Debiteurenbeheer van lokale besturen

Debiteurenbeheer
Auteur: Bobbaers K. , Horemans W. , Keirsmaekers A. , Minsart A. , Paulissen R. , Smet J. , Vermeiren L.
Publicatievorm:    Boek
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 654 0
Aantal bladzijden:200
Verschijningsjaar: 2019
Deel van reeks:    FinConnect , FinConnect > Financiën

Beschrijving

Wordt verwacht

Debiteurenbeheer kan omschreven worden als het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van de debiteuren van de organisatie. Aan debiteurenbeheer doen heeft als doel het zo efficiënt mogelijk opvolgen en invorderen van openstaande vorderingen. Drie basisprincipes hierbij zijn: ervoor zorgen dat er op tijd betaald wordt, met een zo klein mogelijk risico op niet-betaling en tegen zo min mogelijk inspanning.

Van oudsher is het een van de kerntaken van de financieel directeur om het debiteurenbeheer te organiseren. Twee van de belangrijkste competenties die hiervoor vereist zijn, zijn enerzijds een grondige kennis van de wet(telijke invorderingstechnieken) en anderzijds het maken van de juiste proceseconomische afwegingen.

Steeds meer gaan de financiële diensten van gemeente en OCMW samenwerken of worden één dienst. Hierbij is het de taak van de financieel directeur om één debiteurenbeheer uit te werken voor beide organisaties. Het is vaak niet evident om de specifieke knepen van de invordering die eigen zijn aan het OCMW (bijv. terugvordering leefloon of vorderingen in het kader van de onderhoudsplicht) of de gemeente (lokale belastingen) onder de knie te krijgen.

Bovendien wordt, zeker in deze moeilijke financiële tijden, verwacht dat de financieel directeur als CFO het maximum uit de openstaande vorderingen zo bedrijfseconomisch mogelijk zal innen.

Dit boek vormt het praktische instrument bij uitstek om u te helpen uw debiteurenbeheer uit te werken. Het is een must voor elke financiële dienst die wil excelleren in het beheer van zijn debiteurenportefeuille.

 

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FINCONNECT > FINANCIEN

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIEN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIEN?

 

Inhoudstafel

1. Debiteurenbeheer organiseren
1.1. Hoe ver reikt het begrip debiteurenbeheer
1.2. Een visie op debiteurenbeheer
1.3. Actoren en verantwoordelijkheden
1.4. Het combineren van debiteurenbeheer bij verschillende organisaties
1.5. Debiteurenbeheer als sluitstuk van het beleid
1.6. Kritische succesfactoren voor een goed debiteurenbeheer
 
2. Debiteurenbeheer in stappen(plannen)
2.1. Inleiding: soorten vorderingen
2.2. Fiscale vorderingen
2.3. Niet-fiscale vorderingen
2.4. De inning van (geringe) dagontvangsten door personeelsleden
2.5. Minnelijk invorderen en mogelijke drukkingsmiddelen
2.6. De gedwongen invordering
2.7. Toerekeningsregels voor betalingen
2.8. Praktijktips

3. Invorderingstechnieken
3.1. Invordering door subrogatie
3.2. Invordering door overdracht
3.3. Invordering door beslag
3.4. Invordering via bankrekening
3.5. Invordering in het kader van dwangtoezicht
3.6. Grensoverschrijdende invordering

4. Bijzondere aandachtspunten
4.1. Kasbeheer
4.2. Samenloop
4.3. De wettelijke hypotheek
4.4. Het afbetalingsplan
4.5. Uitstel van betaling
4.6. Schuldvergelijking
4.7. Intresten
4.8. Toerekening van betalingen
4.9. Uitvoering bij betwisting
4.10. Overlijden van de schuldenaar

5. De verjaring

6. Privacy issues
6.1. Welke regels zijn toepasselijk
6.2. Aangifteplicht
6.3. Algemene machtigingen
6.4. Gebruik van verzamelde gegevens

7. Rapporteren
7.1. Stakeholders informeren
7.2. Pro-actief communiceren
7.3. Positief communiceren
7.4. Enkele praktijkvoorbeelden ter inspiratie (bijv. grafiek van Luc)

8. Tips van de deurwaarder

9. Trefwoordenregister

10. Schematisch overzicht procedures

11. Index van rechtsfiguren en verwijzing naar rechtsleer

12. Modellen

 

 

 

Maakt deel uit van de reeks

FinConnect:online kennispunt financieel management FinConnect 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
FinConnect > Financiën: online kennispunt financiën FinConnect > Financiën 

Online kennispunt financiën

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

Gemeentefinanciën - Codex gemeentefinanciën Codex gemeentefinanciën 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , FinConnect > Financiën , FinConnect > Overheidsopdrachten
ISBN: 978 90 5753 443 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
De financieel beheerder van de gemeente De financieel beheerder van de gemeente 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Deplanter E.
ISBN: 978 90 4960 831 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Astaes J.
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Het beheer van het gemeentelijk patrimonium Het beheer van het gemeentelijk patrimonium 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Astaes J., Blockerije A., Ryckx J.
ISBN: 978 90 4961 100 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Juridische knelpunten 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Dankzij deze verzameling van handige boeken ontwijkt u de meest voorkomende valkuilen bij de afhandeling van juridische dossiers.

Patrimoniumbelastingen Patrimoniumbelastingen 

Deel van reeks: FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Astaes J.
ISBN: 978 90 4961 214 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij BBC 2020 Eerste hulp bij BBC 2020 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks
Auteur: Lombaert Stijn, Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 689 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten 
Editie 2019

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks
Auteur: Eeckhout Ann, Ottevaere Lotte, De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 743 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Inleiding tot het boekhouden conform de beleids- en beheerscyclus (BBC) Inleiding tot het boekhouden conform de beleids- en beheerscyclus (BBC) 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks
Auteur: Vanhee C.
ISBN: 978 90 4961 790 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig