De tuchtprocedure in lokale besturen

De tuchtreglementering voor statutaire en contractuele personeelsleden

De tuchtprocedure in lokale besturen
Auteur: Blomme F. , Gijsel K. ,
Editor: Landtsheere M.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 075 3
Aantal bladzijden:252
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    BlueConnect > Tucht , Focus op personeel , HRMConnect
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
95 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
85 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Personeelsleden in lokale besturen worden geacht zich steeds respectvol en correct te gedragen.

Maar wat indien een vastbenoemde ambtenaar in de fout gaat?

Deze handige gids schept duidelijkheid over de tuchtprocedure die volgens de regels van het Gemeentedecreet tegen statutaire personeelsleden kan worden opgestart.

Auteur Maureen Landtsheere zet stapsgewijs het verloop van de volledige tuchtprocedure uiteen: Wat te doen bij de kennisname van de feiten? Hoe een tuchtonderzoek opstarten? Hoe verloopt de hoorzitting? Welke beslissingen kan de tuchtoverheid nemen?

Gaat het personeelslid in beroep, dan legt deze publicatie u haarfijn uit hoe de beroepsprocedure bij de beroepscommissie verloopt.

En wat indien een contractueel personeelslid een misstap begaat?

Dit praktijkgerichte naslagwerk belicht eveneens de tuchtreglementering die op contractuele medewerkers van toepassing is en die haar basis in het arbeidsreglement vindt.

Auteur Franky Blomme leert u welke bepalingen al dan niet in een arbeidsreglement vermeld mogen worden, wat de mogelijke tuchtstraffen zijn, hoe het tuchtrecht wordt uitgeoefend en wat de beroepsmogelijkheden zijn.

Als toemaatje ...

... geeft auteur Kenneth Gijsel een overzicht van de beroepsprocedure bij de Raad van State en alle relevante uitspraken in beroepsdossiers die voor u interessant kunnen zijn. 

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van HRMCONNECT

HRMConnect is een innovatieve online bibliotheek, boordevol onmisbare kennis en informatie over het personeelsbeleid in lokale besturen. Dit unieke en gebruiksvriendelijke digitale werkinstrument is gebouwd op een sociaal-juridische en een HR-pijler.

De kennis die in beide pijlers is vervat, krijgt vorm in heel wat concrete tools: elektronische boeken, praktische cases, e-learning, modellen en wetgeving. Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van HRMConnect.

Al geabonneerd op HRMCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op HRMConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van HRMConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op HRMCONNECT?

 

Inhoudstafel

I. Het personeelslid gaat in de fout, wat nu?
1. Het personeelslid dat in de fout gaat
2. De mogelijke maatregelen
3. Het decretaal ingestelde tuchtrecht
II. De tuchtprocedure voor statutaire personeelsleden
1. Kennisname van de feiten
2. Beslissing tot het opstarten van een (tucht)onderzoek
3. Het (tucht)onderzoek 
4. De hoorzitting 
5. De beslissing van de tuchtoverheid 
III. De beroepsprocedure bij de Beroepscommissie 
1. De beroepscommissie voor tuchtzaken 
2. Opstart beroepsprocedure 
3. Gevolgen van de beslissing in beroep
IV. De beroepsprocedure voor contractuele medewerkers
1. Het arbeidsreglement als basis voor het tuchtrecht voor contractuele werknemers 
2. De in het arbeidsreglement verplicht op te nemen vermeldingen in verband met de bestraffing 
3. De beschermende maatregelen en regels in verband met de straffen 
4. Geen specifiek stelsel van sanctionering voor contractuele werknemers 
5. Mogelijke straffen 
6.  Beperking van de uitoefeningen van het tuchtrecht
7. Het beroep tegen tuchtsancties 
8. De rechten en plichten van het toezichthoudend personeel 
9. Casus: de opname en de bestraffing van het rookverbod in het arbeidsreglement 
10. Indien correctieve tuchtstraffen niet helpen: de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
11.  Het wissen van een tuchtstraf
12. De grijze zone tussen evaluatie en tuchtsancties 
13. De naleving van de deontologische code 
14. De mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging voor OCMW-personeel 
15. Toegang tot documenten opgeslagen op de harde schijf van een professionele PC bij de uitoefening van het tuchtrecht 
V. De beroepsprocedure bij de Raad van State
1. Beroep bij de Raad van State
2. Relevante rechtspraak van de Raad van State
Bijlagen
Bijlage 1. De reglementaire bepalingen
Bijlage 2. Modellen
 
 

Maakt deel uit van de reeks

Blueconnect BlueConnect > Tucht 

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie
Publicatievorm: Online
Focus op personeel Focus op personeel 

HRMConnect HRMConnect  

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor een mensvriendelijk en modern personeelsbeleid in de lokale besturen.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

De personeelsformatie en de administratieve rechtspositieregeling De personeelsformatie en de administratieve rechtspositieregeling 

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect
Auteur: Buydens Ph., Vandenhaute W.
ISBN: 978 90 4961 242 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden 
Praktische toepassing voor het statutaire en contractuele personeel in lokale besturen en openbare zorginstellingen

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect
Auteur: Blomme F.
ISBN: 978 90 4961 582 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Pensioenreglementering in lokale besturen De pensioenreglementering in lokale besturen 
Wettelijke pensioenen van statutaire personeelsleden

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect
Auteur: Tomassetti S.
ISBN: 978 90 4961 725 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij personeelsreglementering in lokale besturen Eerste hulp bij personeelsreglementering in lokale besturen - Editie 2019 
De rechtspositieregeling en andere sociale regelgeving toegelicht

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
Auteur: Kints Aanje
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eervolle onderscheidingen Eervolle onderscheidingen 
Praktische handleiding voor het aanvragen en toekennen van eervolle onderscheidingen

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect
Auteur: Landtsheere M.
ISBN: 978 90 4960 858 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De loopbaan in lokale besturen De loopbaan in lokale besturen 

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect
Auteur: Kints Aanje, Leerman W., Vos P., Wustenberghs T.
ISBN: 978 90 4961 129 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De pensioenen van de lokale mandatarissen De pensioenen van de lokale mandatarissen 
Juridische en praktische aspecten

Deel van reeks: HRMConnect
Auteur: Fransolet B.
ISBN: 978 90 4961 040 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De geldelijke rechtspositieregeling De geldelijke rechtspositieregeling 

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect
Auteur: Buydens Ph.
ISBN: 978 90 4960 733 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Psychosociaal welzijn op de werkvloer Psychosociaal welzijn op de werkvloer 
Wat betekent de vernieuwde "pestwet" voor de publieke sector?

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg
Auteur: Van Lancker S.
ISBN: 978 90 4961 345 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig