Vreemdelingen - Gezinshereniging

Artikels 10 en 40 van de Wet van 15/12/80. Bevoegdheden, procedures en administratieve praktijk

Vreemdelingen - Gezinshereniging
Auteur: Delforge J.F. , Costermans R.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 441 6
Aantal bladzijden:177
Verschijningsjaar: 2016
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
48 EUR
46 EUR (2 - 5 stuks)
44 EUR (6 - 10 stuks)
42 EUR (11 - 50 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
39 EUR
37 EUR (2 - 5 stuks)
35 EUR (6 - 10 stuks)
33 EUR (11 - 50 stuks)
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Deze uitgave beantwoordt al uw vragen over “Gezinshereniging / Artikels 10 en 40 van de Wet van 15/12/1980”. Zowel de wetgevende en reglementaire teksten als de administratieve praktijk aangaande gezinshereniging komen duidelijk gestructureerd aan bod.

Of het nu gaat om de gezinshereniging in functie van een onderdaan van de E.E.R., in functie van een Belgische onderdaan of nog tussen niet-E.E.R. onderdanen: alle belangrijke procedures en aandachtspunten worden uitvoerig uitgelegd.

Sedert 1 september 2015 is een aantal bevoegdheden van de verschillende bureaus van de Dienst Vreemdelingenzaken herverdeeld. Het bureau Gezinshereniging krijgt hierdoor het beslissingsrecht over aanvragen tot verblijf dat het voordien niet had.

Deze nieuwste editie van "Vreemdelingen - Gezinshereniging" beschrijft wat er precies veranderd is en zet de procedures, die bij deze aanvragen horen, helder uiteen.

De bijlagen omvatten niet alleen de belangrijkste basisdocumenten omtrent gezinshereniging, maar ook verschillende verhelderende schema's.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN?


Inhoudstafel

Voorwoord
Verklarende woordenlijst
Trefwoordenlijst
I. Gemeenschappelijke bepalingen voor de artikelen 10 en 40
II.A. Gezinshereniging in functie van een onderdaan van de E.E.R. / Art. 40bis en 47/1
1. De persoon die de gezinshereniging aanvraagt is E.E.R.-onderdaan / bijlage 19
2. De persoon die de gezinshereniging aanvraagt is geen E.E.R.-onderdaan / bijlage 19ter
II.B. Gezinshereniging in functie van een Belgische onderdaan / Art. 40ter
1. De persoon die de gezinshereniging aanvraagt is E.E.R.-onderdaan / bijlage 19
2. De persoon die de gezinshereniging aanvraagt is geen E.E.R.-onderdaan / bijlage 19ter
II.C. Het duurzaam verblijf
III.A. Gezinshereniging tussen niet-E.E.R. onderdanen / Art. 10
1. Onderzoek van de aanvraag
2. Vernieuwing van de verblijfstitel
3. Intrekking van de verblijfstitel
4. Beroep tot nietigverklaring
III.B. Gezinshereniging tussen niet-E.E.R. onderdanen / Art. 10bis
1. Onderzoek van de aanvraag
2. Vernieuwing van de verblijfstitel
3. Intrekking van de verblijfstitel
4. Beroep tot nietigverklaring
Bijlagen 
1. Schutblad van D.V.Z.
2. Lezing van een visum-sticker
3. Arrest van het Hof van Justitie van de EU (Luxemburg 25/07/2016)
4. Bilaterale akkoorden
5. Verdragen van Wenen (1976) en Den Haag (1961)
6. LegaliNet
7. De nationaliteitscode
8. Het rolrecht
9. Schema's
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijk online portaal.

Publicatievorm: Online
Oranjeconnect OranjeConnect > Vreemdelingen 

Alle kennis voor en door de dienst Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online module.

Publicatievorm: Online
Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek

Aanverwante producten:

Burgerlijke Stand 5: Nationaliteit Burgerlijke Stand 5: Nationaliteit 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
Auteur: Verbeek M.
ISBN: 978 90 4961 098 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Loketboek Vreemdelingen Loketboek Vreemdelingen 
Editie 2019

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Lovaert Rita, Van der Auwermeulen Loth
ISBN: 978 90 4961 755 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen 
Bevoegdheden, procedures en administratieve praktijk

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Bals Tim
ISBN: 978 90 4961 606 9
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen 2: Bijlagen Vreemdelingen 2: Bijlagen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Van Mulders G.
ISBN: 978 90 4961 134 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Vreemdelingen - Arbeidskaarten, arbeidsvergunningen en beroepskaarten Vreemdelingen - Arbeidskaarten, arbeidsvergunningen en beroepskaarten 
Editie 2017

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Blomme F.
ISBN: 978 90 4961 651 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Het verblijfsrecht van de niet EU-ers Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de niet EU-ers 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Symaes S.
ISBN: 978 90 4961 558 1
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen beroepsprocedures rvv Vreemdelingen - De beroepsprocedure voor de RvV 

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen
Auteur: Wellens N.
ISBN: 978 90 4961 726 4
Publicatievorm: Online