978 90 496 1867 4
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig