Eerste hulp bij administratief toezicht

EHB administratief toezicht
Auteur: Maes S.
Publicatievorm:    Exclusief online in Connect
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in één of meerdere modules van BlueConnect.
Meer info: www.blueconnect.be | info@blueconnect.be

Anno 2017 ligt de politiehervorming reeds een 16-tal jaar achter ons. Hoewel alle “spelers” er intussen stilaan hun plekje in hebben gevonden, blijft de reglementering omvangrijk en ondoorzichtig. Zeker wanneer het gaat om wetten en regels over een ander domein dan dat waarin men zelf actief is, blijft de kennis ervan eerder beperkt.

Zo is ook het “administratief toezicht” een abstract maar relatief complex begrip dat binnen de politiezones eerder als een last dan als een lust wordt ervaren. Daarbij komt nog dat de reglementering met betrekking tot het administratief toezicht niet in één overzichtelijke wet of een allesomvattend besluit is gebundeld. Het is veeleer een kwestie van “zoek en vind”.

In deze handleiding vindt u een overzicht van wat het specifiek administratief toezicht op de politiezones precies inhoudt. Hierbij wordt vooral de praktijk benaderd, zonder daarbij ver af te dwalen van de exacte tekst van de reglementering.

Per onderdeel wordt de te volgen procedure geschetst, de inhoud van een dossier toegelicht en worden de mogelijke gevolgen verduidelijkt. Waar nodig vindt u ook schematische voorstellingen van de procedures.

Deze handleiding pretendeert niet allesomvattend te zijn. Het is een basisdocument, dat een beginnend politiesecretaris of bijzonder rekenplichtige kan inwijden in de principes van het administratief toezicht. En het is ook een document waar de gevestigde waarden in een politiezone zouden moeten kunnen op terugvallen bij twijfel of (basis)vragen.

 

Raadpleeg de digitale editie van dit boek exclusief in BlueConnect

Digitale boekenplank    

De digitale editie van deze uitgave vindt u exclusief terug in één of meerdere modules van BlueConnect.

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Graag meer informatie, een vrijblijvende offerte of een demo? Maak kennis met BlueConnect op www.blueconnect.be of neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@blueconnect.be.

     
Als eerste op de hoogte van onze initatieven en van al het belangrijke nieuws over en voor de politie? Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief.


  

Inhoudstafel

VOORWOORD

DEEL 1: HET SPECIFIEK ADMINISTRATIEF TOEZICHT NADER BEKEKEN

1. Inleiding
1.1. Administratief toezicht: wat is dat precies?
1.2. De toezichthoudende overheid
1.3. Aard van het specifiek administratief toezicht
1.4. Categorieën
2. Algemene principes
2.1. Eéngemeente- vs. meergemeentezone
2.2. Het aanwezigheidsquorum in de politieraad
2.3. De besluitvorming in de politieraad
2.4. De uitvoerbaarheid van beslissingen
2.5. Termijnen in het administratief toezicht

I. Het bijzonder specifiek administratief toezicht op de besluiten van de politieoverheid

1. De begroting van de politiezone
1.1. Algemeen
1.2. Bijzonder specifiek toezicht op de begroting
2. De Begrotingswijziging
2.1. Samenstelling van het dossier
3. De voorlopige twaalfden
4. Financiële meerjarenplanning
5. De gemeentelijke dotaties aan de politiezones
5.1. Principe
5.2. Bedrag
5.3. Het specifiek administratief toezicht op de gemeenteraadsbesluiten tot vaststelling van de gemeentelijke dotaties aan de politiezone
6. De jaarrekening van de politiezone
6.1. Algemeen
6.2. Bijzonder specifiek toezicht op de jaarrekening
6.2.1. Procedure en termijnen
6.2.2. De samenstelling van het dossier
7. De eindrekening van de bijzonder rekenplichtige
7.1. Algemeen
7.2. Bijzonder specifiek toezicht op de eindrekening
8. Trimestriële melding van begrotingsgegevens
8.1. Principe
8.2. Procedure
9. Schuldherschikking
10. De personeelsformatie van de politiezone
10.1. Algemeen
10.2. Het bijzonder specifiek toezicht op de personeelsformatie

II. Het algemeen specifiek administratief toezicht op de besluiten van de politieoverheid

1. De overzichtslijst van de beslissingen van politieraad en politiecollege
2. De inzendingsplichtige besluiten
2.1. Het onderzoek van het dossier
2.2. De sanctie
2.3. Het initiatiefrecht van de minister van Binnenlandse Zaken

III. Dwangtoezicht

1. Het pure dwangtoezicht: vervangend optreden van de gouverneur
2. Ambtshalve inschrijving
3. Bevel tot betaalbaarstelling
3.1. Bij onwil van de zoneoverheid
3.2. Bij onwil van de ontvanger


DEEL 2: SCHEMA’S

Schema 1: Organisatie van het algemeen specifiek administratief toezicht op de besluiten van de lokale politie
Schema 2: Specifiek administratief toezicht op de begroting en de begrotingswijziging van de politiezone
Schema 3: Specifiek administratief toezicht op de gemeentelijke dotaties aan de politiezone
Schema 4: Specifiek administratief toezicht op de eindrekening van de bijzonder rekenplichtige
Schema 5: Bijzonder specifiek administratie toezicht op de jaarrekening van de politiezone
Schema 6: Bijzonder specifiek administratief toezicht op de personeelsformatie van de politiezone

 

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 
De innovatieve informatie- en inspiratiebron voor slim politiewerk

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren e-learnings en themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Aanverwante producten:

(on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? (on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Van Poucke K.
ISBN: 978 90 496 1553 6
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Blue Minds - Uw magazine voor politie & samenleving Blue Minds 
Uw tijdschrift voor politie & maatschappij

ISSN: 2506-9705
Publicatievorm: Tijdschrift
de wapenwet De Wapenwet - Administratieve opdrachten 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Deceuninck Luc
ISBN: 978 90 496 1574 1
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Op weg naar een goed proces-verbaal Op weg naar een goed proces-verbaal 
Editie 2024

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Maertens Jan
ISBN: 978 90 496 1993 0
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Minderjarigen en politie Minderjarigen en politie: toetsing aan de politiewerking 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Versluys Barbara
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
De Wet op het Politieambt - Commentaar - Editie 2024 De Wet op het Politieambt - Commentaar 
Editie 2024

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Welvaert Stefan, Van den Bosch Mario
ISBN: 978 90 496 1964 0
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Croonen Kris, Verheyden Peter, Geens Luc
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
cover criminaliteit ontbloot Criminaliteit ontbloot. Barrièremodellen als innovatief instrument tegen criminele fenomenen  
Editie 2022

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Broekaert Tom, Bulut Ibrahim, Covent Kim, De Boye Annemie, De Smet Wesley, Hutten Lienke, Janssens Jelle, Rademaker Dominique, Vig Joeri
ISBN: 978 90 4961 941 1
Publicatievorm: Boek , Online in Connect