Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau | Editie 2013

Interactie en samenwerking kerkfabriek - centraal kerkbestuur - gemeente

/
Auteur: Van Dooren B.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 851 4
Aantal bladzijden:140
Verschijningsjaar: 2013
Deel van reeks:    Religiopockets
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
35 EUR
28 EUR (2 - 6 stuks)
25 EUR (7 - 50 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
28 EUR
22 EUR (2 - 6 stuks)
20 EUR (7 - 50 stuks)
bestel
* U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen pockets voor de extra voordelige abonnementsprijs (incl. de handige verzamelmap).

Beschrijving

Het eredienstendecreet van 2004 had een grondige hertekening van de lokale structuren in petto. Met de laatste wijziging van het decreet in 2012 (inwerkingtreding in 2013 en 2014) werd er nogmaals, zij het minder ingrijpend, bijgestuurd. Hierdoor veranderen de verhoudingen tussen de hoofdrolspelers opnieuw, in het bijzonder voor wat de impact van het centraal kerkbestuur betreft. Ook de modaliteiten van het toezicht werden hierbij verder verfijnd. De gevolgen voor alle betrokken actoren zijn legio ...
 
In deze nieuwe en grondig bijgewerkte uitgave van de eerste Religiopocket gaat auteur Bart Van Dooren (adviseur Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Financiën en Personeel) in op de interactie en samenwerking tussen kerkfabriek, centraal kerkbestuur en gemeente. Hij staat specifiek stil bij de praktische implicaties van de wijzigingen in de regelgeving. Daarnaast belicht hij tal van andere definiërende elementen, waarbij hij de actuele evoluties nooit uit het oog verliest: het onderscheid tussen parochie en kerkfabriek, de uitwerking van het overlegmodel, de verschillende soorten afsprakennota's, de verschillende vormen die het toezicht aanneemt, …
 

Lees hier de eerste pagina's van "Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau".

 

Inhoudstafel

 1. Inleiding 
 1.1. Wat is de parochie? 
 1.2. Wat doet de parochie? 
 1.3. Wat is de kerkfabriek? 
 1.4. Wat doet de kerkfabriek? 
 1.5. Wat is het centraal kerkbestuur? 
 1.6. Wat doet het centraal kerkbestuur? 
 1.7.
Wat doet de gemeente? 
 2. Overleg en afspraken 
 2.1. Wie overlegt en wanneer? 
 2.2. Waarover moet overlegd worden? 
 2.3. Praktische aandachtspunten 
 2.4. De rol van het centraal kerkbestuur 
 2.5. Verschillende soorten afspraken 
 2.6. Mogelijke afspraken 
 2.7.
Formulering van de afspraken 
 3. Bijzondere topics 
 3.1. Een lokale kalender 
 3.2. Wijzigingen van de planning 
 3.3. De cijfers van het meerjarenplan (en de budgetten) 
 3.4. De "verplichte" en "facultatieve" uitgaven 
 3.5. De kosten van het centraal kerkbestuur 
 3.6. De samenwerking met gemeentelijke diensten 
 3.7. De delegatie van overheidsopdrachten
 3.8. De timing van de investeringen 
 3.9. De financiering van de investeringen 
 3.10. De reserves van de kerkfabriek 
 3.11. Terbeschikkingstelling van personeel door centraal kerkbestuur
 3.12. De pastorie
 3.13. Onderscheid kerkfabriek - parochie 
 3.14. Eigendomskwesties 
 3.15.
Rol van de bisschoppelijke overheid 
 4. Formele procedures 
 4.1. Procedure meerjarenplan 
 4.2. Procedure budget 
 4.3. Procedure jaarrekeningen 
 4.4. Procedure van algemeen toezicht 
 4.5. Gemeentegrensoverschrijdende kerkfabrieken 
 4.6.
Gewestgrensoverschrijdende kerkfabrieken 
 Bijlage I: Mogelijke afspraken 
 Bijlage II: Voorbeeld van een kalender 
 
 

Maakt deel uit van de reeks

Aanverwante producten:

Religiopockets Religiopockets - Abonneer u hier!  
... En geniet talrijke voordelen.

Religiocodex Religiocodex - Editie 2013 
Wetboek voor de rooms-katholieke eredienst

Auteur: Van Dooren B.
ISBN: 978 90 4960 885 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje penningmeester Zakboekje penningmeester 
Gids voor de boekhouding van de kerkfabriek

ISBN: 978 90 4960 735 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn Religiopocket 3 - Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn | Editie 2015 
Budget, meerjarenplan en planningswijzigingen

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Waeyaert S., Van Grasdorff M.
ISBN: 978 90 4961 248 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Lenaers J., De Pagie J.
ISBN: 978 90 4960 850 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: investeringen van A tot Z Religiopocket 2 - Erediensten: investeringen van A tot Z | Editie 2015 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 209 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten | Editie 2018 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 666 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje centraal kerkbestuur Zakboekje centraal kerkbestuur 

Auteur: Vertriest R., Van Dooren B., Van den Storme J., Zutterman T.
ISBN: 978 90 4961 121 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiosoft: boekhoudsoftware voor besturen van de eredienst Religiosoft 

Publicatievorm: Online
Religiopoint: toegankelijke software voor een eenvoudige administratie Religiopoint 

Publicatievorm: Online
Kerkfabrieken in Vlaanderen Kerkfabrieken in Vlaanderen 
Een erfenis van Napoleon voor de toekomst

Auteur: (ed.) Van Dooren B.
ISBN: 978 90 4961 240 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 7 Religiopocket 7 - Onroerend erfgoed 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren B., Van Damme M., Verloove C.
ISBN: 978 90 4961 589 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 8 Religiopocket 8 – Veiligheidszorg voor parochiekerken 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Danckers Jonas, Stevens Dimitri , Olbrechts Anne-Cathérine
ISBN: 978 90 4961 722 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 9 - Erediensten: vrijwilligers Religiopocket 9 - Erediensten: vrijwilligers 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Matheï Steven, Giagnacovo Raf
ISBN: 978 90 4961 736 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig