De Wapenwet - Administratieve opdrachten

de wapenwet
Auteur: Deceuninck Luc
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1574 1
Aantal bladzijden:73
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
35 EUR
bestel

Beschrijving

Om tot een grondige en systematische opvolging van de administratieve wapendossiers te komen, is het noodzakelijk dat er op een consequente manier controles worden uitgevoerd.

De vijfjaarlijkse- en de driejaarlijkse controle van de veiligheidsmaatregelen zijn administratieve controles die door de lokale politie worden uitgevoerd en een belangrijke impact hebben op het bezit van vergunningsplichtige wapens, hetzij door erkende personen, hetzij door particulieren.

Dit boek heeft als doelstelling een ondersteuning te vormen bij de praktische uitvoering van deze controles.

De auteur bespreekt de verschillende wijzen waarop een wapen aan het beschikkingsrecht van een particulier (of erkende persoon) kan worden onttrokken, zoals
- de tijdelijke inbewaargeving,
- de bestuurlijke inbeslagname op grond van de wapenwet en
- de gerechtelijke inbeslagname.

Daarnaast vindt u een opsomming van de documenten en de wettelijke categorieën van wapens, die het voorwerp kunnen uitmaken van een bestuurlijke inbeslagname op grond van de wapenwet.

Ook wordt een overzicht gegeven (en verduidelijkt met foto’s) van
- de losse onderdelen onderworpen aan de wettelijk voorgeschreven proef,
- de belangrijkste onderdelen van de korte en lange vuurwapens en
- de meest frequente plaatsen waar het serienummer kan worden aangetroffen op een vuurwapen.

Als toemaatje vindt u enkele voorbeelden van casussen die bepaalde situaties of tussenkomsten verduidelijken.

 

Raadpleeg de digitale editie van dit boek in BlueConnect

Digitale boekenplank    

De digitale editie van deze uitgave vindt u ook terug in één of meerdere modules van BlueConnect.

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Graag meer informatie, een vrijblijvende offerte of een demo? Maak kennis met BlueConnect op www.blueconnect.be of neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@blueconnect.be.

     
Als eerste op de hoogte van onze initatieven en van al het belangrijke nieuws over en voor de politie? Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief.


  

Inhoudstafel

1.

ADMINISTRATIEVE OPDRACHTEN IN HET KADER VAN DE WAPENWET

1.1 Inleiding
2. DE VIJFJAARLIJKSE CONTROLE
2.1 De getuigschriften van erkenning en vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen maken het voorwerp uit van de vijfjaarlijkse controle
2.2 De wapendrachtvergunning en het bericht van overdracht van een wapen aan een jager of sportschutter maken niet het voorwerp uit van de vijfjaarlijkse controle
  2.2.1 De wapendrachtvergunning
  2.2.2  Registratieattest: Bericht van overdracht van een wapen aan een jager of sportschutter
3. DE DRIEJAARLIJKSE CONTROLE
3.1 De driejaarlijkse controle van de veiligheidsmaatregelen
3.2 Bijlage 1: Kennisgeving van de veiligheidsmaatregelen / Ontvangstbewijs
  3.2.1 Praktische toepassing
  3.2.2 Strengere veiligheidsmaatregelen
3.3 De praktische uitvoering van de administratieve opdrachten / Controle

  3.3.1

Verstrekken van adviezen
  3.3.2 Advies naar aanleiding van een aanvraag tot het verwerven van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen
  3.3.3 Advies naar aanleiding van een aanvraag tot het verwerven van een getuigschrift van erkenning als wapenhandelaar
  3.3.4 Grondige en systematische opvolging van de administratieve wapendossiers
  3.3.5 Vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen [Model nr. 4]
  3.3.6 Materiële overdracht van een vergunningsplichtig vuurwapen
  3.3.7 Wapendrachtvergunning [Model nr. 5]
  3.3.8 Bericht van overdracht van een wapen aan een jager of sportschutter [Model nr. 9]
4. ADMINISTRATIEVE CONTROLE KRIJGT EEN GERECHTELIJKE FINALITEIT
5. ONTNEMEN VAN EEN WAPEN
5.1 Tijdelijke (in)bewaargeving
5.2 Bestuurlijke inbeslagname op grond van de wapenwet
  5.2.1 Inleiding
  5.2.2 De vergunningsplichtige wapens
  5.2.3 De vrij verkrijgbare vuurwapens die projectielen afschieten
6. BESTUURLIJKE INBESLAGNAME OP GROND VAN DE WET OP HET POLITIEAMBT
7. GERECHTELIJKE INBESLAGNAME
8. OP WELKE ONDERDELEN VAN EEN (VUUR)WAPEN KAN EEN SERIENUMMER WORDEN AANGETROFFEN?
9. DE LOSSE ONDERDELEN ONDERWORPEN AAN DE WETTELIJKE VOORGESCHREVEN PROEF
9.1 Proefmerken
9.2 De trommel van een revolver
9.3 De loop (van een vuurwapen, hetzij kort, hetzij lang)
9.4 De kulas en de schuif (slede) van pistolen
9.5 De sluit- en grendelstukken
10. ENKELE VOORBEELDEN VAN LOSSE ONDERDELEN DIE NIET ONDERWORPEN ZIJN AAN DE WETTELIJK VOORGESCHREVEN PROEF
10.1 De slagpin
10.2 De lader
11. HULPSTUKKEN
12. CASUSSEN
BIJLAGEN
 
 

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 
De innovatieve informatie- en inspiratiebron voor slim politiewerk

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren e-learnings en themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Aanverwante producten:

Blue Minds - Uw magazine voor politie & samenleving Blue Minds 
Uw tijdschrift voor politie & maatschappij

ISSN: 2506-9705
Publicatievorm: Tijdschrift
EHB administratief toezicht Eerste hulp bij administratief toezicht  

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Maes S.
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
(on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? (on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Van Poucke K.
ISBN: 978 90 496 1553 6
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Op weg naar een goed proces-verbaal Op weg naar een goed proces-verbaal 
Editie 2024

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Maertens Jan
ISBN: 978 90 496 1993 0
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Minderjarigen en politie Minderjarigen en politie: toetsing aan de politiewerking 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Versluys Barbara
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
COL 17/2012 – Een bespreking COL 17/2012 – Een bespreking 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Versluys Barbara
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
De Wet op het Politieambt - Commentaar - Editie 2024 De Wet op het Politieambt - Commentaar 
Editie 2024

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Welvaert Stefan, Van den Bosch Mario
ISBN: 978 90 496 1964 0
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Croonen Kris, Verheyden Peter, Geens Luc
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Verhoor Verhoor - Wettelijk kader en context 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Broeckx Eric
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
wetboek administratief Wetboek administratief statuut voor de Geïntegreerde Politie 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Colle Judith, Tuypens Sandra
Publicatievorm: Online in Connect
cover criminaliteit ontbloot Criminaliteit ontbloot. Barrièremodellen als innovatief instrument tegen criminele fenomenen  
Editie 2022

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Broekaert Tom, Bulut Ibrahim, Covent Kim, De Boye Annemie, De Smet Wesley, Hutten Lienke, Janssens Jelle, Rademaker Dominique, Vig Joeri
ISBN: 978 90 4961 941 1
Publicatievorm: Boek , Online in Connect