De pensioenreglementering in lokale besturen

Wettelijke pensioenen van statutaire personeelsleden

Pensioenen
Auteur: Tomassetti S.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 008 1
Aantal bladzijden:210
Verschijningsjaar: 2013
Deel van reeks:    Focus op personeel , HRMConnect
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
69 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
62 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

De recente pensioenhervormingen doen heel wat vragen rijzen over de impact ervan op de pensioendossiers van lokale overheden. Wanneer komt men in aanmerking voor het rust- of vervroegd pensioen? Hoe wordt het rustpensioen berekend? Mag men naast pensioeninkomsten nog andere inkomens verwerven? Wat wordt ingehouden?
 
Dit naslagwerk beantwoordt al deze vragen en biedt zo het broodnodige houvast in een steeds complexer wordende materie. Auteur Silvy Tomassetti schetst een compleet overzicht van de regelgeving die van toepassing is op de pensioenen van de vastbenoemde medewerkers in lokale overheden. Zowel het rustpensioen als het overlevingspensioen worden in detail besproken.
 
De vele praktische voorbeelden verduidelijken de concrete toepassing van de geldende regels. Beleidsverantwoordelijken of medewerkers van de personeelsdienst beschikken met deze uitgave over een onmisbaar werkinstrument dat het juiste evenwicht vindt tussen een juridische uiteenzetting en een praktische dossieropvolging.
 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van HRMCONNECT
     

HRMConnect is een innovatieve online bibliotheek, boordevol onmisbare kennis en informatie over het personeelsbeleid in lokale besturen. Dit unieke en gebruiksvriendelijke digitale werkinstrument is gebouwd op een sociaal-juridische en een HR-pijler.

De kennis die in beide pijlers is vervat, krijgt vorm in heel wat concrete tools: elektronische boeken, praktische cases, e-learning, modellen en wetgeving. Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van HRMConnect.

Al geabonneerd op HRMCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op HRMConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van HRMConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op HRMCONNECT?

Inhoudstafel

I. Rustpensioenen van de openbare sector
1. De opening van het recht op een rustpensioen van de openbare sector
2. De berekening van een rustpensioen van de openbare sector
3. Beperking van het pensioenbedrag
4. Gewaarborgd minimumpensioen
II. Overlevingspensioenen van de openbare sector
1. De opening van het recht op een overlevingspensioen van de openbare sector
2. De berekening van een overlevingspensioen van de openbare sector
3. Beperking van het pensioenbedrag
4. Gewaarborgd minimumpensioen
III. Cumulatie van pensioenen van de openbare sector met andere inkomsten
1. Cumulatie van rustpensioenen met andere inkomsten
2. Cumulatie van overlevingspensioenen met andere inkomsten
IV. Verband tussen de verschillende pensioenregelingen
1. Verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector
2. Verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privésector
V. Inhoudingen op de pensioenen
1. Sociale inhoudingen
2. Fiscale inhoudingen
VI. Aanpassing van het pensioenbedrag
1. Indexering
2. Perequatie
VII. Bijkomende voordelen
1. Vakantiegeld
2. Begrafenisvergoeding
3. Gezondheidszorgen
   

Maakt deel uit van de reeks

Focus op personeel Focus op personeel 

HRMConnect HRMConnect  

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor een mensvriendelijk en modern personeelsbeleid in de lokale besturen.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

De tuchtprocedure in lokale besturen De tuchtprocedure in lokale besturen 
De tuchtreglementering voor statutaire en contractuele personeelsleden

Deel van reeks: BlueConnect > Tucht , Focus op personeel , HRMConnect
Auteur: Blomme F., Gijsel K., (ed.) Landtsheere M.
ISBN: 978 90 4961 075 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De loopbaan in lokale besturen De loopbaan in lokale besturen 

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect
Auteur: Kints Aanje, Leerman W., Vos P., Wustenberghs T.
ISBN: 978 90 4961 129 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De pensioenen van de lokale mandatarissen De pensioenen van de lokale mandatarissen 
Juridische en praktische aspecten

Deel van reeks: HRMConnect
Auteur: Fransolet B.
ISBN: 978 90 4961 040 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig