Juridische leidraad voor de algemeen directeur in lokale besturen

Een bestuurlijke galop voor het schaap op vijf poten

Juridische leidraad voor de algemeen directeur in lokale besturen 2022
Auteur: Vancleynenbreugel William
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978-90-496-1959-6
Aantal bladzijden:224
Verschijningsjaar: 2022
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
69 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending)
55 EUR
bestel
Prijs meerdere exemplaren (incl. btw | gratis verzending)
55 EUR (2 - 99 stuks)
bestel

Beschrijving

De gemeentesecretaris is niet meer. Het Decreet Lokaal Bestuur hervormde de decretale graden en zo gaan sinds 2018 alle Vlaamse gemeenten-met-hun-ingekanteld-OCMW door het leven met een algemeen directeur die het geheel overziet en aanstuurt. De metamorfose van secretaris naar algemeen directeur vormt zonder twijfel de meest ingrijpende  ambtelijke  evolutie  in  de  recente  geschiedenis  van  lokale  besturen:  de algemeen  directeur  is  manager  van  het  lokaal  bestuur,  hoofd  van  het  personeel, eindverantwoordelijke  voor  de  organisatiebeheersing,  verbindingsfiguur  tussen  het politieke niveau en het ambtenarenapparaat, bewaker van de relaties met de talrijke satellietorganisaties,  geprivilegieerd  adviseur  in  heikele  situaties  en  uiteraard  ook crisismanager.

Deze  juridische  leidraad  overloopt  alle  verantwoordelijkheden  van  de  algemeen directeur  en  biedt  concrete  oriëntaties  om  inzichtelijk  aan  de  slag  te  gaan.  Daarbij staat een gebalanceerde en duurzame invulling van het hoogste administratieve ambt binnen het lokaal bestuur voorop. Met gevoel voor nuance snijdt William Vancleynenbreugel (algemeen directeur van Lanaken) verder de mogelijkheden tot maatwerk aan. De decreetgever biedt de lokale besturen immers ruime openingen om op een eigen leest te schoeien, wat zich vertaalt in  vrijheden  om  interne  delegaties  uit  te  werken,  verzelfstandigde  entiteiten  op  te richten, samenwerkingsverbanden te creëren... Die eigen invulling komt ten volle mee aan  bod  en  wordt  voorzien  van  een  bijzonder  pertinente  leeslijst  voor  wie  bepaalde dimensies nog verder wil verkennen. Het  evoluerende  statuut  zelf  van  de  algemeen  directeur  komt  ook  mee  onder  het  vergrootglas: van aanstelling, wedde en vervanging tot evaluatie en tuchtmaatregelen, telkens doorspekt met inzichten uit het werkveld die de relevantie voor de praxis van het ambt garanderen.

Deze  publicatie  vormt  aldus  een  ideale  houvast  voor  wie  het  metier  van  algemeen directeur  van  naderbij  wil  leren  kennen  of  vanuit  bestaande  ervaring  nog  even  het kompas wil heroriënteren in de veranderlijke en uitdagende koers die lokale besturen varen met hun algemeen directeur aan het roer.

MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is de online bibliotheek bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

  • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
  • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 


Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale organisatie en werking | MATConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

Inhoudstafel

DEEL 1 : Van gemeentesecretaris naar algemeen directeur

1. De Gemeentewet van 1836

2. Naar een Vlaamse decretale regelgeving

Deel 2 : De algemeen directeur als manager van het lokaal bestuur

1. Directeur en/of manager

2. De algemene leiding van de organisatie van het lokaal bestuur

3. Machtsverhoudingen binnen ingekantelde organisaties

4. Hoofd van het personeel en de organisatie

5. Organisatiebeheersing

Deel 3: De algemeen directeur op meerdere kruispunten

1. De afsprakennota

2. De algemeen directeur en het bestuur

3. Het bereiken van resultaten

4. De rapporteringsverplichtingen

5. De algemeen directeur in relatie tot verzelfstandigde entiteiten

6. De algemeen directeur in relatie tot samenwerkingsverbanden en satellieten

Deel 4: De notariële rol van de algemeen directeur

1. De notulen en het zittingsverslag

2. De algemene ondertekeningsbevoegdheid van de algemeen directeur

3. De briefwisseling van de gemeente

4. Het gemeentelijk archief

Deel 5: Delegatie van bevoegdheden

1. De algemene regels inzake bevoegdheidsverdeling

2. Delegatiemogelijkheden aan de algemeen directeur

3. De delegatie van personeelsbevoegdheden

4. De delegatie van het budgethouderschap

Deel 6: Andere rollen

1. Openbaarheid van bestuur

2. Gemeentelijke administratieve sancties

3. Informatieverstrekking

4. Ombudsfunctie

5. Secretaris van de politiezone en van de hulpverleningszone

Deel 7: Het statuut van de algemeen directeur

1. De aanstelling van de algemeen directeur

2. De vervanging van de algemeen directeur

3. De wedde

4. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen

5. Tuchtmaatregelen

6. Evaluaties

 

Aanverwante producten:

De financieel directeur De financieel directeur 
Een boek met de juiste expertise opgesteld voor financieel directeurs

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Deplanter Edwin, Huysmans Jelle, Minsart Anne, Tack Stefan, Vandaele Carine, Vermeiren Luc
ISBN: 978 90 496 1874 2
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
De gemeenteraad - Editie 2022 De gemeenteraad 
Editie 2022

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Van der Schoot Wim
ISBN: 978 90 496 1923 7
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Het college van burgemeester en schepenen Het college van burgemeester en schepenen  
Editie 2022

Het college van burgemeester en schepenen is het collegiale orgaan dat op gemeentelijk niveau fungeert als uitvoerende macht. In deze publicatie worden de samenstelling en de werking ervan van naaldje tot draadje uit de doeken gedaan. Daarbij komt ook het vast bureau als OCMW-pendant ten volle mee aan bod.

Auteur: Van der Schoot Wim
ISBN: 978-90-496-1960-2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
DLB 2022 Het Decreet lokaal bestuur 
Editie 2022 - een analyse

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Ackaert Johan, DeCock Marie, Fransen Dennis, Huts Gerbrand, Lancksweerdt Eric, Verschave Alexander, Van der Auwermeulen Loth, (ed.) Hennau Sofie, (ed.) Keunen Stef, (ed.) Van Garsse Steven
ISBN: 978 90 496 1891 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Inspiratiegids ad Tijdelijk onbeschikbaar | Inspiratiegids voor de (adjunct) algemeen directeur in lokale besturen 

Deel van reeks: MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Denis Sandra, Eggermont Joëlle, Lambrechts Kathleen, Parmentier Kurt, Vancleynenbreugel William, Verhaert Roel
ISBN: 978 90 4961 909 1
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 
Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Lambrechts Kathleen
ISBN: 978 90 496 1837 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig