Eerste hulp bij burgerlijke stand

Editie 2013

Eerste hulp bij burgerlijke stand
Auteur: Lapère J.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 046 3
Aantal bladzijden:242
Verschijningsjaar: 2013
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
48 EUR
46 EUR (2 - 5 stuks)
44 EUR (6 - 10 stuks)
42 EUR (11 - 50 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
39 EUR
37 EUR (2 - 5 stuks)
35 EUR (6 - 10 stuks)
33 EUR (11 - 50 stuks)
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

In deze uitgave gidst auteur Johan Lapère de loketbediende van de dienst Burgerlijke Stand door de uitdagingen waar hij of zij dagelijks mee geconfronteerd wordt.
 
Na een korte algemene bespreking over de registers van de burgerlijke stand staat auteur Johan Lapère uitvoerig stil bij de drie hoofdregisters: de akten van geboorte, de akten van huwelijk en de akten van ovelrijden. Ook de nauw verwante akten die worden opgenomen in een bijzonder of bijgevoegd register komen aan bod. Waar nodig wordt de wetgeving (inclusief de nieuwe nationaliteitswetgeving) aangevuld met commentaar of handige tips.
 
Tot slot staat de auteur ook stil bij de openbaarheid van bestuur, bij de afgifte van akten van de burgerlijke stand, bij de legalisaties van akten en bij enkele vraagstukken betreffende het internationaal privaatrecht. Het boek sluit af met verschillende modelformulieren.
 
 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > BEVOLKING

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > BEVOLKING?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > BEVOLKING?

Inhoudstafel

I. Registers van de burgerlijke stand
II. Akten van de burgerlijke stand
1. Algemeenheden
2. Akte van geboorte - Hoofdregister en bijzonder register
2.1. Akte van geboorte
2.2. Aangifte van geboorte
2.3. Aangifte tot wijziging van geslacht (transseksualiteit)
2.4. Afstamming
2.5. Adoptie
2.6. Nationaliteitswetgeving
2.7. Voornaam en familienaam
2.8. Overschrijvingen uit het buitenland
2.9. Verbeteringsvonnissen
3. Akte van huwelijk - Hoofdregister en bijzonder register
3.1. Aangiften van huwelijk
3.2. Huwelijksvoltrekking
3.3. Akte van huwelijk
3.4. Huwelijksvermogensstelsel
3.5. Echtscheiding
3.6. Overschrijvingen buitenlandse huwelijksakten
3.7. Neerlegging van vreemde beslissing
4. Akte van overlijden - Hoofdregister en bijzonder register
4.1. Vermeldingen
4.2. Aangifte overlijden
4.3. Vervoertoelating
4.4. Verlof tot begraven / verlof tot crematie
4.5. Documenten
4.6. Wilsbeschikking: keuze begraving / crematie
4.7. Wilsbeschikking: keuze van ritueel
4.8. Wilsbeschikking: keuze plaats van begraving
4.9. Wilsbeschikking: keuze uitvaartcontract
4.10. Wilsbeschkking: keuze anatomie
4.11. Wilsbeschikking: keuze euthanasie / afstand organen
4.12. Akte van vertoning van een levensloos kind
4.13. Overlijden andere stad of gemeente dan woonplaats
5. Begraafplaatsen en lijkbezorging
5.1. Bespreking
5.2. Begraafplaats
5.3. Concessies
5.4. Lijkbezorging
III. Openbaarheid van bestuur en afgifte van akten
1. Openbaarheid van bestuur
2. Afgifte van akten en uittreksels
IV. Zegel- en expeditierechten en retributies
V. Legalisatie van akten en uittreksels
Modellen
1. Nationaliteit
2. Huwelijk
   

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijk online portaal.

Publicatievorm: Online
Oranjeconnect OranjeConnect > Burgerlijke Stand 

Alle kennis voor en door de dienst Burgerlijke Stand, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online module.

Publicatievorm: Online
Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek

Aanverwante producten:

Burgerlijke Stand 1: Algemeenheden Burgerlijke Stand 1: Algemeenheden 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
Auteur: Bruyninckx M., Van de Velde J.
ISBN: 978 90 496 1658 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Burgerlijke Stand 2: Geboorte en afstamming, adoptie en volle adoptie Burgerlijke Stand 2: Geboorte en afstamming 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
Auteur: Verbeemen K.
ISBN: 978 90 4961 318 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Burgerlijke Stand 3: Huwelijk en echtscheiding Burgerlijke Stand 3: Huwelijk en echtscheiding 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
Auteur: Briganti L., Verbeemen K.
ISBN: 978 90 4961 446 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Burgerlijke Stand 4: Overlijden Burgerlijke Stand 4: Overlijden 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
Auteur: Heylen S.
ISBN: 978 90 5753 234 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Burgerlijke Stand 5: Nationaliteit Burgerlijke Stand 5: Nationaliteit 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
Auteur: Verbeek M.
ISBN: 978 90 4961 098 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Burgerlijke Stand 8: Codex Burgerlijke Stand 8: Codex Burgerlijke Stand 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
Auteur: Duquaine J.M., De Rouck J.-M.
ISBN: 978 90 4960 560 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Loketboek Burgerlijke Stand - Akten en registers van de burgerlijke stand Loketboek Burgerlijke Stand 
Akten en registers van de burgerlijke stand

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
Auteur: Lievens N.
ISBN: 978 90 4961 431 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Nationaliteit Loketboek Nationaliteit 
Editie 2018

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
Auteur: Lievens N.
ISBN: 978 90 4961 690 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig