Loketboek Bevolking

Editie 2019

Loketboek Bevolking
Auteur: Vankrunckelsven Ludo , Vercammen Inge
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 751 6
Aantal bladzijden:154
Verschijningsjaar: 2019
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
75 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
65 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

In het "Loketboek Bevolking" overlopen auteurs Inge Vercammen en Ludo Vankrunckelsven stap voor stap iedere handeling die u moet uitvoeren om een dossier van a tot z af te handelen. Daarbij beschrijven zij de meest voorkomende situaties. Talrijke modellen benadrukken het praktijkgerichte karakter van deze handige gids.

Hoe behandelt u ...

... de inschrijving van een in het buitenland geboren Belg die zich voor het eerst in België komt vestigen?
... de aanvraag van een referentieadres?
... de registratie van orgaandonatie?
... de ouderlijke reistoelating voor minderjarigen?
... de aanvraag tot wettiging van een handtekening?
... de aanvraag voor een identiteitskaart volgens dringende procedure?

Het zijn maar enkele van de vele concrete vragen die de auteurs uiteenzetten. Elke stapgsgewijze procedure eindigt met een heldere samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten en van de vragen die u zichzelf moet stellen.

En naar goede gewoonte houdt deze nieuwste editie van het "Loketboek Bevolking" natuurlijk rekening met de meest recente (juridische) wijzigingen en ontwikkelingen.

Samen met “Eerste hulp bij Bevolking” mag dit handige boekje niet op uw bureau ontbreken.

  

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > BEVOLKING

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > BEVOLKING?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > BEVOLKING?

 


Inhoudstafel

1. Wonen
a. Aankomst uit andere gemeente
b. Aankomst uit het buitenland van een Belg die ooit al in het Rijksregister was ingeschreven
c. Adresverandering binnen de gemeente
d. Ambtshalve inschrijving
e. Ambtshalve schrapping
f. Inschrijving minderjarigen
g. Referentieadres
h. Tijdelijke afwezigheid
i. Vertrek naar het buitenland
2. Registratie
a. De laatste wilsbeschikking
b. Wegneming na overlijden
3. Uittreksels en attesten
a. Afgifte van uittreksels en attesten
b. Het verstrekken aan derden van personenlijsten uit de registers
c. Eensluidend verklaren van documenten
d. Reistoelating voor minderjarigen
e. Wettigen handtekening
4. Identiteitsdocumenten
a. Aanvraag van de elektronische identiteitskaart
b. Aflevering van de elektronische identiteitskaart
c. De Kids-ID - aanvraag
d. De Kids-ID - activering en aflevering
e. Het paspoort en reisdocument
f. De voorlopige identiteitskaart van Belg
5. Modellen
a. Model 2 - Adreswijziging
b. Model 2bis - Interne adreswijziging
c. Model 3 - Kennisgeving van inschrijving
d. Model 4 - Bewijs van niet-inschrijving
e. Model 5 - Overmaken persoonlijk dossier
f. Model 5bis - Ontvangstbewijs persoonlijk dossier en 5bis - Ontvangstbewijs persoonlijk dossier
g. Model 6 - Vraag toezending model 3
h. Model 7 - Afschrift/uittreksel akte van de burgerlijke stand
i. Model 8 - Bewijs afvoering naar het buitenland
j. Model 8bis – Model voor intern gebruik in de gemeente inzake de afgifte van een vertrek naar het buitenland en het onderzoek betreffende dat eigenlijke vertrek
k. Model 9 - Mededeling beslissing niet-inschrijving
l. Aanvraag om een voorlopige identiteitskaart
m. Aanvraag om een voorlopig identiteitsbewijs
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijk online portaal.

Publicatievorm: Online
OranjeConnect > Bevolking	OranjeConnect > Bevolking 

Alle kennis voor en door de dienst Bevolking, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online module.

Publicatievorm: Online
Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek

Aanverwante producten:

Bevolking 2: Rijksregister Bevolking 2: Rijksregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4960 074 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Bevolking 4: Codex bevolking Bevolking 4: Codex Bevolking 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Duquaine J.M.
ISBN: 978 90 4960 583 4
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Losbladig
Bevolking 5: Codex verkiezingen Bevolking 5: Codex Verkiezingen 

Deel van reeks: MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking , OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
ISBN: 978 90 5753 402 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Bevolking - Strafregister Bevolking - Het strafregister 
Nieuwe regels voor het beheer van het gemeentelijk strafregister

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vits Mark
ISBN: 978 90 4961 531 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij bevolking 2017 Eerste hulp bij Bevolking 
Editie 2017

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Holvoet Greta
ISBN: 978 90 4961 548 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Loketboek rijbewijs Loketboek Rijbewijs 
Editie 2019

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Wouters K.
ISBN: 978 90 4961 794 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
OranjeConnect > Bevolking	OranjeConnect > Bevolking 

Alle kennis voor en door de dienst Bevolking, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online module.

Publicatievorm: Online
Bevolking - De bevolkingsregistratie Bevolking - De bevolkingsregistratie 
Editie 2020

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking
Auteur: Vankrunckelsven Ludo, Klompers Cindy
ISBN: /
Publicatievorm: Online
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking - Wonen Bevolking - Wonen 
Editie 2020

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo, Klompers Cindy
ISBN: /
Publicatievorm: Online
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking - Registratie getuigschriften en uittreksels Bevolking - Registratie/Getuigschriften en uittreksels 
Editie 2020

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo, Klompers Cindy
ISBN: /
Publicatievorm: Online
Kenmerken: Vastbladig
Loketboek Strafregister Loketboek Strafregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4961 677 9
Publicatievorm: Online