Het Bosdecreetboek

Het Bosdecreetboek
Auteur: Vanhaeren R.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1412 6
Aantal bladzijden:569
Deel van reeks:    OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid

Beschrijving

Dit boek is tijdelijk niet verkrijgbaar.
Stuur gerust een mailtje naar contact@vandenbroele.be om een seintje te krijgen wanneer het opnieuw voorradig is.

Bij de invoering van het Bosdecreet in 1990 werd nog vanuit een sectorale visie op bos en natuur aparte regelgeving ontwikkeld. De voorbije periode is er daarentegen sprake van een steeds verdergaande integratie van regelgeving binnen het Vlaamse beleid en van het Bosdecreet en het Natuurdecreet in het bijzonder.

Zo werd het volledig juridische beleidskader met betrekking tot de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn geïntegreerd in het Natuurdecreet.

Ook de bepalingen inzake de sociale functie van de bossen werden uit het Bosdecreet overgeheveld naar het Natuurdecreet.

Verder werd het handhavingsluik van het Bosdecreet opgenomen in het Vlaamse Milieuhandhavingsdecreet van 2009. De integratie van het Bosdecreet in het Natuurdecreet vond aanvang met het decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos.

De Vlaamse Regering besliste om de integratie van het Bosdecreet in het Natuurdecreet fasegewijs over meerdere jaren en meerdere legislaturen te spreiden. Daarom wordt het Bosdecreetboek nog een tijd lang als aparte uitgave behouden. Onderhavige bijwerking heeft in hoofdzaak betrekking op de actualisatie van de regels inzake houtverkoop en exploitatie van bomen.

Ook de regels met betrekking tot de boscompensatie vormen een vaak terugkomend thema.

Via de bijwerkingen van het Bosdecreetboek zullen we steeds alle voor bos relevante bepalingen uit het Natuurdecreet en haar uitvoeringsbesluiten opnemen en daarbij duiding geven vanuit de focus bos. Zo kunnen bosbeheerders, bosgebruikers en vergunningverleners in het Bosdecreetboek steeds de meest actuele bepalingen over bos, met de nodige uitleg, terugvinden.

U ziet het, het Bosdecreetboek is een absolute must voor alle boseigenaars, bosbeheerders, rechters, advocaten en voor ambtenaren, die betrokken zijn bij de boswetgeving in Vlaanderen.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT

OmgevingConnect is het online kennispunt voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening en voor elke professional die op de hoogte wil zijn (en blijven) van alle aspecten van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Dit kennispunt omvat boeken, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor.

 

 

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

Inhoudstafel

 

Bosdecreet - Artikelsgewijze commentaar
Boswetboek - Nog geldende bepalingen voor het Vlaamse Gewest
Besluiten
Omzendbrieven, dienstorders en protocols
Bijlagen

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online in Connect