Bevolking - Registratie/Getuigschriften en uittreksels

Editie 2018

Bevolking registratie getuigschriften en uittreksels
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 656 4
Aantal bladzijden:148
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
58 EUR
56 EUR (2 - 5 stuks)
54 EUR (6 - 10 stuks)
52 EUR (11 - 50 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
49 EUR
47 EUR (2 - 5 stuks)
45 EUR (6 - 10 stuks)
43 EUR (11 - 50 stuks)
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Burgers kunnen bij hun gemeente terecht om volgende zaken officieel te laten registreren: 

 • De laatste wilsbeschikking die omschrijft waar en hoe men begraven wenst te worden; 
 • De wettelijke samenwoning; 
 • De orgaandonatie; 
 • De wens tot het verkrijgen van euthanasie; 
 • De verandering van geslacht;

Het deel “Registratie” van deze publicatie geeft uitleg over wat geregistreerd moet worden en hoe de registratie in het rijksregister wordt uitgevoerd.

Deel twee van deze publicatie leert u alles over de getuigschriften en uittreksel die gemeentebesturen afleveren. Naast de afgifte van de klassieke documenten: 

 • bewijs van nationaliteit; 
 • getuigschrift van woonst; 
 • samenstelling van het gezin; 
 • bewijs van leven

verneemt u ook alles over hoe een document eensluidend wordt verklaard en hoe het wettigen van de handtekening gebeurt. Ook de afgifte van “personenlijsten” en de daaraan gekoppelde privacywetging komt hier aan bod.

Als afsluiter: de delegatie van de bevoegdheid van de burgemeester.

 

 

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > BEVOLKING

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > BEVOLKING?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > BEVOLKING?

 


Inhoudstafel

REGISTRATIE

Hoofdstuk 1. Wijze van lijkbezorging en rituelen

 1. Wettelijk kader
 2. Wat is een laatste wilsbeschikking?
 3. Wat is lijkbezorging?
 4. Wat is een uitvaartcontract?
 5. Vormen van lijkbezorging
 6. Wijzen van lijkbezorging
 7. Keuze van ritueel van de uitvaartplechtigheid
 8. De verklaring
 9. Conflicten
 10. Registratie in het rijksregister

Hoofdstuk 2. Wettelijke samenwoning

 1. Wettelijk kader
 2. Feitelijk samenwonen
 3. Wettelijk samenwonen
 4. Procedure
 5. Rechten en plichten bij wettelijke samenwoning
 6. Einde wettelijke samenwoning
 7. Juridische verschillen tussen trouwen, ongehuwd samenwonen en wettelijke samenwoning
 8. Erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende

Hoofdstuk 3. Wegnemen en transplanteren van organen

 1. Wettelijk kader
 2. Algemene bepalingen
 3. Wegneming bij levenden
 4. Wegneming na overlijden

Hoofdstuk 4. Euthanasie

 1. Wettelijk kader 
 2. Omschrijving 
 3. Voorwaarden waarbij euthanasie mag toegepast worden 
 4. Actueel verzoek 
 5. De wilsverklaring 
 6. Taak van de geneesheer 
 7. Taak van het gemeentebestuur 
 8. Taak van FOD Volksgezondheid 
 9. Vragen rond euthanasie 
 10. De negatieve wilsverklaring 
 11. De LEIFkaart

Hoofdstuk 5. De geslachtsverandering

 1. Principe
 2. Algemene procedure
 3. Procedure voor minderjarigen
 4. Aangifte van geslachtsaanpassing
 5. Registratie in het rijksregister

DE REGISTRATIE – BIJLAGEN

GETUIGSCHRIFTEN EN UITTREKSELS

Hoofdstuk 1. Recht op toegang

 1. Wettelijke kader
 2. Het recht op toegang en de privacycommissie
 3. Procedure uitoefenen recht op toegang tot persoonsgegevens
 4. Recht op toegang tot de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister
 5. Raadpleging met de elektronische identiteitskaart
 6. Raadpleging van de registers
 7. Genealogische opzoekingen door particulieren
 8. Openbaarheid van bestuur
 9. Recht op inzage door de gemeenteraadsleden

Hoofdstuk 2. Recht op verbetering

 1. Wettelijke kader
 2. Recht op verbetering en de Privacycommissie
 3. Recht op verbetering in de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister
  Procedure

Hoofdstuk 3. Afgifte van uittreksels/attesten/personenlijsten die aan de hand van die registers zijn opgemaakt

 1. Wettelijk kader
 2. De privacywet
 3. Koninklijk Besluit van 16 juli 1992
 4. Het verstrekken aan derden van personenlijsten uit de registers
 5. Afgifte van uittreksels of getuigschriften op vraag van de burger zelf
 6. Afgifte van uittreksels of getuigschriften op vraag van een andere
 7. Gegevens op het uittreksel
 8. Vermelding van het rijksregisternummer
 9. Klassieke documenten
 10. Attest van erfopvolging
 11. Eensluidend verklaren van documenten
 12. Mededeling van informatiegegevens die in het gemeentelijk wachtregister zijn opgenomen
 13. Wettigen handtekening
 14. Aanvragen van een token
 15. Delegatie
 16. Gebruik van het gemeentezegel

GETUIGSCHRIFTEN EN UITTREKSEL – BIJLAGEN

Maakt deel uit van de reeks

Oranjeconnect OranjeConnect 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijk online portaal.

Publicatievorm: Online
OranjeConnect > Bevolking OranjeConnect > Bevolking 

Alle kennis voor en door de dienst Bevolking, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online module.

Publicatievorm: Online
Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek

Aanverwante producten:

De bevolkingsregistratie Bevolking - De bevolkingsregistratie 
Editie 2018

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4961 657 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking - wonen Bevolking - Wonen 
Editie 2018

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4961 655 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking 2: Rijksregister Bevolking 2: Rijksregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4960 074 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Bevolking 4: Codex bevolking Bevolking 4: Codex Bevolking 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Duquaine J.M.
ISBN: 978 90 4960 583 4
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Losbladig
Bevolking 5: Codex verkiezingen Bevolking 5: Codex Verkiezingen 

Deel van reeks: MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking , OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
ISBN: 978 90 5753 402 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Bevolking - Strafregister Bevolking - Het strafregister 
Nieuwe regels voor het beheer van het gemeentelijk strafregister

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vits Mark
ISBN: 978 90 4961 531 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij bevolking 2017 Eerste hulp bij Bevolking 
Editie 2017

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Holvoet Greta
ISBN: 978 90 4961 548 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Loketboek Bevolking Loketboek Bevolking 
Editie 2019

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo, Vercammen Inge
ISBN: 978 90 4961 751 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Identiteitsdocumenten Bevolking - Identiteitsdocumenten 
Editie 2018

Deel van reeks: OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4961 669 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Loketboek Strafregister Loketboek Strafregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4961 677 9
Publicatievorm: Online