De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden

Praktische toepassing voor het statutaire en contractuele personeel in lokale besturen en openbare zorginstellingen

De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden
Auteur: Blomme Franky
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1582 6
Aantal bladzijden:518
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen

Beschrijving

Deze uitgave is niet meer verkrijgbaar. Een nieuwe editie verschijnt de zomer van 2022.
Stuur gerust een mailtje naar contact@vandenbroele.be om een seintje te krijgen wanneer deze nieuwe editie verkrijgbaar is.
 

De correcte toepassing van de arbeidstijdreglementering in een gemeente, OCMW of (lokale) openbare zorginstelling is geen sinecure:

 • Medewerkers van een gemeente- of OCMW-bestuur vallen onder de arbeidstijdenwet van 14 december 2000.
 • (Lokale) openbare zorginstellingen dienen de arbeidstijdwetgeving (arbeidswet, feestdagenwet) van de private sector toe te passen.
 • Intercommunales vallen naargelang de aard van hun activiteiten onder de arbeidswet of de arbeidstijdenwet.

Bovendien moeten lokale overheden ook nog rekening houden met extra bepalingen uit de rechtspositiebesluiten voor gemeenten en voor OCMW’s … Een kluwen van regels dus, dat het boek “De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden” met verve weet te ontwarren.

Immers, in deze actuele uitgave gidst auteur Franky Blomme u moeiteloos door de moeilijke materie heen:

 • Handige schema’s helpen u te bepalen welke regeling binnen uw organisatie van toepassing is.
 • Dankzij dit thematisch overzicht vindt u bovendien snel uw weg in de verschillende aspecten van de arbeidstijdreglementering. Zowel arbeidsduur als arbeidsduurgrenzen, pauzes, rust, recuperatie, overloon, zondagsarbeid, nachtarbeid, feestdagenarbeid en de opstelling van werkroosters komen daarbij aan bod.
 • Deze uitgave gaat dieper in op de arbeidstijdregelingen van enkele bijzondere groepen zoals vrijwilligers, telethuiswerkers, deeltijdse werknemers, minderjarige studenten of nog zwangere werkneemsters.
 • Overzichtstabellen, rechtspraak, voorbeelden van berekeningen, werkroosters en checklists maken van de uitgave een praktisch werkinstrument

Deze geactualiseerde editie houdt bovendien rekening met de wijzigingen ingevoerd door de Wet Werkbaar Werk. Zo omvat dit boek de nieuwe bepalingen inzake arbeidsduur die vanaf 1 februari 2017 van toepassing zijn, alsook de nieuwe regels met betrekking tot deeltijdse arbeid die vanaf 1 oktober 2017 gelden.

Managers, personeelsdiensten, teamleiders die instaan voor de werkroosters, payrollmedewerkers, … beschikken met dit boek over een praktische handleiding en een solide juridische basis voor (beleids)beslissingen.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van HRMCONNECT
     

HRMConnect is een innovatieve online bibliotheek, boordevol onmisbare kennis en informatie over het personeelsbeleid in lokale besturen. Dit unieke en gebruiksvriendelijke digitale werkinstrument is gebouwd op een sociaal-juridische en een HR-pijler.

De kennis die in beide pijlers is vervat, krijgt vorm in heel wat concrete tools: elektronische boeken, praktische cases, e-learning, modellen en wetgeving. Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van HRMConnect.

Al geabonneerd op HRMCONNECT?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op HRMConnect.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van HRMConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op HRMCONNECT?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokaal personeelsbeleid | HRMConnect".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

Inleiding
I. De arbeidstijdreglementering
1. De toepasselijke wetgeving voor de lokale openbare sector
2. De arbeidstijdenreglementering in de Arbeidswet van 16 maart 1971
3. De arbeidstijdreglementering in de Arbeidstijdenwet van 14 december 2000
4. De arbeidstijdgerelateerde bepalingen in het Rechtspositiebesluit voor het provincie- en gemeentepersoneel
5. De arbeidstijdgerelateerde bepalingen in het Rechtspositiebesluit OCMW
6. Loopbaansparen 
   
II. De reglementering van de zondagsarbeid
1. De zondagsarbeid in de Arbeidswet van 16 maart 1971
2. De zondagsarbeid in de Arbeidstijdenwet van 14 december 2000
3. De zondagsarbeid in de Rechtspositieregeling voor het provincie- en gemeentepersoneel
4. De zondagsarbeid in de Rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel
   
III. De reglementering van de nachtarbeid
1. De nachtarbeid in de Arbeidswet van 16 maart 1971
2. De nachtarbeid in de Arbeidstijdenwet van 14 december 2000
3. De nachtarbeid in het Rechtspositiebesluit voor het gemeente- en provinciepersoneel
4. De nachtarbeid in de Rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel
   
IV. De reglementering van de feestdagen(arbeid)
1. De feestdagenreglementering voor de ondernemingen/instellingen die onder de Arbeidswet vallen: de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen
2. De feestdagenreglementering voor het provincie- en gemeentepersoneel in het Rechtspositiebesluit
3. De feestdagen in het Rechtspositiebesluit OCMW-personeel
   
V. De reglementering van de deeltijdse arbeid
1. Begripsbepaling en toepasselijke wetgeving
2. De soorten deeltijdse arbeid
3. De deeltijdse arbeidsovereenkomst
4. De bekendmaking van de deeltijdse roosters ("publicatieverplichting")
5. De minimale grenzen van de arbeidsduur voor deeltijdse werknemers
6. De loonbetaling aan deeltijdse werknemers
7. De gevolgen van tijdelijke vermindering van de arbeidsduur voor de opzegging
8. De sanctionering van de niet-naleving van de verplichtingen opgelegd door de Programmawet van 22 december 1989 
   
VI. De arbeidstijdbepalingen in het arbeidsreglement
1. Het toepassingsgebied van de Arbeidsreglementenwet 
2. De verplichte vermeldingen in verband met de arbeidstijd
   
VII. De moederschapsbescherming
1. De moederschapsbescherming in de Arbeidswet
2. De bepalingen inzake moederschapsbescherming in de wet van 14 december 2000
3. De bepalingen inzake moederschapsbescherming in het Rechtspositiebesluit voor provincie- en gemeentepersoneel
4. De bepalingen inzake moederschapsbescherming in het Rechtspositiebesluit OCMW-personeel
   
VIII. Bijzondere categorieën van werknemers
1. De telethuiswerkers
2. De ter beschikking gestelde werknemers
3. De werknemers met een PWA-arbeidsovereenkomst
4. De werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques
5. De minderjarige werknemers
6. De contractanten in loopbaanonderbreking 1/5 of 1/2
7. Vrijwilligers 
   
IX. De rol van de gemeente bij de aanvraag van de erkenning als "toeristisch centrum" als afwijking op het verbod van zondagsarbeid
   
X. De federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen: buitengewone prestaties en toeslagen
1. De weddebijslag van 11%
2. De werkroostertoeslagen in het attractiviteitsplan
3. De arbeidsduurvermindering voor oudere werknemers
   
XI. De wet van 12 december 2010 en de arbeidsduur van een aantal medische beroepen
1. Het toepassingsgebied van de wet van 12 december 2010
2. De maximale arbeidsduur
3. Werkroosters en tijdsregistratie
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Focus op personeel Focus op personeel 

hrmconnect HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor een mensvriendelijk en modern personeelsbeleid in de lokale besturen.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Eervolle onderscheidingen Eervolle onderscheidingen 
Praktische handleiding voor het aanvragen en toekennen van eervolle onderscheidingen

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Landtsheere Maureen
ISBN: 978 90 4960 858 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De tuchtprocedure in lokale besturen - Editie 2019 De tuchtprocedure in lokale besturen - Editie 2019 
De tuchtreglementering voor statutaire en contractuele personeelsleden

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Landtsheere Maureen, Blomme Franky, Gijsel Kenneth
ISBN: 978 90 4961 789 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De loopbaan in lokale besturen De loopbaan in lokale besturen 

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Kints Aanje, Leerman W., Vos P., Wustenberghs T.
ISBN: 978 90 496 1129 3
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig