Vreemdelingen - Vreemdelingenkaarten, attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten

Vreemdelingen - Vreemdelingenkaarten, Attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten
Auteur: Duterme F.
Publicatievorm:    Online in Connect
Aantal bladzijden:170
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.
 
Gezien de verscheidenheid van verblijfssituaties en verblijfsdocumenten, en gezien de vele wijzigingen die het vreemdelingenrecht heeft ondergaan, is het niet eenvoudig wegwijs te raken uit de vele bijlagen van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981.
 
Dit handige boekje schept duidelijkheid. Van elektronische vreemdelingenkaarten over attesten van immatriculatie tot andere verblijfsdocumenten: voor elk type document wordt nagegaan ...
  • Aan welke categorieën van vreemdelingen het document kan worden afgeleverd.
  • Wanneer en voor welke duur het document moet worden afgegeven.
  • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om het document te verkrijgen.
  • Of en hoe er kan worden overgegaan tot de vernieuwing of de verlenging van het document.
  • Wie over het verblijfsrecht en de al dan niet aflevering van het document beslist: de burgemeester (of zijn gemachtigde) of de Dienst Vreemdelingenzaken.
Auteur Frédéric Duterme beantwoordt op die manier alle mogelijke vragen over de opstelling, de afgifte en de interpretatie van de verblijfsdocumenten in België.
  
  

Deze uitgave vindt u terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

 

Inhoudstafel

1. Elektronische vreemdelingenkaarten
I. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - Tijdelijk verblijf ("A-kaart")?
II. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister ("B-kaart")?
III. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een identiteitskaart voor vreemdelingen ("C-kaart")?
IV. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene ("D-kaart")?
V. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een verklaring van inschrijving ("E-kaart")?
VI. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een document ter staving van duurzaam verblijf ("E+-kaart")?
VII. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een verblijfskaart van familielid van een burger van de Europese Unie ("F-kaart")?
VIII. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie ("F+-kaart")?
IX. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een Europese blauwe kaart ("H-kaart")?
2. Attesten van immatriculatie
I. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een attest van immatriculatie - model A?
II. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een attest van immatriculatie - model B?
3. Andere verblijfsdocumenten
I. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een aankomstverklaring ("bijlage 3")?
II. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een melding van aanwezigheid ("bijlage 3ter")?
III. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een verklaring van inschrijving ("bijlage 8")?
IV. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een document ter staving van duurzaam verblijf ("bijlage 8bis")?
V. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een bewijs opgesteld volgens het model van "bijlage 15"?
VI. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een "bijlage 25" of "bijlage 26"?
VII. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een "bijlage 33"?
VIII. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een bijzonder verblijfsdocument ("bijlage 35")?
IX. Welke categorieën van vreemdelingen hebben recht op een attest van afneming ("bijlage 37")?
Bijlagen
 
 

 

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Vreemdelingen 2: Bijlagen Vreemdelingen 2: Bijlagen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Uitgeverij Vanden Broele
Publicatievorm: Online in Connect
Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen 
Bevoegdheden, procedures en administratieve praktijk

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Bals Tim
Publicatievorm: Online in Connect
Het verblijfsrecht van de niet EU-ers Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de niet EU-onderdanen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Symaes Steven
Publicatievorm: Online in Connect
Vreemdelingen beroepsprocedures rvv Vreemdelingen - De beroepsprocedure voor de RvV 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken
Auteur: Wellens N.
Publicatievorm: Online in Connect