Individu zkt. gemeenschap (of was het omgekeerd?)

Over politiek denken en handelen in de open samenleving

Individu zkt. gemeenschap
Auteur: De Corte J.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1994 7
Aantal bladzijden:128
Verschijningsjaar: 2024
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
45 EUR
bestel

Beschrijving

Als gemeenschap bouwen we samen een collectieve bedding waarbinnen alle individuen mogen floreren. Zo krijgen we als burger in de open samenleving de nodige inspraak, worden onze rechten en vrijheden beschermd en genieten we via herverdeling in het sociaal beleid ook mee van de welvaart die wordt gecreëerd.
Maar wie vandaag rond zich kijkt, ziet ook snel het borrelend onbehagen, zowel vanuit een democratisch, economisch als sociaal perspectief. Velen ervaren een vorm van kwetsbaarheid en uitsluiting of stellen vast dat ze niet altijd voldoende gezien of gehoord worden.
In dit boek staat het politiek denken en handelen centraal. Het gaat over alle praktijken die bijdragen aan het publieke meningsverschil over hoe we die collectieve bedding inrichten en alle individuen een volwaardige plaats in de gemeenschap laten innemen.
De negen praktijkverhalen vormen het kloppende hart van dit boek. Omdat pasklare antwoorden uiteraard niet mogelijk zijn, reiken we vooral een taal en kapstokken aan om het proces van gemeenschapsvorming beter te begrijpen en aan te vliegen. De verhalen zijn dus tegelijk een open uitnodiging voor de lezer om ook zelf de vertaalslag te maken naar de eigen situatie of praktijk.
Want op haar beurt floreert ook de gemeenschap vooral dankzij de vele kleine en grote inspanningen van al diegenen die er deel van (willen) uitmaken.


Schrijf u in op de nieuwsbrief "Welzijn en zorg | VIEWZ".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

 

Inhoudstafel

WOORD VOORAF
INDIVIDU EN GEMEENSCHAP
I. De pijlers van de open samenleving
1. De liberale democratie
2. De vrijemarkteconomie
3.  De welvaartsstaat
II. Politiek denken en handelen
1. De brandstof in de machinekamer
2. Een zichtbare strijd met een open einde
3. Over vijanden en tegenstanders
4. Shhhhht … hier rijpt de gemeenschap
III. Verhalen
A. Publiek kapitaal
1. Een overheid zonder smoel en hart?
2. We houden allemaal van Sinterklaas
3. Al eens gedacht aan collectieve voorzieningen?
B.  Berichten uit de frontlinie
1. Zinvol handelen
2.  Leve de bureaucratie?!
3. Uitvoerder of medevormgever van het sociaal beleid?
4.  Over sociaal werkers in het OCMW
C.  Werken aan toegankelijkheid
1. Drempels in alle maten en gewichten
2. Ervaringsdeskundigheid
3. Een dag aan het overheidsloket
D. Wie betaalt de rekening?
1. Een doodnormaal gezin … met schulden
2. Ontmanteling van een pervers verdienmodel
3. De valkuilen van de gerechtelijke procedure
4. De focus op preventie
E.  De nachtopvang
1. Een noodzakelijk vangnet
2.  Poortwachter?
3. Over de stok achter de deur in sociaal beleid
F.  Een recht op behoorlijke huisvesting
1. Van private huurmarkt tot sociale huisvesting
2.  De coöperatieve logica
3. Er was eens een klein huisje in de rand van Gent
G. Niet gezien, niet gehoord
1. Iedereen middenklasser?
2. Weg met de elite!
3. Iedereen populist?
4. De campagne ‘Ieders Stem Telt’
H. Hele hesjes
1. Disproportioneel gestraft … voor de goede zaak
2. De strategie van de disruptie
3. De lokroep van de zijlijn
4. Flirten met de grenzen van burgerlijke ongehoorzaamheid
I.  Cocreatie
1. 't Is voor mekaar
2. Creatief met leegstand
SLOTBESCHOUWINGEN
REFERENTIES

Aanverwante producten:

Deskundig begeleiden van ouderen Deskundig begeleiden van ouderen 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Van Assche Lies, Van de Ven Luc
ISBN: 978 90 496 1926 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eenzaamheid bij ouderen Eenzaamheid bij ouderen 
Een analyse op basis van 18 jaar ouderenbehoefteonderzoeken in Vlaanderen

Deel van reeks: VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: De Witte N., Verté D.
ISBN: 978 90 496 1953 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Intervisie met impact Intervisie met impact 
Effectiever van elkaar leren

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: A-Tjak J., Seys A.
ISBN: 978 90 4961 630 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Kleine Gids voor Dementie - editie 2019 Kleine gids voor dementie 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Lamers H., Lemey Lieve, Mevesen B., Okerman G., van den Ameele J., Berdai Chaouni S.
ISBN: 978 90 4961 787 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: van den Ameele Hans, De Bie Jef, Bervoets Chris, De Witte Andy, Lemey Lieve
ISBN: 978 90 496 1890 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Met hart en ziel, en veel nuchter verstand Met hart en ziel, en veel nuchter verstand 
31 verhalen van OCMW-maatschappelijk werkers

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: De Baere Guido
ISBN: 978 90 496 1882 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Op stap met de roze bril Op stap met de roze bril 
Oplossingsgericht spel voor ouderenzorg

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Hurlebusch Amra
ISBN: 978 90 496 1756 1
Publicatievorm: Boek
Oud en digitaal: realiteit of utopie? Oud en digitaal: realiteit of utopie? 
Een analyse op basis van 18 jaar ouderenbehoefteonderzoeken in Vlaanderen

Auteur: De Witte N., Verté D., Vercruyssen A., Campens J.
ISBN: 978 90 496 1986 2
Publicatievorm: Boek
Psychosociaal welzijn op de werkvloer Psychosociaal welzijn op de werkvloer 
Wat betekent de vernieuwde "pestwet" voor de publieke sector?

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Van Lancker S.
ISBN: 978 90 4961 345 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Cover Sociale Landkaart Sociale Landkaart 
Uw gids bij sociale rechten en voorzieningen

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Publicatievorm: Online in Connect
Te mooi om (niet) waar te zijn Te mooi om (niet) waar te zijn 
Klantgericht organisatieontwerp in social profit

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Vandooren Tom
ISBN: 978 90 4961 642 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Tobit | Levensvragen voor ouderen Tobit | Levensvragen voor ouderen 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Van Ooteghem Liselotte, Vanlaere Linus
ISBN: 978 90 496 1419 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig