Resultaatgericht management in lokale besturen

Resultaatgericht management in lokale besturen
Auteur: Lombaert S.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 517 8
Aantal bladzijden:202
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten) *
42 EUR
bestel
* Geïnteresseerd in 10 of meer exemplaren van "Resultaatgericht management in lokale besturen"? Laat het ons weten via contact@vandenbroele.be: wij bezorgen u dan graag een voordelige offerte!

Beschrijving

De maatschappij evolueert razendsnel en de impact hiervan op lokale besturen is gigantisch. Wendbaarheid, waarbij een organisatie zich snel aan de veranderende omgeving kan aanpassen, is een cruciale eigenschap geworden. Meer zelfs, wendbaarheid bepaalt de winnaars van de toekomst. Flexibiliteit is de nieuwe duurzaamheid.

Om de juiste koers in duurzaam organisatiemanagement te varen, bestaat er een veelheid aan instrumenten en methoden. Maar in die veelheid schuilt net ook het gevaar. Op een zee van mogelijkheden is het gemakkelijk verdwalen...

… Maar niet met “Resultaatgericht management in lokale besturen” bij de hand. Immers, dit boek biedt een ijzersterk raamwerk waar organisaties meteen mee aan de slag kunnen, om zich zo volop te kunnen richten op het neerzetten van puike resultaten. To the point, beproefd en vanuit praktijkervaring geschreven. Boordevol modellen die een concrete vertaling krijgen, zodat iedereen ze zelf kan toepassen.

Stel je je soms de vraag hoe jouw organisatie nog meer resultaatgericht kan werken? Hoe je zelf nog kunt groeien binnen jouw organisatie? Of hoe je anderen en de organisatie zelf kunt helpen groeien? Laat je dan inspireren door deze rijk geïllustreerde uitgave en ga aan de slag binnen je eigen organisatie. Resultaatgericht organisatiemanagement zal al snel geen geheimen meer voor jou hebben. Met de handige en praktische bijlagen word je in geen tijd je eigen organisatieconsulent!

Dit boek is bedoeld voor zowel leidinggevenden als medewerkers van lokale besturen die willen begrijpen hoe hun organisatie samenhangt en hoe de focus op resultaten kan worden versterkt.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FINCONNECT > BOEKHOUDING & BEHEER

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FINCONNECT > BOEKHOUDING & BEHEER?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FINCONNECT > BOEKHOUDING & BEHEER?

 


Inhoudstafel

I. Wat is resultaatgericht management voor lokale besturen?
1. Hoe werkt een lokaal bestuur?
2. De beleidscyclus: sturen via het voeren van beleid
3. Hoe wordt beleid concreet (uit)gevoerd?
4. Efficiëntie
5. Effectiviteit
6. Impact: efficiëntie + effectiviteit
7. De beheerscyclus
8. Synthesemodel
9. Welke vormen van sturing bestaan er?
II. Een instrument voor holistisch organisatiemanagement
1. Het kompas: 7S-model (McKinsey)
2. Harde en zachte S'en
3. Hoe het kompas hanteren?
III. Strategie
1. Wat is strategie?
2. Missie, visie en strategie
3. Omgevingsanalyse
4. SWOT: sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen inventariseren en analyseren
5. Stakeholderanalyse
6. Strategische planning
7. Wat is strategisch management?
8. Doelstellingen als concretisering van strategie
9. Geïntegreerd strategisch systeem
10. Verschillende vormen van strategie
11. Strategie binnen 7S holistisch bekeken
IV. Structuur
1. De essentie van organiseren: taakverdeling en coördinatie
2. Taakverdeling volgens Mintzberg
3. Coördinatie volgens Mintzberg
4. Parameters voor organisatiedesign
5. Basistypes organisatiestructuren als blauwdrukken
6. Structuur binnen 7S holistisch bekeken
V. Systemen
1. Systemen vs. processen
2. Processen en hun kenmerken
3. Procestypologie in relatie tot organisatiemanagement
4. Systemen binnen 7S holistisch bekeken
VI. Personeel
1. Personeel: een pest (X) of een zegen (Y)?
2. Skill & Will: ontwikkelingspotentieel van personeel vanuit leidinggevend perspectief
3. It takes two to tango: ontwikkelpotentieel vanuit het oogpunt van het personeelslid
4. Personeel binnen 7S holistisch bekeken
VII. Vaardigheden
1. Vaardigheden voorzichtig verkennen
2. Ontdek de mogelijkheden voor de ontwikkeling van mensen (en jezelf) via kernkwaliteiten
3. Ondersteun mensen in hun ontwikkeling via het geven van feedback
4. Vaardigheden binnen 7S holistisch bekeken
VIII. Leiderschap
1. Leiderschap is geen management. Maar het maakt er wel deel van uit.
2. Het ruime spectrum van leiderschap
3. Situationeel leiderschap
4. De stijlpudding: flexibiliteit en effectiviteit
5. Leiderschap binnen 7S holistisch bekeken
IX. Waarden
1. Wat is organisatiecultuur?
2. Organisatiecultuur, een kwestie van ijsbergen en uien
3. Kan organisatiecultuur geijkt en gemeten worden?
4. Kan cultuur eigenlijk wel veranderd worden?
5. Gedeelde waarden binnen 7S holistisch bekeken
X. Praktische bijlagen: zelf aan de slag!
1. Artikel "Is SMART altijd slim"?
2. Vragenlijst theorie X en Y (McGregor)
3. Potentieelinschatting personeel (Skill / Will)
4. Vragenlijst situationeel leiderschap - stijlflexibiliteit en stijleffectiviteit
5. Checklist organisatiecultuur volgens het ui-model
6. Vragenlijst cultuurtypering Harrison / Handy
   
   

Maakt deel uit van de reeks

FinConnect:online kennispunt financieel management FinConnect 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
FinConnect > Boekhouding & beheer: online kennispunt boekhouding en beheer FinConnect > Boekhouding & beheer 

Online kennispunt boekhouding & beheer

Publicatievorm: Online
Groene Reeks Groene Reeks 

In de Groene Reeks wordt stilgestaan bij alle aspecten van het financieel beleid en beheer van de gemeenten. Op basis van de geldende wetgeving worden de verschillende deelaspecten in detail uitgewerkt door (onder meer) de grootste specialisten uit de lokale besturen en de toezichthoudende overheden.