Hypotheek, Voorrechten en Pand

Hypotheek, Voorrechten en Pand
Auteur: Horemans Joren
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1948 0
Aantal bladzijden:66
Verschijningsjaar: 2024
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending:
39 EUR
bestel

Beschrijving

Debiteurenbeheer is een van de kerntaken van een financieel directeur bij een lokaal 
bestuur. In dit kader staat er een toolkit ter beschikking in de vorm van wettelijk omschreven invorderingsprocedures.
De invorderingsmogelijkheden zijn de voorbije decennia drastisch gewijzigd. Het klassieke landschap van gemeentebelastingen en retributies werd uitgebreid met GAS-boetes, schadedossiers, dwangsommen, procedurekosten, enzovoort.


Voor de inning van achterstallige gemeentebelastingen, GAS-boetes, LEZ-boetes, 
procedurekosten, enzovoort is er een uitvoerbare titel voorhanden en moet deze niet via een rechtbank worden bekomen.

Voor andere vorderingen kan de financieel directeur verder uitvoeren aan de hand van de uitvoerbare titel die door het vonnis werd bekomen. Deze laatste vallen buiten de scope van dit handboek.


Vooral voor openstaande, onbetwiste, opeisbare niet-fiscale vorderingen zonder uitvoerbare titel (facturen van een gemeente of OCMW) werden de invorderingsmogelijkheden sterk uitgebreid met de komst van het dwangbevel zoals opgenomen in artikel 94 van het gemeentedecreet  (31/8/2005) en artikel 92 van het OCMW-decreet (19/12/2008), en later samengebracht in  artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur (15/2/2018).


Dit roept talrijke praktische en juridische vragen op, zoals: Wat zijn zekere, onbetwiste en opeisbare vorderingen? Hoe passen we dit nu in de praktijk toe? Wat betekent een uitvoerbaarverklaring? Hoe maken we zo’n dwangbevel en wat moet er allemaal vermeld worden?
Wat zijn de formele vormvereisten? Wat zijn de gevolgen van de betekening van het dwangbevel? Enzovoort.
Dit boek schetst de ruime problematiek van de dwangbevelen en geeft antwoorden op tal van vragen rond de uitvoering hiervan.

 

FinConnect, dat is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.
 

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

 

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De hypotheek
2.1  Begrip
2.2 Soorten hypotheken
2.2.1 Conventionele hypotheek
2.2.2 Wettelijke hypotheek van het OCMW
2.2.3 Wettelijke hypotheek van de Schatkist
2.2.4 Wettelijke hypotheek van het Vlaams Gewest
2.3 Waarop kan een hypotheek gevestigd worden
2.3.1 Toebehoren en verbeteringen van het gehypothekeerde goed
2.4 Gewaarborgde schuldvordering
2.4.1 Toebehoren en interesten van de gewaarborgde schuldvordering
2.5 Accessoir karakter
2.6 Duur
2.7 Specialiteitsbeginsel
2.8 Publiciteit
2.8.1 Inschrijving van de hypotheek
2.8.2 Raadspleging van de registers van de inschrijvingen
2.8.3 Gevolgen van de inschrijving
2.8.4 Geldigheidstermijn van de inschrijving
2.9 Gevolgen van de hypotheekvestiging
2.9.1 Rechten van genot, gebruik en beschikking
2.9.2 Recht van voorrang
2.9.3 Volgrecht
2.9.4 Zorgplicht en inspectierecht
2.9.5 Beschadiging of tenietgaan
2.10 Bijzondere figuren
2.10.1 Hypotheekbelofte
2.10.2 Hypothecaire volmacht
2.11 Doorhaling van de hypotheek
2.12 Uitwinning van de hypotheek
2.12.1 Gehypothekeerde goed bevindt zich in het vermogen van de schuldenaar
2.12.2 Gehypothekeerde goed bevindt zich niet in het vermogen van de schuldenaar
2.13 Praktische knelpunten
2.13.1 Faillissement
2.13.2 Gerechtelijke reorganisatie
2.13.3 Collectieve schuldenregeling
Hoofdstuk 3. Voorrechten
3.1 Begrip
3.2 Soorten voorrechten
3.2.1 Voorrecht van de Schatkist
3.2.2 Voorrecht van het Vlaams Gewest
3.3 Gewaarborgde schuldvordering
3.4 Accessoir karakter
3.5 Gevolgen van het voorrecht
3.5.1 Recht van voorrang
3.5.2 Volgrecht
3.5.3 Zakelijke subrogatie
3.5.4 Bewerking
3.5.5 Deelbare karakter
3.5.6 Rang van het voorrecht
3.6 Uitwinning
3.7 Praktische knelpunten
Hoofdstuk 4. Het pand
4.1 Begrip
4.2 Soorten pand
4.3 Pandovereemkomst
4.4 Waarop kan het pand gevestigd worden?
4.5 Gewaarborgde schuldvordering
4.6 Accessoir karakter
4.7 Duur van de pandovereemkomst
4.8 Specialiteitsbeginsel
4.9 Zakelijke subrogatie
4.10 Herverpanding
4.11 Publiciteit
4.11.1 Registratie van het pandregister
4.11.2 Raadpleging van het pandregister
4.11.3 Gevolgen van de publiciteit
4.11.4 Geldigheidstermijn van een registratie in het pandregister
4.12 Gevolgen van de pandovereemkomst
4.12.1 Ondeelbaarheid
4.12.2 Gebruiksrecht
4.12.3 Verwerking
4.12.4 Zorgplicht
4.12.5 Inspectierecht
4.12.6 Volgrecht
4.12.7 Segregatieplicht
4.12.8 Inningsrecht
4.13 Uitwinning
4.13.1 Uitwinningsprocedure
Hoofdstuk 5. Conclusie
Hoofdstuk 6. Bibliografie
6.1 Rechtspraak
6.2 Rechtsleer