De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure

Editie 2022

De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure (editie 2022)
Auteur: Dauwe Isabel , Provoost Veerle , Allaert Kaat , Scheire Jonas , De Waele Ilse
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1968 8
Aantal bladzijden:419
Verschijningsjaar: 2022
Deel van reeks:    OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
105 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending) *
79 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Sinds 23 februari 2017 spreken we niet langer van een milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, socio-economische vergunning of wijziging van kleine landschapselementen maar wel van dé omgevingsvergunning. Deze wordt sinds 1 januari 2018 in het digitaal Omgevingsloket door alle overheidsdiensten (gemeente, provincie, Vlaams Gewest) volledig digitaal behandeld.

Stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA), kleinhandelsactiviteiten, verkavelen of vegetatiewijzigingen worden dus integraal aangevraagd.

De integratie van al deze vergunningen leidt ertoe dat er niet langer meerdere procedures moeten doorlopen worden, er wordt gesproken van de zogenaamde 3-trapsraket (1-2-3). Één gezamenlijk aanvraagdossier in het digitaal Omgevingsloket volstaat en er is slechts één adviesronde waarbij één openbaar onderzoek kan georganiseerd worden. Er blijven twee vergunningstracés bestaan, dat van de gewone en dat van de vereenvoudigde vergunningsprocedure. Drie bevoegde overheden kunnen vergunningen afleveren: de gemeente, de provincie of het Vlaams Gewest.                                                

Deze veranderingen in het vergunningenlandschap hebben ons er dan ook toe aangezet dit praktisch handboek te schrijven. Het praktijkboek bestaat uit vier delen:

  • het eerste deel schetst de bevoegdheden en beleidsdomeinen conform het huidig omgevingsbeleid;
  • het tweede deel behandelt het verloop van de volledige vergunningsprocedure via de gewone of vereenvoudigde procedure alsook enkele bijzondere procedures;
  • het derde deel gaat in detail in op de inhoud en digitalisering van de omgevingsvergunning, de extra studies die al dan niet bijgevoegd moeten worden alsook de addenda;
  • het vierde deel geeft een overzicht van de verschillende voorwaarden die aan bedrijven kunnen worden opgelegd en waarop de toezichthoudende overheid controle kan uitoefenen, evenals de mogelijkheid tot bijstelling of afwijking van bepaalde voorwaarden.

Kortom, dit boek biedt een leidraad voor milieuverantwoordelijken die zich moeten inwerken in de ‘nieuwe’ omgevingsvergunning. De vele voorbeelden en nuttige tips verschaffen het nodige inzicht in deze uitgebreide wetgeving. Een concordantietabel, een voorbeelddossier en een overzicht van de verschillende retributies voor erkenningen benadrukken z'n praktijkgerichte karakter.

 

Bova Enviro+   Deze gids werd geschreven door specialisten van BOVA ENVIRO+

BOVA ENVIRO+ heeft ruim 30 jaar ervaring in het opstellen en begeleiden van omgevingsvergunningsaanvragen, beroepschriften, afwijkingsaanvragen, milieustudie en ruimtelijke planning. Het advies- en milieustudiebureau is actief in tal van sectoren en dit zowel voor bedrijven, overheidsinstellingen als non-profitorganisaties. Meer info op
www.bovaenviroplus.be.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OmgevingConnect

Dankzij de combinatie van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features is OmgevingConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron over omgevingsrecht en omgevingsbeleid voor lokale besturen.

Al geabonneerd op OmgevingConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OmgevingConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Focus op omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

 

Inhoudstafel

OVD/OVB-register
Definities omgevingsvergunning
   
I. Bevoegdheden en beleidsdomein
1. Organisatiestructuur beleidsdomein
2. Drie bevoegde overheden
3. Korte toelichting bevoegdheden gemeente
II. Vergunningsprocedure
1. Projecten
2. Procedure omgevingsvergunningsaanvraag
3. De melding
4. Bijzondere procedures
5. Het vooroverleg en de projectvergadering
6. Het openbaar onderzoek
7. De adviezen
8. De omgevingsvergunningscommissie
9. Bekendmaking en toegang tot milieu-informatie
10. Welke beroepsmogelijkheden zijn voorzien?
11. Duur van de omgevingsvergunning
12. Wanneer vervalt een omgevingsvergunning of meldingsakte? Wanneer kan een omgevingsvergunning worden geschorst of opgeheven?
13. Overgangsmaatregelen
III. Digitalisering en inhoud omgevingsvergunningsaanvraag
1. Digitalisering
2. Het vergunningsaanvraagformulier
3. Extra studies die al dan niet moeten bijgevoegd worden aan de omgevingsvergunningsaanvraag
4. Genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen
5. Project-milieueffectrapport
6. Omgevingsveiligheidsrapport
IV. Vergunningsvoorwaarden
1. Algemene voorwaarden
2. Sectorale voorwaarden
3. Bijzondere voorwaarden
4. Afwijking van voorwaarden en bijstelling van voorwaarden in omgevingsvergunning
5. Milieukwaliteitsnormen en beleidstaken
6. Erkende milieudeskundigen
7. Milieucoördinator
8. Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen
Bijlagen
1. Voorbeelddossier 
2. Overzicht retributies voor de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu 
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 
Inclusief digitaal abonnement

Deel van reeks: Onze omgeving
ISSN: 2034-8460
Publicatievorm: Tijdschrift