Religiopoint

Religiopoint: toegankelijke software voor een eenvoudige administratie
Publicatievorm:    Online
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw) *
245 EUR
bestel
* Abonnement op jaarbasis. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor opéénvolgende periodes van telkens één jaar. U kunt uw abonnement makkelijk schriftelijk opzeggen, doch ten vroegste op de eerste verjaardag van het contract. De opzegging heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de daaropvolgende periode (in dit geval blijft u ook gehouden tot betaling van de factuur die betrekking heeft op de laatst lopende periode).

Beschrijving      
Met religiosoft bieden we de penningmeester al enkele jaren een helpende hand. Met religiopoint doen we voortaan hetzelfde voor de secretaris en de voorzitter.

Religiopoint is immers een onmisbaar online werkinstrument bij de uitvoering van elke belangrijke administratieve taak. Daarbij streeft religiopoint – in het verlengde van religiosoft – een dubbel doel na. Enerzijds vereenvoudigt het programma de taak van de leden van de kerkfabrieken, anderzijds rolt het een efficiëntere manier van werken tussen alle betrokken bestuursniveaus: kerkfabrieken, CKB’s, bisdommen, gemeenten en provincies.

Met religiopoint kiest u voor:

 • Eenvoud
  Enkele muisklikken volstaan voor de opvolging van een dossier. Bovendien ontvangt ieder bestuursniveau meteen dezelfde documenten.
 • Efficiënt beheer
  Dankzij een digitaal archief dat altijd en overal raadpleegbaar is, gaat geen enkel document nog verloren.
 • Gebruiksgemak
  Een geïntegreerde koppeling met religiosoft zorgt voor een snelle en eenvoudige digitale indiening van financiële documenten.
 • Uitgebreide informatie
  Met enkele muisklikken kunt in de online bibliotheek een waaier van (model)documenten raadplegen. Bovendien kunt u er terugvallen op alle relevante wetgeving.

 

Gedaan met die papierberg, dure inktpatronen en postzegels ...
Gedaan met de verspilling van uw kostbare tijd ...
Gedaan met overvolle archiefkasten ...
Met religiopoint kiest u op elk vlak voor een fikse besparing

 


Aanverwante producten:

Religiocodex Religiocodex - Editie 2013 
Wetboek voor de rooms-katholieke eredienst

Auteur: Van Dooren B.
ISBN: 978 90 4960 885 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
/ Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau | Editie 2013 
Interactie en samenwerking kerkfabriek - centraal kerkbestuur - gemeente

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren B.
ISBN: 978 90 4960 851 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: investeringen van A tot Z Religiopocket 2 - Erediensten: investeringen van A tot Z | Editie 2015 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 209 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn Religiopocket 3 - Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn | Editie 2015 
Budget, meerjarenplan en planningswijzigingen

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Waeyaert S., Van Grasdorff M.
ISBN: 978 90 4961 248 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten | Editie 2018 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 666 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Lenaers J., De Pagie J.
ISBN: 978 90 4960 850 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Groote M., Rommel R.
ISBN: 978 90 4960 945 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiosoft: boekhoudsoftware voor besturen van de eredienst Religiosoft 

Publicatievorm: Online
Zakboekje centraal kerkbestuur Zakboekje centraal kerkbestuur 

Auteur: Vertriest R., Van Dooren B., Van den Storme J., Zutterman T.
ISBN: 978 90 4961 121 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zakboekje penningmeester Zakboekje penningmeester 
Gids voor de boekhouding van de kerkfabriek

ISBN: 978 90 4960 735 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 7 Religiopocket 7 - Onroerend erfgoed 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren B., Van Damme M., Verloove C.
ISBN: 978 90 4961 589 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 8 Religiopocket 8 – Veiligheidszorg voor parochiekerken 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Danckers Jonas, Stevens Dimitri , Olbrechts Anne-Cathérine
ISBN: 978 90 4961 722 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig