Politionele selectie binnen proactieve identiteitscontroles

(Procedureel) rechtvaardig?

Politionele selectie binnen proactieve identiteitscontroles
Auteur: Van Leeuwe Angelo
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1983 1
Aantal bladzijden:124
Verschijningsjaar: 2023
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , CPS & Vanden Broele
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
30 EUR
bestel
Abonnementsprijs - (incl. btw | gratis verzending) *
24 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe uitgave uit deze reeks, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie. Publicaties uit deze reeks die exclusief bestemd zijn voor actieve medewerkers van de politie en het Openbaar Ministerie worden ook enkel naar deze doelgroepen verstuurd.

Beschrijving

Zijn identiteitscontroles door de politie wel rechtvaardig? Toont de politie respect tijdens identiteitscontroles en legt ze verantwoording af? Krijgen burgers de kans om hun verhaal te doen? En komt politionele selectie op een neutrale manier tot stand?

In deze publicatie onderzoekt Angelo Van Leeuwe hoe identiteitscontroles worden uitgevoerd binnen proactieve acties. Met de theorie van de procedurele rechtvaardigheid als vertrekpunt, beantwoordt hij zijn onderzoeksvragen met een uitgebreide literatuurstudie en een empirisch onderzoek op basis van systematische sociale observaties (SSO). De auteur observeerde 121 identiteitscontroles die in een Vlaamse (stedelijke) lokale politiezone werden uitgevoerd. Zo genereert dit onderzoek nieuwe inzichten, ook ten opzichte van bestaand internationaal onderzoek, en presenteert het voor het eerst in België cijfers over de kenmerken van proactieve identiteitscontroles.

Procedureel onrechtvaardig gedrag tijdens proactieve identiteitscontroles heeft een grote impact op de burger. Dit boek is dan ook niet alleen waardevol voor criminologen, maar ook voor politieambtenaren en andere lezers die begaan zijn met deze problematiek.

Winnaar van de scriptieprijs van het Centre for Policing and Security

Het CPS organiseert sinds 2011 jaarlijks een prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk. De winnende scriptie is een kritische en vernieuwende uitdieping van een relevant onderwerp dat op het kruispunt ligt van veiligheid en samenleving. Voor het academiejaar 2020-2021 is de winnaar Angelo Van Leeuwe met zijn scriptie rond politionele selectie binnen proactieve identiteitscontroles. Zijn eindwerk wordt gepubliceerd in boekvorm.

 

Raadpleeg de digitale editie van dit boek in BlueConnect

Digitale boekenplank    

De digitale editie van deze uitgave vindt u ook terug in één of meerdere modules van BlueConnect.

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Graag meer informatie, een vrijblijvende offerte of een demo? Maak kennis met BlueConnect op www.blueconnect.be of neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@blueconnect.be.

     
Als eerste op de hoogte van onze initatieven en van al het belangrijke nieuws over en voor de politie? Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief.


  

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Inleiding
1. Probleemstelling
2. Theoretische omkadering
3. Doelstelling
4. Onderzoeksvragen
5. Theoretische relevantie
6. Praktische relevantie
   
Hoofdstuk 2 Literatuurstudie
Deel 1. Politionele selectie
1. Proactief politiewerk
2. Proactieve identiteitscontroles
3. Selectiviteit
4. Tussentijdse conclusie
Deel II. De procedurele rechtvaardigheidstheorie
1. Instrumenteel perspectief
2. Normatief perspectief: de procedurele rechtvaardigheidstheorie
3. Procedurele rechtvaardigheid in het politionele landschap?
4. Tussentijdse conclusie
   
Hoofdstuk 3. Empirisch onderzoek
1. Systematische sociale observaties (SSO)
2. De voorbereiding
3. De effectieve dataverzameling
4. Verwerken van de data
5. Beperkingen van het onderzoek
   
Hoofdstuk 4. Resultaten
1. Inleiding
2. Politionele selectie
3. Procedurele rechtvaardigheid
4. Politionele selectie: samenhang
5. Politionele selectie en de procedurele rechtvaardigheid
   
Hoofdstuk 5. Discussie en conclusie
1. Discussie
2. Conclusie
   
   

 

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 
De innovatieve informatie- en inspiratiebron voor slim politiewerk

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren e-learnings en themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

CPS en Uitgeverij Vanden Broele stellen voor ... CPS & Vanden Broele 

Aanverwante producten:

verdachtenverhoor Het verdachtenverhoor  
Een roadmap

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , CPS & Vanden Broele
Auteur: Schellingen Rudi
ISBN: 978 90 496 1830 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
cover If it was shared on Facebook and Twitter, it must be true If it was shared on Facebook and Twitter, it must be true  
Een kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen fake news en angst voor criminaliteit - 2022

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , CPS & Vanden Broele
Auteur: Vandaele Birte
ISBN: 978 90 496 1936 7
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie 
Invloed van de organisatiecultuur op de bespreekbaarheid van traumatogene gebeurtenissen binnen de politiezone Gent: casestudy

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , CPS & Vanden Broele
Auteur: Moors Hans
ISBN: 978 90 496 1863 6
Publicatievorm: Boek , Online in Connect