Loketboek Vreemdelingen

Editie 2019

Loketboek Vreemdelingen
Auteur: Lovaert Rita , Van der Auwermeulen Loth
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 755 4
Aantal bladzijden:282
Verschijningsjaar: 2019
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten) - VOORUITBESTELLING
75 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) - VOORUITBESTELLING *
65 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

<Verschijnt april 2019>
 
Welke documenten moet een EU-onderdaan voorleggen wanneer hij zich wil inschrijven in de gemeente? En hoe verloopt de procedure gezinshereniging voor een niet-Europeaan?
 
De antwoorden op deze vragen, en vele andere, vindt u in het Loketboek Vreemdelingen. Deze handige gids geeft de complexe vreemdelingenwetgeving op een eenvoudige en schematische manier weer.
 
Uitgesplitst per vreemdelingencategorie biedt dit Loketboek een helder overzicht van:
 • de nodige binnenkomstdocumenten;
 • de procedure voor de behandeling van het dossier;
 • het af te geven verblijfsdocument;
 • de mogelijke verlenging;
 • en andere praktische wetenswaardigheden.
Kortom, het Loketboek Vreemdelingen biedt u alle informatie die u nodig hebt om een dossier van a tot z te behandelen. Auteur Rita Lovaert werkte de verschillende procedures stuk voor stuk uitvoerig uit. Op die manier kunt u stap voor stap en situatie per situatie nagaan wat u als gemeente exact moet doen. Een onmisbare leidraad dus aan het loket.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN?


Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL

VOORWOORD

TITEL I. DE EUROPESE UNIE, DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE EN DE SCHENGENLANDEN

TITEL II. KORT VERBLIJF 

 1. Niet-EU of EER-onderdanen 
  1.1. Visumplichtigen
  1.2. Niet-visumplichtigen 
 2. EU-onderdanen 
 3. De familieleden van EU-onderdanen die zelf geen EU-onderdanen zijn 
 4. Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3 bis)

TITEL III. LANG VERBLIJF 

 1. Burgers van de Unie
  1.1. Werknemers
  1.2. Zelfstandigen
  1.3. Studenten (zowel in België als in een buurland)
  1.4. Houders van toereikende bestaansmiddelen
  1.5. Werkzoekenden 
 2. Grensarbeiders 
 3. Derdelanders
  3.1. Werknemers
  3.2. Zelfstandigen
  3.3. Studenten
  3.4. Onderzoekers
  3.5 Hooggekwalificeerde werknemers – Europese blauwe kaart (de H–kaart, blue card)

TITEL IV. GEZINSHERENIGING

 1. Gezinshereniging met een EU-onderdaan (artikel 40 bis) of familielid van een Belg die gebruik maakt van het Europees recht op vrij verkeer
  1.1. De vreemdeling die de gezinshereniging aanvraagt is zelf een EU-onderdaan
  1.2. De vreemdeling die de gezinshereniging aanvraagt is zelf geenEU-onderdaan 
 2. Gezinshereniging met een Belg (artikel 40 ter)
  2.1. Gezinshereniging tussen een Belg en een EU-onderdaan.
  2.2. Gezinshereniging tussen een Belg en een niet EU-onderdaan 
 3. Zwitserse onderdanen 
 4. Gezinshereniging met een niet-EU burger (Art. 10 enArt. 10 bis)
  4.1. Familie van een niet-EU burger met onbeperkt verblijfsrecht (art. 10)
  4.2. Familie van een niet-EU burger met beperkt verblijfsrecht (Art. 10 bis)

TITEL V. ADMINISTRATIEVE BOETES 

 1. Omzendbrief van 16/06/2016 
 2. Rol van het gemeentebestuur en van de lokale politie 
 3. Beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken om een administratieve boete op te leggen

TITEL VI. REGULARISATIE (ART. 9 BIS EN 9 TER)

 1. Regularisatie om humanitaire reden (Art. 9 bis)
 2. Regularisatie om medische redenen (Art. 9 ter)

TITEL VII. ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING 

 1. Betrokken instanties 
 2. Het indienen van een asielaanvraag 
 3. Procedure 
 4. Af te geven verblijfsdocument 
 5. Verlenging

TITEL VIII. DUURZAAM VERBLIJF – EU’ERS EN HUN FAMILIELEDEN (E+ EN F+ KAART) 

 1. EU-onderdanen + EU-familieleden (E+-kaart) 
 2. Familieleden van EU-onderdanen, die zelf geen burger van de Unie

TITEL IX. MACHTIGING TOT VESTIGING (NIET EU’ERS) (C-KAART)

TITEL X. LANGDURIG INGEZETENE

 1. Het verkrijgen van de status in België (D-kaart) 
 2. Status verkregen in een andere lidstaat van de Unie/de vreemdeling wil in België verblijven voor meer dan 3 maanden (A-kaart)

TITEL XI. TIJDELIJKE AFWEZIGHEID EN TERUGKEER 

 1. Recht op terugkeer na een periode van minder dan 1 jaar 
 2. Machtiging tot terugkeer na verlies recht op terugkeer

BIJLAGEN

 

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijk online portaal.

Publicatievorm: Online
Oranjeconnect OranjeConnect > Vreemdelingen 

Alle kennis voor en door de dienst Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online module.

Publicatievorm: Online
Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek

Aanverwante producten:

Eerste hulp bij bevolking 2017 Eerste hulp bij Bevolking 
Editie 2017

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Holvoet Greta
ISBN: 978 90 4961 548 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen - Gezinshereniging Vreemdelingen - Gezinshereniging 
Artikels 10 en 40 van de Wet van 15/12/80. Bevoegdheden, procedures en administratieve praktijk

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Delforge J.F., Costermans R.
ISBN: 978 90 4961 441 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen 
Bevoegdheden, procedures en administratieve praktijk

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Bals Tim
ISBN: 978 90 4961 606 9
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen 2: Bijlagen Vreemdelingen 2: Bijlagen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Van Mulders G.
ISBN: 978 90 4961 134 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Vreemdelingen - Arbeidskaarten, arbeidsvergunningen en beroepskaarten Vreemdelingen - Arbeidskaarten, arbeidsvergunningen en beroepskaarten 
Editie 2017

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Blomme F.
ISBN: 978 90 4961 651 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen beroepsprocedures rvv Vreemdelingen - De beroepsprocedure voor de RvV 

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen
Auteur: Wellens N.
ISBN: 978 90 4961 726 4
Publicatievorm: Online