Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten

Vigerende regels voor Vlaamse provincies en lokale besturen

Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten
Auteur: David Beirens
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:978-90-496-1974-9
Aantal bladzijden:490
Verschijningsjaar: 2023
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl.btw | gratis verzending)
139 EUR
bestel
Prijs meerdere exemplaren (incl. btw | gratis verzending)
109 EUR (5 - 99 stuks)
bestel

Beschrijving

Openbare besturen zijn onderworpen aan een uitgebreide en complexe regelgeving voor wat het bewaren en archiveren van documenten betreft. Bovendien is door de onophoudelijke digitale transformatie de praxis van de edele kunst van het intelligent bijhouden en archiveren van bestuursdocumenten meer dan ooit in beweging. Wat moet bewaard worden en hoe doe je dat nu het best? Digitaal, papier of andere drager? Welke termijnen zijn van toepassing? Wat met het overdragen van archieven? En hoe ga je te werk voor het opschonen?

Met dit monumentale handboek op maat van Vlaamse lokale besturen en provincies geschreven door David Beirens, het voorwoord heeft van niemand minder dan Karel Velle, algemeen rijksarchivaris. David Beirens brengt licht in het archiefgebeuren en biedt gericht advies om inzichtelijk en duurzaam de lijnen uit te zetten: regelgeving, bevoegdheden, audit, digitaal archiveren, archiefaccommodatie, … geen aspect blijft onaangeroerd.

De uitgebreide index met verwijzingen naar alle relevante randnummers staat garant voor een vlotte consultatie en de tekst werd gericht doorspekt met uitgebreide verwijzingen naar online bronnen en nadere lectuur, voor wie zich nog verder wil verdiepen in specifieke topics.

 

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1

Wat is een archief?

23

Hoofdstuk 2

Nut van het archief

27

Hoofdstuk 3

Bevoegde regelgever

50

Hoofdstuk 4

Wie is voor wat bevoegd binnen het bestuur?

55

Hoofdstuk 5

Schonen en selecteren voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten

N.v.t.

Hoofdstuk 6

De rechtsnormen inzake archivering

67

Hoofdstuk 7

De interne en externe audit van het archiefbeheer

125

Hoofdstuk 8

Toezicht en archieven

133

Hoofdstuk 9

Een beheersplan voor conservering en ontsluiting

135

Hoofdstuk 10

De dragers

137

Hoofdstuk 11

Digitaal archiveren en ontsluiten

171

Hoofdstuk 12

Factoren die archieven negatief beïnvloeden

287

Hoofdstuk 13

Beschermende maatregelen voor een archief

317

Hoofdstuk 14

Archiefaccommodatie

335

Hoofdstuk 15

Hoe verhuis ik een archief?

339

Hoofdstuk 16

Overbrenging van archieven naar het Rijksarchief

341

Hoofdstuk 17

Inkanteling van het OCMW in de gemeente: aandachtspunten voor het beheer van het archief van die rechtspersonen in het kader van gegevensbescherming

343

Hoofdstuk 18

Archief en genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand: de toegang tot de gegevens afgebakend

355

-

Nuttige webpagina's

361

-

Glossarium en gebruikte afkortingen

363

-

Zakenregister

443

-

Nuttige adressen

479

-

Overzicht wetgeving relevant met betrekking tot archiveren

481

Producten binnen deze reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

Deel van reeks: (Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen , Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten , Het college van burgemeester en schepenen

Aanverwante producten:

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

Deel van reeks: (Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen , Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten , Het college van burgemeester en schepenen