Geluid in Vlaanderen. Van stilte tot lawaai.

Een technisch-juridische benadering

Geluid in Vlaanderen. Van stilte tot lawaai.
Auteur: Bataillie C. , Dedecker L. , Vandamme S. ,
Editor: Bataillie C. , Vandamme S.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 521 5
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    Onze omgeving
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
95 EUR
bestel

Beschrijving

<verschijnt binnenkort>

Geluid vormt een vast onderdeel van onze fysieke wereld en kleurt onze leefomgeving met een spectrum dat schommelt tussen absolute stilte en regelrechte overlast.

Immers, als het geluid in onze omgeving in toenemende mate harder en ruwer klinkt, dan wordt het snel ongewenst "lawaai". Wereldwijd is deze dualiteit rond het begrip geluid gekend. Dit boek licht toe hoe we in Vlaanderen met deze problematiek omgaan.

De auteurs beginnen bij het begin en bieden een ruime technische basiskennis over het begrip “geluid”. Wat is geluid? Waaruit is geluid samengesteld? Hoe kunnen we geluid meten? Het boek biedt een heldere kijk, niet alleen op de vele natuurkundige aspecten van geluid, maar ook op de wijze waarop de mens het geluid percipieert en op de relatie tussen “geluid” en “hinder".

Vertrekkend vanuit een historisch overzicht van de geluidsreglementering, gaat het boek vervolgens dieper in op de wijze waarop de wetgeving in Vlaanderen de geluidshinder wil terugdringen. In dit juridische deel komen onder meer de toepasselijke geluidsnormen aan bod, naast de vraag wanneer er sprake is van geluidshinder.

De auteurs nemen vervolgens een aantal typische sectoren onder de loep, zoals windturbines, inrichtingen waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld en de nieuwe geluidsbepalingen voor de transportsector bij levering aan supermarkten buiten de spitsuren. De talloze voorschriften en voorwaarden ter bestrijding en voorkoming van geluidshinder zouden echter dode letter blijven zonder controle, laat staan zonder een effectieve afdwinging of handhaving. Het boek omvat bijgevolg een handige leidraad voor mogelijke administratieve procedures, bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving en diverse burgerrechtelijke procedures.

Voorbeelden uit de praktijk en technische oplossingen om geluidshinderlijke situaties te saneren, vervolledigen ten slotte dit gedetailleerde naslagwerk.

Kortom, “Geluid in Vlaanderen. Van stilte tot lawaai.” is een onmisbare informatiebron over geluid en over de bijhorende Vlaamse regelgeving. En dat niet alleen voor de milieuprofessional die geregeld met de geluidsproblematiek in contact komt en behoefte heeft aan technische en/of juridische duiding, maar ook voor de leergierige leek die zich wil verdiepen in deze boeiende materie.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT

OmgevingConnect is het online kennispunt voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening en voor elke professional die op de hoogte wil zijn (en blijven) van alle aspecten van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Dit kennispunt omvat boeken, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor.

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

 

Maakt deel uit van de reeks

Aanverwante producten:

Bodem en Grondverzet Bodem en Grondverzet 

Deel van reeks: Onze omgeving
Auteur: Larmuseau I., Ceenaeme J., Vermeulen E., Kerkstoel L., Lavrysen L.
ISBN: 978 90 4961 277 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
Van een verstands- naar een gelukkig huwelijk tussen economie en natuur?

Deel van reeks: Onze omgeving
Auteur: (ed.) Schoukens H., (ed.) Larmuseau I.
ISBN: 978 90 4961 511 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
OmgevingConnect > VVOR OmgevingConnect > VVOR 

Vlaams Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel Vlaams Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel 

Deel van reeks: Onze omgeving
Auteur: Larmuseau I., Schoukens H., De Smedt P., Slabbinck R., du Gardein L., Defoort P.-J., Beké K., De Maesschalck S., Houthuys A., Strubbe M., Vandamme S., Malfait T., Ponchaut C., De Witte E., Thyssen W.
ISBN: 978 90 4961 413 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig