Verzelfstandiging in gemeente en OCMW

Verzelfstandiging
Auteur: Gysen Cies , Michiels Steven , Taelemans Stephanie , Henckens Lieven , Persoons Charlotte
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1867 4
Aantal bladzijden:256
Verschijningsjaar: 2021
Deel van reeks:    Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
95 EUR
85 EUR (2 - 99 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending) *
75 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Met bijna 170 autonome gemeentebedrijven, meer dan 125 gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen in de privaatrechtelijke vorm en een veelheid aan verenigingen voor maatschappelijk welzijn is verzelfstandiging voor vele Vlaamse steden, gemeenten en OCMW’s ‘incontournable’. En het belang en de relevantie van de lokale verzelfstandiging lijken allesbehalve af te nemen …

Anders gezegd: lokale verzelfstandiging is en blijft een ‘hot topic’. Besturen en hun medewerkes die het pad van verzelfstandigng willen verkennen of verder wensen uit te werken, hebben dan ook baat aan heldere, concrete en to he point informatie over de gangbare begrippen, de actuele wetgeving en vooral: de afwegingskaders tussen de verschillende vormen.

Die vinden ze allemaal in het boek “Verzelfstandiging in gemeente en OCMW”, dat zich vastbijt in de verzelfstandiging binnen de gemeenten enerzijds en hun OCMW’s anderzijds.

De auteurs belichten de verschillende interne en externe verzelfstandigingsvormen en focussen daarbij telkens op een aantal terugkerende topics zoals de oprichting, de toetreding, de organen van de diverse verzelfstandigingsvormen, de werking en de bevoegdheden van deze organen, de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten, participaties, beëindiging ...

Kortom: deze publicatie is de ideale metgezel voor elk bestuur dat met kennis van zaken in iedere situatie telkens voor de juiste verzelfstandigingsvorm wil kiezen … om die vervolgens ook helemaal correct te kunnen oprichten.

 

Deze uitgave vindt u bij z'n verschijning ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave bij z'n verschijning meteen raadplegen op MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

 


Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale organisatie en werking | MATConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

Inleiding
I. Gemeentelijke verzelfstandiging
1. Algemene bepalingen inzake gemeentelijke verzelfstandiging
1.1. Het begrip 'gemeentelijke verzelfstandiging'
1.2. De vormen van 'gemeentelijke verzelfstandiging'
1.3. Afwegingskader verzelfstandiging
1.4. De gemeentelijke verzelfstandiging als uitzondering op het centralisatiebeginsel
2. Interne gemeentelijke verzelfstandiging
3. Delegatie als vorm van interne gemeentelijke verzelfstandiging
3.1. Algemeen
3.2. Delegatie door de gemeenteraad
3.3. Delegatie door het college van burgemeester en schepenen
3.4. Delegatie door de algemeen directeur
3.5. Delegatie door de financieel directeur
4. Budgethouderschap
4.1. Algemeen
4.2. Budgethouderschap conform het Gemeentedecreet
4.3. Budgethouderschap conform het Decreet over het lokaal bestuur
5. Interne verzelfstandigde agentschappen
5.1. Historiek
5.2. Activiteiten en toepassingen in praktijk
5.3. Het blijvend belang van de regeling uit het Gemeentedecreet
5.4. Interne verzelfstandigde agentschappen conform het Gemeentedecreet
5.5. Interne verzelfstandigde agentschappen conform het Decreet lokaal bestuur
6. Externe verzelfstandiging
6.1. Vormen van gemeentelijke externe verzelfstandiging
6.2. Definitie en kenmerken van het begrip ‘gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap’
6.3. Vermoeden van verzelfstandiging
6.4. Gemeenschappelijke bepalingen inzake gemeentelijke externe verzelfstandigde agentschappen
7. Autonome gemeentebedrijven
7.1. Definitie en historiek
7.2. Activiteiten en toepassingen in praktijk
7.3. Oprichting en toetreding
7.4. Organen en bevoegdheidsverdeling
7.5. Evaluatie en wijziging beheersovereenkomst
7.6. Personeel
7.7. Participaties en filialisering
7.8. Financieel beheer
7.9. Bestuurlijk toezicht en audit
7.10. Vereffening en ontbinding
8. Gemeentelijke externe verzelfstandigde agentschappen in de privaatrechtelijke vorm
8.1. Definitie en historiek
8.2. Activiteiten en toepassingen in praktijk
8.3. Oprichting en toetreding
8.4. Organen en bevoegdheidsverdeling
8.5. Personeel
8.6. Participaties en filialisering
8.7. Financieel beheer
8.8. Bestuurlijk toezicht
8.9. Vereffening, uittreding en ontbinding
9. Gemeentelijke autonome havenbedrijven
9.1. Algemeen
9.2. Belang in de praktijk
10. Afwegingskader AGB vs. EVAP
10.1. Algemeen
10.2. Bestuurskundige vergelijking
10.3. Vergelijking inzake personeel
10.4. Financiële aspecten
II. OCMW-verzelfstandiging
1. Algemene bepalingen inzake OCMW-verzelfstandiging
1.1. Het begrip ‘OCMW-verzelfstandiging’
1.2. Historische schets
1.3. De vormen van OCMW-verzelfstandiging
1.4. Afwegingskader
2. Interne verzelfstandiging
3. Externe verzelfstandiging
3.1. Algemeen
3.2. Welzijnsvereniging
3.3. Autonome verzorgingsinstelling
3.4. Ziekenhuisvereniging
3.5. Vereniging voor sociale dienstverlening
3.6. Woonzorgvereniging
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

Deel van reeks: (Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen , Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten , Het college van burgemeester en schepenen
MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

Deel van reeks: Gemeentelijke Administratieve Sancties
informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Cover De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen 
Editie 2023

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Verhulst Marc
ISBN: 9789049619893
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking 
Editie 2019

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Verhulst Marc
ISBN: 978 90 4961 768 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
DLB 2022 Het Decreet lokaal bestuur 
Editie 2022 - een analyse

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Ackaert Johan, DeCock Marie, Fransen Dennis, Huts Gerbrand, Lancksweerdt Eric, Verschave Alexander, Van der Auwermeulen Loth, (ed.) Hennau Sofie, (ed.) Keunen Stef, (ed.) Van Garsse Steven
ISBN: 978 90 496 1891 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 
Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Lambrechts Kathleen
ISBN: 978 90 496 1837 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig